Документ 797-XII, поточна редакція — Прийняття від 28.02.1991


 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

 
Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

 
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 16, ст. 201 )

 
     Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки п о с т а н о в л я є:
 
     1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) з 1 квітня 1991 року.
 
     2. Доручити Раді Міністрів Української РСР:
     - розробити механізм впровадження Закону і вжити невідкладних заходів щодо його виконання;
     - підготувати необхідні зміни і доповнення до чинних законодавчих актів та нормативних документів.
     Передбачити при цьому механізм реалізації компенсацій громадянам, які евакуйовані та відселені з території радіоактивного забруднення до прийняття Закону і не могли скористатися визначеними ним положеннями;
     - увійти з пропозицією до Кабінету Міністрів СРСР про повне фінансування з союзного бюджету комплексу робіт і заходів по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
     У разі відмови в реалізації даної пропозиції зменшити з 1 квітня 1991 року відрахування до союзного бюджету коштів, необхідних для фінансування комплексу робіт і заходів по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
     - про хід виконання цієї Постанови доповісти Верховній Раді Української РСР у червні і листопаді 1991 року.
 
     3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комісію Верховної Ради Української РСР з питань Чорнобильської катастрофи.

 
 Голова Верховної Ради Української РСР                   Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 28 лютого 1991 року
N 797-XIIвгору