Документ 796-VII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.02.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.03.2014. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" щодо приведення його у відповідність із Конституцією України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 12, ст.193)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190; 2010 р., № 37, ст. 496; 2011 р., № 10, ст. 63; 2013 р., № 15, ст. 98, № 17, ст. 154) такі зміни:

1) у частині першій статті 6 слова "щорічного послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України" виключити;

2) у частині другій статті 7 слова "щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України" замінити словами "та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України";

3) у статті 8:

у частині другій слова "Прем’єр-міністра України" замінити словами "Кабінету Міністрів України";

у частині третій слова "Прем’єр-міністру України" замінити словами "Кабінету Міністрів України";

у частині четвертій слова "доручити Прем’єр-міністру України внести подання" замінити словами "порушити перед Кабінетом Міністрів України питання";

4) у пункті 1 частини першої статті 18 слова "відповідно до визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України пріоритетів" виключити;

5) частину третю статті 30 виключити;

6) у частині п’ятій статті 33 слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

7) частину першу статті 43 після слів "Президента України та" доповнити словами "постановам Верховної Ради України, прийнятим відповідно до Конституції та законів України, актам".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України
О.ТУРЧИНОВ

м. Київ
27 лютого 2014 року
№ 796-VII
вгору