Спільне комюніке
Туркменістан, Президент України; Комюніке, Міжнародний документ від 05.11.1994
Документ 795_056, поточна редакція — Підписання від 05.11.1994

             Спільне комюніке 

4 - 5 листопада 1994 року за запрошенням Президента
Туркменистану С. А. Ніязова Туркменистан відвідав з офіційним
візитом Президент України Л. Д. Кучма.
У ході переговорів між Президентами двох дружніх держав
відбувся докладний, конструктивний обмін думками по широкому колу
питань двостороннього співробітництва і міжнародних проблем, що
представляють взаємний інтерес.
Сторони констатували важливе значення українсько-туркменської
зустрічі на вищому рівні в контексті зусиль глав держав України і
Туркменистану, спрямованих на поглиблення і розширення
двосторонніх відносин, що є істотним чинником проведення реформ і
підвищення життєвого рівня населення.
Президенти України і Туркменистану висловили обопільне
розуміння необхідності діючих зусиль, спрямованих на укріплення
механізму реалізації досягнутих у різних сферах двосторонніх
відносин. Зокрема, були розглянуті питання удосконалювання порядку
взаєморозрахунків, погашення державної заборгованості України за
туркменський газ ( 795_012 ) з урахуванням результатів міжнародної
Конференції у Вінніпезі в жовтні ц. р. і програми, запропонованої
Міжнародним валютним фондом. Учасники переговорів погодилися
здійснювати послідовні кроки в напрямку встановлення режиму
вільної торгівлі. Підтвердженням цьому стало підписання
відповідної угоди ( 795_523 ). Були також розглянуті питання
постачань у 1995 році природного газу в Україну. Керівники обох
держав дали доручення експертам продовжити роботу в цьому
напрямку.
Сторони констатували, що загальна зацікавленість у розвитку
двостороннього торгово-економічного співробітництва, в обміні
досвідом реформування економіки на ринкових принципах, у взаємодії
двох держав у рамках Співдружності й у міжнародних організаціях
дає можливість вивести українсько-туркменські відносини на якісно
новий рівень.
Була підтверджена готовність сторін сприяти в створенні нових
форм зв'язків шляхом розвитку широкої виробничої кооперації
( 795_522 ), створення спільних підприємств, акціонерних товариств
і т. ін. Сторони домовилися про вживання необхідних заходів по
виконанню погоджених постачань продукції. Свідченням обопільного
прагнення двох держав підняти свої відносини на якісно новий
рівень стало рішення про відкриття Посольств у столицях України і
Туркменистану ( 795_055 ).
Леонід Кучма і Сапармурат Ніязов приділили особливу увагу
предметному розглядові нинішніх тенденцій у розвитку Співдружності
Незалежних Держав, висловилися за багатоваріантність форм участі
кожної країни в діяльності Співдружності.
З метою підвищення ефективності двосторонніх відносин,
удосконалювання механізму співробітництва Президенти України і
Туркменистану домовилися систематично проводити консультації з
цікавлячих обидві сторони питань.
Президент Л. Д. Кучма запросив Президента С. А. Ніязова
відвідати Україну з офіційним візитом. Запрошення було з подякою
прийнято. Терміни візиту будуть погоджені по дипломатичних
каналах.
Президент України висловив подяку Президентові й Урядові
Туркменистану за наданий теплий прийом і гостинність.
Леонід КУЧМА Сапармурат НІЯЗОВ
(підпис) (підпис)
Президент України Президент Туркменистанувгору