Про затвердження Порядку створення страхового запасу природного газу
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 30.09.2015795
Документ 795-2015-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.11.2016, підстава - 860-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 вересня 2015 р. № 795
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 860 від 16.11.2016}

Про затвердження Порядку створення страхового запасу природного газу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 836 від 13.10.2015
№ 1088 від 16.12.2015}

Відповідно до частини шостої статті 12 Закону України “Про ринок природного газу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок створення страхового запасу природного газу, що додається.

2. Установити, що дія Порядку, затвердженого цією постановою, поширюється на:

постачальників природного газу (крім газовидобувних підприємств, що здійснюють постачання природного газу) - з 1 січня 2016 р.;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 836 від 13.10.2015}

газовидобувні підприємства, що здійснюють постачання природного газу, - з 1 січня 2016 року.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1062 “Про затвердження Порядку створення страхового запасу природного газу” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3603).

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2015 р. № 795

ПОРЯДОК
створення страхового запасу природного газу

1. Цей Порядок визначає механізм створення та використання суб’єктами ринку природного газу страхового запасу природного газу (далі - страховий запас).

2. Страховий запас створюється постачальником природного газу (далі - постачальник) за рахунок власних або залучених коштів.

3. Створення страхового запасу здійснюється шляхом закачування природного газу постачальника до сховищ природного газу (далі - газосховище) та/або закупівлі постачальником природного газу в інших власників, які зберігають відповідні ресурси газу у газосховищах.

4. Страховий запас створюється постачальником у розмірі 50 відсотків запланованих місячних обсягів поставки постачальником природного газу споживачам на наступний місяць.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1088 від 16.12.2015}

{Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ № 836 від 13.10.2015}

6. У разі невідповідності заявлених постачальником обсягів транспортування природного газу обсягам наявного у такого постачальника страхового запасу, створеного відповідно до пункту 4 цього Порядку, номінації (заявки) на транспортування природного газу від такого постачальника затверджуються (приймаються) виключно на обсяг, що відповідає обсягам наявного у такого постачальника страхового запасу, створеного відповідно до вимог пункту 4 цього Порядку.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 836 від 13.10.2015}

7. Умови зберігання страхового запасу визначаються згідно з типовим договором на зберігання (закачування, відбір) природного газу, затвердженим НКРЕКП.

8. Постачальники мають право реалізовувати природний газ лише за наявності у них страхового запасу в обсягах, зазначених у пункті 4 цього Порядку.

9. Постачальник, у якого виник негативний дисбаланс (небаланс) природного газу, зобов’язаний до 7 числа наступного за звітним місяця покрити такий дисбаланс шляхом відбору необхідного обсягу природного газу із страхового запасу, створеного відповідно до вимог пункту 4 цього Порядку.

Якщо постачальник не здійснить відбір у визначений строк, оператор газосховища в односторонньому порядку оформляє відбір природного газу такого постачальника в обсязі негативного дисбалансу (небалансу) відповідно до повідомлення оператора газотранспортної системи.

Відбір природного газу на вимогу оператора газотранспортної системи не звільняє постачальника від обов’язку щодо створення страхового запасу відповідно до вимог пункту 4 цього Порядку.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 836 від 13.10.2015}

10. Облік страхового запасу постачальника ведеться оператором газосховища.

11. У разі виникнення ситуацій з обмеження/припинення надходжень природного газу в Україну постачальник має право (відповідно до рішень Кабінету Міністрів України) на використання страхового запасу для забезпечення поставок газу споживачам.

12. Страховий запас природного газу відповідно до цього Порядку не створюється щодо обсягів природного газу, які реалізуються в рамках спеціальних обов’язків, покладених на постачальників природного газу відповідно до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2015 р. № 758 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 79, ст. 2651).

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 836 від 13.10.2015}вгору