Документ 795-XII, поточна редакція — Прийняття від 28.02.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 16, ст. 199 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про правовий режим
території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ) з 1 липня 1991 року.
2. Доручити Раді Міністрів Української РСР: - розробити механізм впровадження Закону і вжити невідкладних
заходів щодо його виконання; - про хід виконання цієї Постанови доповісти Верховній Раді
Української РСР у травні 1991 року.
3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комісію
Верховної Ради Української РСР з питань Чорнобильської катастрофи.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 28 лютого 1991 року
N 795-XIIвгору