Документ 794-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.12.2016, підстава - 950-2016-п

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1091 від 20.10.2011}

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій подають щомісяця до 10 числа наступного періоду Мінагрополітики реєстр позичальників із зазначенням сум нарахованих та сплачених відсотків для надання компенсації за фактично сплачені відсотки за залученими кредитами та реєстр лізингоодержувачів із зазначенням сум фактично сплачених лізингоодержувачами лізингових платежів за відповідний період з визначенням суми, що підлягає відшкодуванню лізингоодержувачу за рахунок бюджетних коштів. Форму реєстрів затверджує Мінагрополітики.

{Абзац шостий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1091 від 20.10.2011}

13. Мінагрополітики здійснює розподіл коштів між підприємствами-позичальниками та лізингоодержувачами у міру надходження реєстрів, поданих конкурсними комісіями в межах виділених асигнувань відповідно до затверджених пріоритетів пропорційно визначеній потребі в компенсації, передбачивши при цьому не менш як 50 відсотків доведених обсягів для компенсації за середньо- та довгостроковими кредитами, з яких не менш як 15 відсотків спрямовуються на здешевлення кредитів, залучених для реалізації інноваційних проектів, спрямованих на розвиток агропромислового комплексу, і протягом п'яти днів доводить його до Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій.

{Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 96 від 07.02.2011, № 928 від 22.08.2011, № 1091 від 20.10.2011, № 640 від 11.07.2012}

У разі прийняття рішення про виплату компенсації комісія Мінагрополітики надає переваги позичальникам, які:

займаються виробництвом продукції тваринництва і птахівництва (в тому числі вертикально інтегрованим групам компаній, до складу яких входять окремі юридичні особи з виробництва комбікормів, м'ясокомбінати);

виконують державні програми із забезпечення продовольчої безпеки держави;

{Абзац четвертий пункту 13 в редакції Постанови КМ № 96 від 07.02.2011}

здійснюють витрати, пов'язані з впровадженням енергозберігаючих технологій, а також з будівництвом та реконструкцією сховищ для зберігання овочів та картоплі;

{Абзац п'ятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 640 від 11.07.2012}

реалізують інноваційні проекти, що пройшли державну реєстрацію в установленому законодавством порядку;

належать до підприємств хлібопекарської галузі, що закуповують зерно та борошно для виробництва хліба та хлібобулочних виробів;

{Абзац сьомий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 96 від 07.02.2011}

виконували у повному обсязі зобов'язання щодо погашення та обслуговування кредитів, залучених у попередні роки.

14. {Абзац перший пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ № 96 від 07.02.2011}

Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.

{Абзац другий пункту 14 в редакції Постанов КМ № 928 від 22.08.2011, № 1091 від 20.10.2011}

{Абзац третій пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ № 96 від 07.02.2011}

Мінагрополітики спрямовує бюджетні призначення Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних і управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій на підставі рішення комісії Мінагрополітики.

Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій на підставі рішення комісії Мінагрополітики подають до головних управлінь Казначейства реєстр підприємств і платіжні доручення на виплату компенсації шляхом перерахування коштів на поточні рахунки позичальників та лізингоодержувачів.

{Абзац п'ятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 96 від 07.02.2011, № 928 від 22.08.2011, № 1091 від 20.10.2011}

15. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій надсилають щокварталу до 15 числа наступного місяця до Мінагрополітики узагальнену інформацію про використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації за кредитами та лізинговими платежами за затвердженою ним формою.

{Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1091 від 20.10.2011}

Мінагрополітики подає щокварталу до 20 числа наступного місяця та у місячний строк після закінчення бюджетного періоду до Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 96 від 07.02.2011}

16. Складення та подання звітності про використання коштів, передбачених у державному бюджеті, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 96 від 07.02.2011}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2010 р. № 794

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2009 р. № 153 "Про затвердження Порядку використання у 2009-2013 роках бюджетних коштів, що спрямовуються на підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 15, ст. 479).

2. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2009 р. № 153 і 199, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. № 653 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 50, ст. 1680).

3. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 953 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 69, ст. 2381).

4. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2009 р. № 153 і 199, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1056 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 77, ст. 2623).вгору