Документ 792_085, чинний, поточна редакція — Затвердження від 03.04.2013, підстава - 220-2013-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 24.04.2013. Подивитися в історії? )

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про погодження списку проектів, до яких застосовуються положення статті 2 Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво від 14 листопада 2002 року

Дата підписання:

22.12.2011

Дата затвердження Україною:

03.04.2013

Дата набрання чинності для України:

24.04.2013

{Меморандум затверджено Постановою КМ № 220 від 03.04.2013}

Кабінет Міністрів України та Уряд Турецької Республіки (далі - Сторони) підтверджують свою згоду співпрацювати з метою реалізації проектів, зазначених у списку проектів, що міститься в додатку до цього Меморандуму про взаєморозуміння (далі - Меморандум про взаєморозуміння). Сторони підтверджують, що проекти, які зазначені в списку проектів (далі - список) і належним чином узгоджені обома Сторонами або їх уповноваженими органами згідно із статтею 2 Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво від 14 листопада 2002 року (далі - Угода), будуть належним чином зареєстровані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України згідно з законодавством України.

Стаття 1

Сторони визнають, що для успішної реалізації проектів технічної допомоги особливо важливими є такі ключові фактори:

- регулярні консультації щодо перегляду стану виконання проектів технічної допомоги;

- здійснення відповідно до законодавства держав Сторін щоквартального обміну інформацією між Сторонами щодо стану підготовки та реалізації проектів технічної допомоги, включаючи визначення проблем і шляхів їх розв'язання.

Стаття 2

В разі започаткування нових проектів відповідно до галузевих та регіональних пріоритетів України, кожний проект або програма з детальним викладенням прав та обов'язків, покладених на кожного учасника проекту або програми в рамках Угоди, має бути предметом окремих домовленостей між донором і бенефіціаром.

Такі взаємно узгоджені проекти включаються до Меморандуму про взаєморозуміння щороку або за згодою Сторін з іншою періодичністю у вигляді Списку.

Стаття 3

Будь-які спори щодо тлумачення та/або виконання положень цього Меморандуму про взаєморозуміння будуть вирішені шляхом переговорів між Сторонами.

Стаття 4

До цього Меморандуму про взаєморозуміння за взаємною письмовою згодою Сторін можуть у будь-який час вноситися зміни та доповнення. Ці зміни набирають чинності у порядку, встановленому статтею 5 цього Меморандуму.

Стаття 5

Цей Меморандум про взаєморозуміння набирає чинності з дати одержання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення Сторін про виконання ними внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цим Меморандумом чинності.

Учинено в м. Анкара 22 грудня 2011 року у двох примірниках, кожний українською, турецькою та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму про взаєморозуміння переважну силу матиме текст, викладений англійською мовою.

За Кабінет Міністрів
України

(підпис)


За Уряд
Турецької Республіки

(підпис)Додаток
до Меморандуму
про взаєморозуміння
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Турецької Республіки
про погодження списку проектів,
до яких застосовуються
положення статті 2 Угоди
між Кабінетом Міністрів України
і Урядом Турецької Республіки
про технічне і фінансове
співробітництво
від 14 листопада 2002 року

СПИСОК
проектів, до яких застосовуються положення статті 2 Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про технічне і фінансове співробітництво від 14 листопада 2002 року

Назва проекту

Термін виконання

Здійснення внеску в інфраструктуру освіти в Україні

01.07.2011 - 31.12.2015

Проект центру тюркології, турецької мови та культури

01.07.2011 - 31.12.2015

Проект підвищення сільськогосподарського виробництва і розвитку сільських територій

01.07.2011 - 31.12.2015

Надання консультаційних послуг та послуг з навчання

01.07.2011 - 31.12.2015

Проект співробітництва з метою розвитку туристичного сектору України та Туреччини

01.07.2011 - 31.12.2015

Проект розвитку виробничих секторів

01.07.2011 - 31.12.2015

Проект підвищення рівня інституціоналізації у системі державного управління

01.07.2011 - 31.12.2015

Проект розвитку культурного співробітництва та підтримки громадських організацій

01.07.2011 - 31.12.2015

Проект надання підтримки у сферах охорони здоров'я та соціальних послуг

01.07.2011 - 31.12.2015
вгору