Документ 792_084, чинний, поточна редакція — Підписання від 13.09.2012

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння щодо вдосконалення співробітництва між Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва та Організацією з питань розвитку та підтримки малого та середнього підприємництва Турецької Республіки (КОСГЕБ)

Дата підписання:

13.09.2012

Дата набрання чинності для України:

13.09.2012

Стаття 1 - сторони

Надалі за текстом Меморандуму про взаєморозуміння наступні скорочення будуть посилатися на нижчезазначені пояснення:

• Держпідприємництво

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва;

• КОСГЕБ

Організація з питань розвитку та підтримки малого та середнього підприємництва Турецької Республіки;

• Сторони

Держпідприємництво і КОСГЕБ;

• МСП

Малі та середні підприємства України та Туреччини.

Стаття 2 - цілі меморандуму про взаєморозуміння

2.1. Вдосконалення економічного та комерційного співробітництва між МСП України та Туреччини.

2.2. Сприяння покращенню конкурентоспроможності на світовому ринку МСП України та Туреччини.

Стаття 3 - правові основи

Міжурядова українсько-турецька комісія з питань торговельно-економічного співробітництва була створена відповідно до Угоди про торговельно-економічну та технічну співпрацю від 4 травня 1992 року між Урядами України та Республіки Туреччина. Відповідно до статті 4.7 Протоколу 8-го засідання Міжурядової турецько-української комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, проведеного у м. Києві 4 травня 2012 року, сторони зобов'язались посилювати взаємне співробітництво між Держпідприємництвом та КОСГЕБ.

Стаття 4 - заходи, які можуть бути здійсненні

Кожна Сторона, якщо інше не передбачено законами, правилами, розпорядженнями та національною політикою, що вступають в силу в різні періоди, керуючи відповідним проектом у відповідній країні, докладає зусиль у здійсненні відповідних заходів з метою заохочення та сприяння технічному співробітництву як нижче зазначено:

4.1 Сторони можуть ділитися знаннями та досвідом, яким вони володіють, з метою покращення своєї інституційної інфраструктури та механізмами підтримки з метою вдосконалення МСП й виконання наступних спільних заходів:

- Обмін інформацією щодо офіційної політики, заходів та клопотань, метою яких є підтримка МСП;

- Обмін досвідом стосовно діяльності МСП (в державному та приватному секторах);

- Обмін даними та публікаціями щодо МСП (окрім корпоративної інформації про компанії);

- Надання інформації про виставки та ярмарки з метою посилення взаємодії та співробітництва між МСП обох країн.

4.2 Сторони можуть здійснювати заходи, які даватимуть можливість співставлення МСП відповідно до їх вимог.

4.3 Сторони можуть домовлятися про взаємні відрядження з метою покращення комерційних відносин МСП та заохочення до створення спільних підприємств.

4.4 Сторони можуть інформувати одна одну про бізнес-можливості, пов'язані з МСП у їх регіонах.

4.5 Сторони можуть організовувати навчальні/інформаційні програми для малих та середніх підприємців та організацій, споріднених з МСП.

4.6 Сторони можуть співпрацювати та обмінюватися інформацією у сфері заснування бізнес-інкубаторів та інших типів інкубаторів.

4.7 Сторони можуть сприяти одна одній у розвитку підприємництва включаючи навчання керівників підприємницькій діяльності, проведення семінарів з питань підприємництва та суміжних тем, пов'язаних з підприємництвом.

4.8 Сторони можуть сприяти співробітництву у сфері інновацій МСП, обміну технологіями ("ноу-хау").

4.9 Сторони можуть співпрацювати з міжнародними організаціями, в яких беруть участь, з вигодою для МСП та можуть підтримувати підготовку спільних проектів з метою максимального використання коштів міжнародних фондів.

Стаття 5 - набуття чинності

5.1 Меморандум про взаєморозуміння, укладений з метою зміцнення і розвитку співпраці між Сторонами, не створює зобов'язань для держав Сторін відповідно до міжнародного права. Жодне з положень цього Меморандуму про взаєморозуміння не може бути витлумачено та реалізовано для створення прав чи зобов'язаннь для держав Сторін згідно з нормами міжнародного права.

5.2 Сторони несуть відповідальність за виконання Меморандуму про взаєморозуміння на основі рівності та взаємної вигоди. Сторони можуть призначити посадову особу - координатора в межах відповідних організацій, яка може координувати питання, пов'язані з Меморандумом про взаєморозуміння. Сторони можуть виробити практичні деталі співпраці між обома Сторонами шляхом консультацій одна з одною через призначених контактних осіб для забезпечення належного та ефективного виконання положень цього Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці в сферах, погоджених у статті 4.

5.3 Витрати на візити делегацій в рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння не створює жодних фінансових зобов'язань для тієї Сторони, яка приймає делегацію.

5.4 Всі матеріали, дані, документи та інформація, отримані в рамках цього Меморандум про взаєморозуміння, є захищеними, використовуються і опрацьовуються Сторонами.

5.5 Сторони можуть додавати нові статті або вилучати існуючі статті з даного Меморандуму про взаєморозуміння за взаємною згодою.

5.6 Захист прав інтелектуальної власності буде забезпечуватися згідно з відповідним національним законодавством, правилами і положеннями України і Туреччини та з іншими міжнародними угодами, учасниками яких є обидві Сторони.

5.7 Меморандум про взаєморозуміння набирає чинності з дати його підписання. Меморандум про взаєморозуміння може бути чинним протягом 3 (трьох) років. Сторони можуть повідомити іншу Сторону щодо зміни адреси або юридичної особи шляхом надання письмового повідомлення протягом чотирнадцяти (14) днів.

5.8 Закінчення терміну дії Меморандуму про взаєморозуміння не може бути перешкодою здійсненню будь-яких проектів і програм, узгоджених в рамках Меморандуму про взаєморозуміння, які виявляються не завершеними на момент закінчення терміну його дії, а також не впливає на дійсність договорів і угод, укладених з метою реалізації положень Меморандуму про взаєморозуміння.

5.9 Будь-які незручності, пов'язані з тлумаченням і застосуванням положень Меморандуму про взаєморозуміння, можуть бути вирішені шляхом консультацій між Сторонами. У разі невиконання статей цього Меморандуму про взаєморозуміння, будь-яка із Сторін може припинити дію Меморандуму про взаєморозуміння, повідомивши іншу Сторону про свій намір припинити дію цього Меморандуму про взаєморозуміння у письмовій формі не менш ніж за 3 (три) місяці до свого наміру зробити це. У разі різного тлумачення Меморандуму про взаєморозуміння, переважну силу має англомовна версія.

5.10 Меморандум про взаєморозуміння, який складається з п'яти (5) статей, був підписаний у двох примірниках 13 вересня 2012 року українською, турецькою та англійською мовами в Києві і може залишатися чинним до 13 вересня 2015 року. Термін дії цього Меморандуму про взаєморозуміння може бути продовжений на періоди в два (2) роки, якщо жодна із Сторін не повідомить у письмовій формі за 2 (два) місяці до закінчення терміну, що дія Меморандуму про взаєморозуміння може бути припинена.

Державна служба України
з питань регуляторної
політики та розвитку
підприємництва


Голова

Михайло Бродський

(підпис)


Організація з питань
розвитку та підтримки
малого та середнього
підприємництва КОСГЕБ
Турецька Республіка

Президент

Мустафа Каплан

(підпис)вгору