Документ 792_001-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.09.2018

РОБОЧИЙ ПЛАН НА 2018-2019
щодо співробітництва між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Відомством з патентів і торговельних марок Турецької Республіки


Дата підписання:

25.09.2018


Дата набрання чинності для України:

25.09.2018

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Відомство з патентів і торговельних марок Турецької Республіки на виконання положень Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Відомством з патентів і торговельних марок Турецької Республіки, учиненого у м. Женева 4 жовтня 2017 року,

домовились про таке:

Nо.

Заходи

Фінансування

Час та місце

1.

Зустріч високого рівня керівників Делегацій під час Генеральної Асамблеї ВОІВ

Фінансування не потребує

- Вересень 2018,
- вересень чи жовтень 2019, Женева

2.

Візит турецьких експертів до державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) з метою обговорення нагальних потреб при здійсненні функцій МПО/ОМПЕ, обмін досвідом, рекомендаціями та інформацією

Витрати на переліт та проживання
за рахунок Відомства з патентів і торговельних марок Турецької Республіки (Туркпатент),
інші витрати - за домовленістю Сторін

2й квартал 2019, Київ

3.

Організація семінару для ІТ-спеціалістів для ознайомлення з конкретними технологічними рішеннями, обміну досвідом та знаннями з питань управління IT інфраструктурами

Витрати на переліт та проживання
за рахунок української сторони,
інші витрати - за домовленістю Сторін

4й квартал 2019, Анкара

4.

Співробітництво з Програми прискореного патентного діловодства (РРН):

Кожна Сторона нестиме свої власні витрати

i. Переговори розпочнуться після Генеральної Асамблеї ВОІВ 2018 року за допомогою електронної пошти та відеоконференцій
ii. Протягом строку дії РРН Меморандуму


i- розробка та підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо Програми РРН (РРН Меморандум);

ii- обмін досвідом з імплементації програми РРН шляхом листування та відеоконференцій

5.

Обмін:

Кожна Сторона нестиме свої власні витрати

Протягом строку дії Меморандуму


i. Інформацією стосовно безоплатних Інтернет-ресурсів, що містять непатентну літературу та використовуються для інформаційної підтримки процесу експертизи заявок на винаходи (включаючи корисні моделі).
Ця інформація включатиме перелік Інтернет-ресурсів (назва, короткий зміст, Інтернет адреса та короткий зміст ресурсу надаються англійською мовою)

ii. Річними звітами щодо діяльності в сфері правової охорони прав інтелектуальної власності (за можливості)

iii. Інформацією щодо діяльності з підвищення обізнаності громадськості з інтелектуальної власності

iv. Інформацією щодо запланованих міжнародних заходів з інтелектуальної власності (конференцій, семінарів, форумів та ін.); забезпечення організаційної та технічної підтримки цих заходів

v. Інформацією для національних та міжнародних промисловців та бізнесменів щодо створення, набуття та охорони прав інтелектуальної власності

vi. Інформацією та досвідом щодо підтримки малих та середніх підприємств (МСП) щодо створення, набуття, виробництва та комерціалізації прав інтелектуальної власності

Цей Робочий план набирає чинності з дати його підписання.

Підписано в м. Женева 25 вересня 2018 року в двох примірниках, кожний українською, турецькою та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей, переважну силу має текст англійською мовою.


За Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України

За Відомство з патентів і торговельних
марок Турецької Республіки


(підпис)

(підпис)


Михайло ТІТАРЧУК

Заступник Міністра

Хабіп АСАН

Президент
вгору