Про внесення змін до Положення про центральний засвідчувальний орган
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2012790
Документ 790-2012-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.11.2018, підстава - 356-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 серпня 2012 р. № 790
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 356 від 10.05.2018}

Про внесення змін до Положення про центральний засвідчувальний орган

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Положення про центральний засвідчувальний орган, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1451 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 44, ст. 2893), зміни, що додаються.

2. Міністерству юстиції з метою забезпечення безперервного функціонування системи електронного цифрового підпису:

здійснити заходи щодо генерації пари ключів (особистий та відкритий ключі) центрального засвідчувального органу та формування сертифіката власного відкритого ключа з початком строку чинності у вересні 2012 року;

до 18 грудня 2012 р. забезпечити формування сертифікатів ключів засвідчувальних центрів, акредитованих центрів сертифікації ключів та центрів сертифікації ключів з використанням нового особистого ключа центрального засвідчувального органу.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2012 р. № 790

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про центральний засвідчувальний орган

1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Центральний засвідчувальний орган у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України і контролюючого органу, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.”.

2. Доповнити Положення пунктом 2-1 такого змісту:

“2-1. Організаційно-методологічні, технічні та технологічні умови діяльності центрального засвідчувального органу під час обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів (далі - сертифікати ключів) центрів, проведення реєстрації, акредитації центрів, а також порядок взаємодії центрів з центральним засвідчувальним органом у процесі надання послуг електронного цифрового підпису визначаються Регламентом роботи центрального засвідчувального органу, що затверджується та погоджується в установленому порядку.

Регламент роботи центрального засвідчувального органу є обов'язковим для суб'єктів правових відносин у сфері послуг електронного цифрового підпису під час обслуговування центральним засвідчувальним органом сертифікатів ключів центрів та проведення реєстрації, акредитації центрів.”.

3. Пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Основними завданнями центрального засвідчувального органу є обслуговування сертифікатів ключів центрів та їх акредитація.”.

4. У пункті 4:

1) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“генерує пари ключів (особистий та відкритий ключі) та формує сертифікати власних відкритих ключів;”.

У зв'язку з цим абзаци другий - тринадцятий вважати відповідно абзацами третім - чотирнадцятим;

2) абзац шостий викласти в такій редакції:

“блокує, скасовує та поновлює сертифікати ключів центрів у випадках, передбачених Законом України “Про електронний цифровий підпис”, про що інформує контролюючий орган;”.

5. Доповнити Положення пунктом 5-1 такого змісту:

“5-1. Особисті ключі центрального засвідчувального органу використовуються для формування сертифікатів власних відкритих ключів, сертифікатів ключів центрів та даних про статус сертифікатів ключів.

Строк дії сертифікатів відкритих ключів центрального засвідчувального органу становить не більш як десять років.

Періодичність, порядок планової заміни та використання особистих ключів центрального засвідчувального органу визначаються Регламентом роботи центрального засвідчувального органу.”.вгору