Документ 79-2015-р, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.03.2018, підстава - 1106-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 4 лютого 2015 р. № 79-р
Київ

{Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ № 1106 від 25.10.2017}

Про схвалення розробленого Державним комітетом телебачення і радіомовлення плану імплементації деяких актів законодавства ЄС

Схвалити розроблений Державним комітетом телебачення і радіомовлення план імплементації актів законодавства ЄС за переліком згідно з додатком.

Державному комітету телебачення і радіомовлення:

разом з іншими державними органами та суб’єктами, відповідальними за виконання зазначеного плану, забезпечити його виконання;

за погодженням з Міністерством юстиції та Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити у разі потреби зміни до плану;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання плану для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності його виконання та підготовки відповідних пропозицій.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 17
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 2015 р. № 79-р

ПЕРЕЛІК
актів законодавства ЄС, імплементація яких здійснюється згідно із схваленим планом

1. Європейська конвенція про транскордонне телебачення від 5 травня 1989 р., ратифікована Законом України від 17 грудня 2008 р. № 687-VI.

2. Директива 2007/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 грудня 2007 р., що вносить зміни до Директиви Ради 89/552/ЄЕС про координацію певних положень, встановлених законами, правилами чи адміністративними заходами у державах-членах щодо здійснення діяльності з телевізійного мовлення (Офіційний вісник ЄС, L 332, 18 грудня 2007 р., с. 27-45).вгору