Документ 79-2008-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.02.2008


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 22 лютого 2008 р. N 79
Київ
 
Про затвердження Порядку
складення плану земельно-господарського
устрою території населеного пункту

 
     Відповідно до частини сьомої статті 16 Закону України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" ( 525-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Затвердити Порядок складення плану земельно-господарського устрою території населеного пункту, що додається.

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 
     Інд. 22

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2008 р. N 79
 
ПОРЯДОК
складення плану земельно-господарського
устрою території населеного пункту

 
     1. Цей Порядок визначає механізм складення плану земельно-господарського устрою території населеного пункту (далі - план).
 
     2. План розробляється з метою здійснення організаційно-правових, інженерно-технічних та природоохоронних заходів щодо використання земель відповідно до цільового призначення, розподілу земель за формами власності та користування, зокрема оренди, забезпечення режиму використання земель у межах охоронних зон, зон особливого режиму та захисту від руйнування.
 
     3. Замовником плану може бути сільська, селищна, міська рада та її виконавчий орган у межах їх повноважень, визначених законом, а також Київська та Севастопольська міська держадміністрація у разі делегування їй таких повноважень відповідними радами.
 
     4. Розробником плану є юридична або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, що отримала ліцензію на проведення робіт із землеустрою відповідно до законодавства, відбір якої проводиться на конкурсній основі.
 
     5. У плані наводяться:
 
     інженерно-економічні відомості щодо структури території і стану земель, у тому числі наданих для розміщення зелених зон і зелених насаджень у межах населеного пункту, починаючи з дати складення плану до дати закінчення його дії;
 
     заходи щодо забезпечення земельно-господарського устрою та їх обґрунтування, збереження зелених зон і зелених насаджень;
 
     економічна, фінансова та інша інформація;
 
     графічні матеріали.
 
     Планом визначаються:
 
     межі земельних ділянок усіх форм власності та користування із зазначенням їх цільового призначення, межі охоронних і санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель;
 
     організаційно-правові, фінансові та інші заходи щодо формування екомережі, освоєння земель, поліпшення їх якості, рекультивації та консервації, забезпечення інженерного захисту;
 
     вихідні дані для обчислення розміру податку на землю та орендної плати за земельну ділянку;
 
     умови використання земель у межах охоронних і санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель, а також порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, яких вони можуть зазнати внаслідок встановлення таких зон;
 
     умови передачі в оренду земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти реконструкції застарілого житлового фонду, та умови справляння орендної плати за ці земельні ділянки на період будівництва;
 
     порядок і обсяг компенсаційних виплат власникам земельних ділянок приватної власності у разі виникнення потреби у таких землях згідно із затвердженою містобудівною документацією;
 
     інженерно-технічні заходи щодо будівництва захисних споруд, вертикального планування, регулювання рівня ґрунтових вод та режиму стоку поверхневих вод;
 
     напрями природоохоронної діяльності.
 
     У разі наявності земель, порушених унаслідок провадження господарської діяльності або природних процесів, у плані передбачаються заходи щодо їх рекультивації.
 
     З метою забезпечення перспективної містобудівної діяльності у плані визначаються напрями тимчасового використання земельних ділянок, що належать до зони перспективної забудови.
 
     6. Відповідно до законодавства планом передбачається особливий режим використання земель у межах:
 
     санітарно-захисних зон шкідливих і небезпечних об'єктів; округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів;
 
     зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого водопостачання і водоочисних споруд;
 
     водоохоронних зон водних об'єктів;
 
     охоронних зон об'єктів культурної спадщини, а також зон регулювання забудови;
 
     охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду, зелених зон (парків, скверів тощо);
 
     сейсмічних зон та зон руйнування земної поверхні, зсувів, затоплення і підтоплення, тектонічних розломів та інших небезпечних природних або антропогенних процесів.
 
     7. План розробляється згідно з договором про виконання робіт, укладеним із замовником на підставі відповідного рішення (розпорядження) замовника. У договорі обумовлюються предмет договору, строк виконання та вартість робіт, порядок її обчислення, порядок прийняття-передачі виконаних робіт, відповідальність сторін, а також додаткові умови.
 
     8. Невід'ємними частинами договору є:
 
     затверджене замовником завдання на виконання робіт, яким визначаються зміст плану, перелік вихідних даних, підстави для виконання робіт, характеристика об'єкта та кількість примірників плану;
 
     календарний план виконання робіт;
 
     протокол погодження договірної ціни на виконання робіт;
 
     кошторис на виконання робіт.
 
     9. До договору замовник додає вихідну документацію, необхідну для розроблення плану.
 
     Вимоги до змісту та оформлення плану встановлюються нормативно-технічною документацією.
 
     10. Фінансування робіт з розроблення плану здійснюється за рахунок коштів замовника.
 
     11. Розробник погоджує план з місцевими природоохоронними органами, місцевими органами містобудування, архітектури та земельних ресурсів і подає для затвердження замовнику.
 
     Затверджений план є підставою для здійснення продажу в установленому законодавством порядку, надання у власність або оренду земельних ділянок для реконструкції, заміни житлового фонду після вилучення, викупу земельних ділянок для суспільних потреб.
 
     12. Зміни і доповнення до плану вносяться за рішенням (розпорядженням) замовника.вгору