Документ 79-V, перша редакція — Прийняття від 04.08.2006
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до розділу IV
"Прикінцеві та перехідні положення"
Закону України "Про Конституційний Суд України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 41, ст.355 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Підпункт 1 пункту 3 розділу IV "Прикінцеві та перехідні
положення" Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 49,
ст. 272) після слів "закони України" доповнити словами "крім
законів України про внесення змін до Конституції України
( 254к/96-ВР ), які набрали чинності".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 4 серпня 2006 року
N 79-Vвгору