Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 18.10.2017789
Документ 789-2017-п, действует, текущая редакция — Принятие от 18.10.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 25.10.2017. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 жовтня 2017 р. № 789
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 жовтня 2017 р. № 789

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 5, ст. 177; 2004 р., № 28, ст. 1888; 2006 р., № 8, ст. 439; 2012 р., № 7, ст. 249; 2014 р., № 74, ст. 2097; 2017 р., № 15, ст. 429):

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі втрати в установленому порядку права на пільги особами, зазначеними в цьому пункті, відповідна інформація вноситься до Реєстру, за поданням органу, уповноваженого на встановлення та позбавлення відповідного статусу, за формою, визначеною в додатку.”;

2) в абзаці четвертому пункту 4 слова “органів виконавчої влади” замінити словами “державних органів”;

3) доповнити Положення додатком такого змісту:


“Додаток
до Положення

ІНФОРМАЦІЯ
про осіб, яких позбавлено статусу пільговика за категорією”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 “Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення” (Офіційний вісник України, 2014 p., № 73, ст. 2068; 2015 р., № 22, ст. 605, № 50, ст. 1600, № 68, ст. 2234; 2016 р., № 35, ст. 1360, № 42, ст. 1575, № 68, ст. 2281, № 73, ст. 2453; 2017 р., № 38, ст. 1204):

1) у постанові:

у назві постанови слова “надання статусу учасника бойових дій особам” замінити словами “надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб”;

у вступній частині слово і цифри “пункту 19” замінити словами і цифрами “пунктів 19 і 20”;

у пункті 1 слова “надання статусу учасника бойових дій особам” замінити словами “надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та пункті 1 Порядку слова “надання статусу учасника бойових дій особам” замінити словами “надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб”;

абзац перший пункту 5 після слів “про надання” доповнити словами “та позбавлення”;

абзаци четвертий - восьмий пункту 8 виключити;

доповнити Порядок пунктом 8-1 такого змісту:

“8-1. Комісія або міжвідомча комісія позбавляє статусу учасника бойових дій у разі:

наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції;

виявлення факту подання недостовірної інформації про участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення або подання недостовірних даних про особу;

подання особою заяви про позбавлення її статусу учасника бойових дій.

Рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій приймають ті комісії, які його надавали, або їх правонаступники.

Підставою для позбавлення комісією або міжвідомчою комісією статусу учасника бойових дій осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, є:

копія обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції, що надійшов від органів прокуратури, органів або установ виконання покарань, а також від інших осіб, установ або органів у випадках, передбачених законом, на розгляд комісії або міжвідомчої комісії для прийняття відповідного рішення;

документи державних органів, військових частин (органів, підрозділів) або підприємств, установ та організацій, матеріали службових перевірок та інші документи, що встановлюють факт подання недостовірної інформації про участь особи в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення або подання недостовірних даних про неї, надіслані ними на розгляд комісії або міжвідомчої комісії для прийняття відповідного рішення;

заява особи про позбавлення її статусу учасника бойових дій із зазначенням причини, надіслана нею на розгляд комісії або міжвідомчої комісії.

Комісія або міжвідомча комісія в місячний строк із дня надходження документів приймає рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій.

Рішення комісії або міжвідомчої комісії може бути оскаржене у судовому порядку.

Комісія або міжвідомча комісія надсилає особі, стосовно якої прийнято рішення про позбавлення її статусу учасника бойових дій, або видає їй письмове повідомлення із зазначенням причин такого рішення і роз’ясненням порядку його оскарження. Посвідчення учасника бойових дій вилучається або визнається недійсним.

Комісія або міжвідомча комісія інформують у місячний строк із дня прийняття відповідного рішення Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції та структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за місцем перебування пільговика на обліку про позбавлення статусу учасника бойових дій, за формою, визначеною в додатку до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 5, ст. 177).”.вверх