Документ 789-2016-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.07.2019, підстава - 599-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 жовтня 2016 р. № 789-р
Київ

Про запровадження реалізації пілотного проекту у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

{Назва Розпорядження із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 1069-р від 27.12.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 925 від 06.12.2017
№ 286 від 18.04.2018
№ 356 від 10.05.2018
Розпорядженням КМ
№ 1069-р від 27.12.2018
Постановою КМ
№ 599 від 26.06.2019}

1. З метою забезпечення захисту речових прав, економічних інтересів громадян та інвесторів, зменшення ризиків незаконного заволодіння нерухомим майном погодитися з пропозицією Міністерства юстиції стосовно запровадження реалізації пілотного проекту у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - пілотний проект) щодо інформування про реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) та подання відповідно до закону власником об’єкта нерухомого майна заяв про заборону вчинення реєстраційних дій в електронній формі.

{Пункт 1 в редакції Розпорядження КМ № 1069-р від 27.12.2018}

2. Взяти до відома, що під час реалізації пілотного проекту в частині інформування про реєстраційні дії у Державному реєстрі прав:

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 1069-р від 27.12.2018}

1) сервісна послуга з інформування про реєстраційні дії у Державному реєстрі прав надається технічним адміністратором зазначеного Реєстру з використанням телекомунікаційних засобів за бажанням фізичної або юридичної особи на платній основі на підставі укладених договорів;

2) сервісна послуга з інформування про реєстраційні дії у Державному реєстрі прав надається виключно за умови наявності зареєстрованого права власності на окремий індивідуально визначений об’єкт нерухомого майна з присвоєним реєстраційним номером такому об’єкту:

власнику окремого індивідуально визначеного об’єкта нерухомого майна - про подані заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо належного такому власнику об’єкта нерухомого майна, а саме про реєстраційний номер, дату і час реєстрації таких заяв;

користувачу земельної ділянки - про подані заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо земельної ділянки, яка перебуває у користуванні такого користувача, а саме про реєстраційний номер, дату і час реєстрації таких заяв;

{Підпункт 2 пункту 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 925 від 06.12.2017}

фізичним та юридичним особам - про проведені реєстраційні дії стосовно будь-якого окремого індивідуально визначеного об’єкта нерухомого майна без зазначення відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про суб’єктів таких прав;

іпотекодержателю - про подані заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень стосовно об’єкта нерухомого майна, який передано в іпотеку такому іпотекодержателю, а саме про реєстраційний номер, дату і час реєстрації таких заяв;

{Підпункт 2 пункту 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 286 від 18.04.2018}

2-1) сервісна послуга з інформування про реєстраційні дії у Державному реєстрі прав надається власникові об’єкта нерухомого майна також про подані заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо такого власника, а саме про реєстраційний номер, дату і час реєстрації таких заяв;

{Пункт 2 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 925 від 06.12.2017}

3) сервісна послуга з інформування про реєстраційні дії у Державному реєстрі прав щодо поданих заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надається виключно за умови використання кваліфікованого електронного підпису.

{Підпункт 3 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 356 від 10.05.2018}

2-1. Взяти до відома, що під час реалізації пілотного проекту в частині подання заяв про заборону вчинення реєстраційних дій в електронній формі:

1) сервісна послуга з подання заяв про заборону вчинення реєстраційних дій в електронній формі надається технічним адміністратором Державного реєстру прав з використанням телекомунікаційних засобів за бажанням фізичної або юридичної особи на платній основі на підставі укладених договорів;

2) сервісна послуга з подання заяв про заборону вчинення реєстраційних дій в електронній формі надається виключно за умови наявності зареєстрованого права власності на окремий індивідуально визначений об’єкт нерухомого майна з присвоєним такому об’єкту реєстраційним номером;

3) сервісна послуга з подання заяв про заборону вчинення реєстраційних дій в електронній формі надається виключно за умови використання кваліфікованого електронного підпису, у тому числі з використанням ресурсів комунікаційних мереж мобільного зв’язку (“Mobile ID”);

4) технічним адміністратором Державного реєстру прав забезпечується:

формування переліку записів про об’єкти нерухомого майна із зазначенням їх реєстраційних номерів та адрес для ознайомлення особами, які звернулися за отриманням сервісної послуги з подання заяв про заборону вчинення реєстраційних дій в електронній формі;

передача заяв про заборону вчинення реєстраційних дій, поданих в електронній формі, суб’єктам державної реєстрації прав, що забезпечують зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, за місцезнаходженням нерухомого майна.

{Підпункт 4 пункту 2-1 в редакції Постанови КМ № 599 від 26.06.2019}

{Розпорядження доповнено пунктом 2-1 згідно з Розпорядженням КМ № 1069-р від 27.12.2018}

3. Міністерству юстиції довести інформацію про запровадження реалізації пілотного проекту в частині інформування про реєстраційні дії у Державному реєстрі прав шляхом її оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті, забезпечити на належному рівні його реалізацію та подати не пізніше ніж через три місяці після завершення реалізації зазначеного пілотного проекту Кабінетові Міністрів України звіт про результати його реалізації та доцільність внесення відповідних змін до законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 1069-р від 27.12.2018}

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 72
вгору