Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.11.2016789
Документ 789-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.11.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.11.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 листопада 2016 р. № 789
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306 “Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 34, ст. 1329) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 листопада 2016 р. № 789

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306

1. В абзаці третьому пункту 1 слова і цифри “згідно з додатками 1-9” замінити словами і цифрами “згідно з додатками 1-10”.

2. Доповнити постанову додатком 10 такого змісту:


“Додаток 10
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 306

СПІВВІДНОШЕННЯ
між рангами державних службовців і спеціальними званнями осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України

Спеціальне звання

Ранг державного службовця

Полковник Національного антикорупційного бюро України

4

Підполковник Національного антикорупційного бюро України

5

Майор Національного антикорупційного бюро України

6

Капітан Національного антикорупційного бюро України

7

Старший лейтенант Національного антикорупційного бюро України

8

Лейтенант Національного антикорупційного бюро України

9”.
вгору