Документ 788_006, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 07.04.1995

               Угода 
про співробітництво в сфері туризму між Державним
комітетом України по туризму та Міністерством по туризму
і ремісництву Туніської Республіки

Державний комітет України по туризму та Міністерство по
туризму і ремісництву Туніської Республіки, надалі йменовані
"Сторони", КЕРУЮЧИСЬ бажанням розвивати і зміцнювати співробітництво в
сфері туризму між Державним комітетом України по туризму та
Міністерством по туризму і ремісництву Туніської Республіки, З МЕТОЮ створення сприятливих умов для розвитку міжнародних
туристичних зв'язків, як фактору збереження та поглиблення дружніх
відносин, БАЖАЮЧИ розвивати ці відносини шляхом широкого
співробітництва між відповідними державними органами,
національними, регіональними та іншими туристичними організаціями
двох країн, ПОГОДИЛИСЬ про таке:
Стаття 1
Сторони сприятимуть розвитку і зміцненню ділового
співробітництва між організаціями двох держав, які діють в
сфері міжнародного туризму, з метою взаємного ознайомлення з
досвідом в галузі соціально-економічного розвитку, науки та
культури, а також історичними пам'ятками, туристичними та
природними цінностями, культурними та історичними традиціями
народів своїх держав.
Стаття 2
До відкриття на території однієї з Сторін інформаційних і
сервісних служб іншої Сторони перша надає останній допомогу в
прийомі та обслуговуванні туристів.
Стаття 3
Сторони сприятимуть розширенню туристичних зв'язків,
створюватимуть необхідні умови туристичним представництвам одна
одної, що діятимуть на територіях їх держав, з метою плідної їх
діяльності.
Стаття 4
Сторони створюватимуть туристам сприятливі умови для в'їзду
та пересування по територіях своїх держав на основі діючих тут
законів і правил.
Стаття 5
Сторони створюватимуть відповідні умови для організації
туристичних виставок на територіях своїх держав.
Стаття 6
Сторони сприятимуть обміну спеціалістами в різних галузях
туризму (державних органів з туризму, туристичних та транспортних
підприємств і організацій, готелів, ресторанів та інших виробників
туристичних послуг). Умови обміну спеціалістами визначатимуться угодами між
компетентними органами Сторін.
Стаття 7
Сторони обмінюватимуться інформаційними, учбовими, рекламними
матеріалами та передовим досвідом.
Стаття 8
Сторони проводитимуть щорічні зустрічі керівників туристичних
відомств для визначення стану туристичних зв'язків та розвитку
співробітництва в цій сфері.
Стаття 9
Ця Угода набуває чинності з дня підписання та діє протягом
десяти років. Будь-яка з Сторін може припинити дію цієї Угоди. В
цьому випадку Угода втрачає чинність через 6 місяців з дня
отримання однією з Сторін письмового повідомлення іншої Сторони
про своє бажання припинити її дію.
УКЛАДЕНО в місті Туніс 7 квітня 1995 р. у двох примірниках,
кожний українською та французькою мовами, причому обидва тексти є
автентичними.
Голова Державного комітету Міністр по туризму
України по туризму та ремісництву Туніської
Республіки
(підпис) (підпис)вгору