Документ 788_002-19, чинний, поточна редакція — Підписання від 17.04.2019

УГОДА
між Міністерством освіти і науки України та Міністерством вищої освіти і наукових досліджень Туніської Республіки про співробітництво у сфері вищої освіти і наукових досліджень


Дата вчинення:

17.04.2019


Дата набрання чинності для України:

17.04.2019

Міністерство освіти і науки України та Міністерство вищої освіти і наукових досліджень Туніської Республіки, далі - «Сторони»,

беручи до уваги традиційно дружні відносини між народами обох держав, прагнучи і надалі розвивати і зміцнювати співробітництво між державами Сторін та поглиблювати взаєморозуміння,

бажаючи розвивати зв’язки в сферах вищої освіти і наукових досліджень на принципах рівності, взаємної поваги і вигоди,

визнаючи у своїх взаємовідносинах і освітній політиці пріоритет загальнолюдських цінностей,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони, згідно з законодавством своїх держав і нормами міжнародного права, розвивають та підтримують співробітництво між організаціями і установами обох держав у сфері вищої освіти на основі принципів рівноправності та взаємної поваги.

Стаття 2

Сторони сприяють обопільному розвитку співробітництва у сфері вищої освіти шляхом взаємного обміну практичним досвідом та науковою інформацією з питань управління системою освіти, вдосконалення стандартів освітніх матеріалів, включаючи навчальні плани і програми вищої освіти та наукових досліджень.

Стаття 3

Сторони сприяють налагодженню та розвитку прямого співробітництва закладів вищої освіти держав Сторін, які, виходячи із взаємних інтересів та з урахуванням положень цієї Угоди, можуть укладати прямі угоди про співробітництво.

Сторони обмінюються інформацією про еквівалентність дипломів та наукових ступенів з метою їх взаємного визнання.

Стаття 4

Сторони щороку на взаємній основі, з урахуванням необхідних напрямів та в межах своїх фінансових можливостей надають одна одній державні стипендії для здобуття освіти за ступенями «магістр» і «доктор філософії» у закладах вищої освіти держав Сторін.

Процедури подання заявок, відбору і розподілення по навчальних закладах українських громадян - кандидатів на здобуття вищої освіти у Туніській Республіці, регулюються законодавством Туніської Республіки та, відповідно, туніських громадян - кандидатів на здобуття вищої освіти в Україні - законодавством України.

Кількість стипендій, необхідні спеціальності і конкретні умови обмінів Сторони узгоджуються дипломатичними каналами на кожний наступний навчальний період.

Стаття 5

Сторони сприяють вивченню української мови у туніських університетах та арабської мови в українських закладах вищої освіти шляхом здійснення обмінів викладачами української та арабської мов для довгострокової педагогічної роботи, підвищення кваліфікації, участі у мовних семінарах тощо.

Стаття 6

Сторони розглянуть можливість обмінів науково-педагогічними працівниками для коротко- і довгострокової педагогічної роботи за контрактами.

Стаття 7

Сторони відповідно до свого чинного законодавства заохочують співробітництво у галузі освіти шляхом розробки спільних проектів в рамках міжнародних організацій, фондів і програм.

Стаття 8

Сторони заохочують участь студентів в олімпіадах, змаганнях, фестивалях та інших заходах, що проводяться в Україні та Туніській Республіці.

Стаття 9

Положення цієї Угоди не перешкоджають здійсненню інших обмінів у галузі освіти за умови їх узгодження дипломатичними каналами та, у разі необхідності, підписання відповідних документів між компетентними відомствами і установами держав обох Сторін.

Стаття 10

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання Сторонами та діє протягом трьох (3) років, які автоматично продовжуються.

Кожна із Сторін може у будь-який час повідомити іншій Стороні про своє рішення щодо припинення дії цієї Угоди. У цьому випадку дія цієї Угоди припиняється через шість місяців з дати такого повідомлення іншою Стороною.

На вимогу кожної із Сторін та за взаємною згодою ця Угода може бути переглянута.

Узгоджені зміни набирають чинності відповідно до процедури, передбаченої першим абзацом цієї Статті.

Вчинено в м. Туніс 17 квітня 2019 року в двох примірниках кожний українською, арабською і французькою мовами. У разі розбіжностей у тлумаченні Сторонами положень цієї Угоди перевага надається тексту, викладеному французькою мовою.


За Міністерство освіти і науки України

За Міністерство вищої освіти і
наукових досліджень
Туніської Республіки


(підпис)

Роман ГРЕБА

Заступник Міністра освіти
і науки України

(підпис)

Хатем ФЕРДЖАНІ

Державний секретар Міністерства
закордонних справ з питань
економічної дипломатіївгору