Деякі питання обігу спирту етилового денатурованого (спирту технічного)
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 06.06.2006788
Документ 788-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.03.2011, підстава - 156-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 червня 2006 р. N 788
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 156 ( 156-2011-п ) від 23.02.2011 }
Деякі питання обігу спирту етилового
денатурованого (спирту технічного)
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 433 ( 433-2009-п ) від 06.05.2009
N 79 ( 79-2010-п ) від 03.02.2010 }

Відповідно до статті 3 Закону України "Про ставки акцизного
збору на спирт етиловий та алкогольні напої" ( 178/96-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити:
перелік державних підприємств - виробників спирту етилового
денатурованого (спирту технічного) для потреб підприємств -
виробників продуктів органічного синтезу згідно з додатком 1;
перелік підприємств - виробників продуктів органічного
синтезу та квоти відвантаження їм спирту етилового денатурованого
(спирту технічного) на 2010 рік згідно з додатком 2. { Абзац
третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 433 ( 433-2009-п ) від 06.05.2009, N 79 ( 79-2010-п ) від
03.02.2010 }
2. Доповнити пункт 23 Порядку визначення виробників і
покупців спирту та здійснення контролю за його обігом,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня
2002 р. N 1266 ( 1266-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 36, ст. 1684; 2003 р., N 14, ст. 623; 2004 р., N 12, ст. 746,
N 27, ст. 1788, N 51, ст. 3352; 2005 р., N 15, ст. 765), абзацами
такого змісту:
"Відвантаження спирту етилового денатурованого (спирту
технічного) для потреб підприємств - виробників продуктів
органічного синтезу проводиться в межах квот, встановлених
Кабінетом Міністрів України.
Забороняється відвантаження спирту етилового денатурованого
(спирту технічного) для потреб підприємств - виробників продуктів
органічного синтезу у разі відсутності на державних
підприємствах - виробниках спирту етилового денатурованого (спирту
технічного) спеціальних технічних пристроїв, які фіксують в
електронному вигляді дані про обсяг спирту та використання
денатуруючих добавок".
3. Міністерству аграрної політики установити контроль за
забезпеченням спеціальними технічними пристроями, які фіксують в
електронному вигляді дані про обсяг спирту та використання
денатуруючих добавок на державних підприємствах ( z0666-07 ),
зазначених у додатку 1.
4. Міністерству промислової політики забезпечити розроблення
нормативно-технічної документації на виробництво продуктів
органічного синтезу з використанням спирту етилового
денатурованого (спирту технічного) на підприємствах, зазначених у
додатку 2, та погодження її із заінтересованими органами.
5. Державній податковій адміністрації забезпечити
встановлення на підприємствах - виробниках продуктів органічного
синтезу податкових постів.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 22
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2006 р. N 788
ПЕРЕЛІК
державних підприємств - виробників спирту етилового
денатурованого (спирту технічного) для потреб
підприємств - виробників
продуктів органічного синтезу

Довжоцький спиртовий завод
Маниковецький спиртовий завод
Тростянецький спиртовий завод
Уладівський спиртовий завод
Струтинський державний спиртовий завод

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2006 р. N 788
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2010 р. N 79 ( 79-2010-п )

ПЕРЕЛІК
підприємств - виробників продуктів
органічного синтезу та квоти відвантаження
їм спирту етилового денатурованого
(спирту технічного) на 2010 рік

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Найменування | Код згідно з | Квота спирту | | підприємства | продуктів | УКТЗЕД | етилового | | | | ( 2371б-14 ) |денатурованого| | | | | (спирту | | | | | технічного), | | | | | тис. | | | | | декалітрів | |----------------+-----------------+--------------+--------------| |ВАТ |етилацетат |2915 31 00 00 | 1728 | |"Перечинський | | | | |лісо-хімічний | | | | |комбінат" | | | | |----------------+-----------------+--------------+--------------| |Запорізьке |етилсилікати |2909 19 00 90 | 54,5 | |державне |(суміш | | | |підприємство |тетраетоксисилану| | | |"Кремнійполімер"|та поліетоксисил-| | | | |оксанів); | | | | |АКОРи (препарати | | | | |на основі суміші | | | | |поліефірів | | | | |ортокремнієвої | | | | |кислоти) | | | |----------------+-----------------+--------------+--------------| |ВАТ |етилацетат |2915 31 00 00 | 373 | |"Кіровоградський| | | | |райагропостач" | | | | |----------------+-----------------+--------------+--------------| |Казенне |порох |3601 00 00 00 | 62 | |підприємство | | | | |Шосткинський | | | | |казенний завод | | | | |"Зірка" | | | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 в редакції Постанов КМ N 433 ( 433-2009-п ) від
06.05.2009, N 79 ( 79-2010-п ) від 03.02.2010 }вгору