Про відновлення селу Приморське Донецької області колишнього найменування Урзуф
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 08.08.19897865-XI
Документ 7865-XI, поточна редакція — Прийняття від 08.08.1989

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про відновлення селу Приморське Донецької області
колишнього найменування Урзуф
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1989, N 34, ст. 398 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Відновити селу Приморське Першотравневого району Донецької
області колишнє найменування Урзуф.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 8 серпня 1989 р.
N 7865-XIвгору