Документ 786-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.06.2009, підстава - 589-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 травня 1999 р. N 786
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 589 ( 589-2009-п ) від 03.06.2009 }
Про затвердження переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких
пов'язана діяльність, що підлягає ліцензуванню

Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України "Про
підприємництво" ( 698-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити перелік наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, з обігом яких пов'язана діяльність, що підлягає
ліцензуванню (додається).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 1999 р. N 786

ПЕРЕЛІК
наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, з обігом яких пов'язана діяльність, що
підлягає ліцензуванню
Таблиця I
Наркотичні засоби рослинного походження
Рослини виду мак снотворний (опійний, в тому числі олійний та
інші, що містять опій).
Рослини будь-якого виду роду конопель (каннабіс).
Таблиця II
Речовини і препарати, які можуть використовуватися у
медичних цілях
Список N 1
Наркотичні засоби
------------------------------------------------------------------ Міжнародна | Хімічна назва незареєстрована | назва | ------------------------------------------------------------------ Алілпродин 3-аліл-1-метил-4-феніл-4-
пропіоноксипіперидин
Альфентаніл N-[1-[2-(4-етил-4,5-дигідро-5-оксо-1H-тет-
разол-1-ил)-етил]-4-(метоксиметил)-4-піпе-
ридиніл]-N-фенілпропанамід
Альфамепродин альфа-3-етил-1-метил-4-феніл-4-пропіон-
оксипіперидин
Альфаметадол альфа-6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гептанол
Альфапродин альфа-1,3-диметил-4-феніл-4-пропіон-
оксипіперидин
Альфацетилметадол альфа-3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-
дифенілгептан
Анілеридин етиловий ефір 1-пара-амінофенетил-4-феніл-
піперидин-4-карбонової кислоти
Ацетилдигідрокодеїн 6-ацетокси-3-метокси-N-метил-4,5-
епоксиморфінан
Ацетилметадол 3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-дифенілгептан
Безитрамід 1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-(2-оксо-3-
пропіоніл-1-бензимідазолініл)-піперидин
Бензетидин етиловий ефір 1-(2-бензилоксиетил)-4-феніл-
піперидин-4-карбонової кислоти
Бетамепродин бета-3-етил-1-метил-4-пропіоноксипіперидин
Бетаметадол бета-6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гептанол
Бетапродин бета-1,3-диметил-4-феніл-4-
пропіоноксипіперидин
Бетацетилметадол бета-3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-
дифенілгептан
Бупренорфін 21-циклопропіл-7-a[(S)-1-гідрокси-1,2,2-
триметилпропіл]-6,14-ендо-етилен-6,7,8,14-
тетрагідроорипавін
Гідрокодон дигідрокодеїнон
Гідроксипетидин етиловий ефір 4-мета-гідроксифеніл-1-метил-
піперидин-4-карбонової кислоти
Гідроморфінол 14-гідроксидигідроморфін
Гідроморфон дигідроморфінон
Декстроморамід (+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-
(1-піролідиніл)-бутил]морфолін
Декстропропоксифен альфа-(+)-4-диметиламіно-1,2-дифеніл-3-
метил-2-бутанолпропіонат
Дигідрокодеїн 4,5-епокси-6-гідрокси-3-метокси-N-
метилморфінан
Дигідроморфін 7,8-дигідроморфін
Дименоксадол 2-диметиламіноетил-1-етокси-1,1-
(естоцин) дифенілацетат
Димепгептанол 6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гептанол
Диметилтіамбутен 3-диметиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1-бутен
Дипіпанон 4,4-дифеніл-6-піперидин-3-гептанон
Дифеноксилат етиловий ефір 1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-
4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Дифеноксин 1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-
фенілізоіпекотинова кислота
Діампромід N-[2-(метилфенетиламіно)-пропіл]
пропіонанілід
Діетилтіамбутен 3-діетиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1-бутен
Діоксафетил бутират етил-4-морфоліно-2,2-дифенілбутират
Дробетанол 3,4-диметокси-17-метилморфінан-6B,14-діол
Екгонін, його тропін-2-карбонова кислота
складні ефіри та
похідні, які можуть
бути перетворені в
екгонін і кокаїн
Етилметилтіамбутен 3-етилметиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1-бутен
Етилморфін 3-етилморфін
Етоксеридин етиловий ефір 1-[2-(2-гідроксиетокси)-етил]-
4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Етонітазен 1-діетиламіноетил-2-пара-етоксибензил-5-
нітробензімідазол
Ізометадон 6-диметиламіно-5-метил-4,4-дифеніл-3-
гексанон
Клонітазен 2-пара-хлорбензил-1-діетиламіноетил-5-
нітробензімідазол
Кодеїн 3-метилморфін
Кодоксим дигідрокодеїнон-6-карбоксиметилоксим
Кокаїн метиловий ефір бензоїлекгоніну
Левометорфан (-)-3-метокси-N-метилморфінан
Левоморамід (-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-
(1-піролідиніл)-бутил]морфолін
Леворфанол (-)-3-гідрокси-N-метилморфінан
Левофенацилморфан (-)-3-гідрокси-N-фенацилморфінан
Метадон (фенадон) 6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гептанон
Метадон, проміжний 4-ціано-2-диметиламіно-4,4-дифенілбутан
продукт
Метазоцин 2'-гідрокси-2,5,9-триметил-6,7-бензоморфан
Метилдезорфін 6-метил-дельта-6-деоксиморфін
Метилдигідроморфін 6-метилдигідроморфін
Метопон 5-метилдигідроморфінон
Мірофін міристилбензилморфін
Морамід, проміжний 2-метил-3-морфоліно-1,1-
продукт дифенілпропанкарбонова кислота
Морферидин етиловий ефір 1-(2-морфоліноетил)-4-феніл-
піперидин-4-карбонової кислоти
Морфін 3,6-дигідрокси-N-метил-4,5-епоксиморфінен-7
Морфін метобромід та морфін метилбромід
інші азотисті
похідні морфіну
Морфін-N-оксид 3,6-дигідрокси-N-метил-4,5-епоксиморфінен-
7-N-оксид
Нікодикодин 6-нікотинілдигідрокодеїн
Нікокодин 6-нікотинілкодеїн
Нікоморфін 3,6-динікотинілморфін
Норациметадол (+-)-a-3-ацетокси-6-метиламіно-4,4-
дифенілгептан
Норкодеїн N-деметилкодеїн
Норлеворфанол (-)-3-гідроксиморфінан
Норметадон 6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гексанон
Норморфін диметилморфін
Норпіпанон 4,4-дифеніл-6-(1-піперидил)-3-гексанон
Оксикодон 14-гідроксидигідрокодеїнон
Оксиморфон 14-гідроксидигідроморфінон
Омнопон суміш алкалоїдів опіуму
Пентазоцин 1,2,3,4,5,6-гексагідро-6,11-диметил-3-
(3-метил-2-бутеніл)-2,6-метано-3-
бензазоцин-8-ол
Петидин етиловий ефір 1-метил-4-фенілпіперидин-4-
карбонової кислоти
Петидин, проміжний 4-ціано-1-метил-4-фенілпіперидин
продукт А
Петидин, проміжний етиловий ефір 4-фенілпіперидин-4-карбонової
продукт В кислоти
Петидин, проміжний 1-метил-4-фенілпіперидин-4-карбонова кислота
продукт С
Пімінодин етиловий ефір 4-феніл-1-(3-феніламінопропіл)
-піперидин-4-карбонової кислоти
Піритрамід 1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-(1-
піперидил)-піперидино-4-карбоксиамід
Прогептазин 1,3-диметил-4-феніл-4-пропіоніл-
оксиазациклогептан
Проперидин ізопропіловий ефір 1-метил-4-фенілпіперидин-
4-карбонової кислоти
Пропірам N-(1-метил-2-піперидилетил)-N-2-
піридилпропіонамід
Рацеметорфан (+-)-3-метокси-N-метилморфінан
Рацеморамід (+-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-(1-
піролідиніл)-бутил]морфолін
Рацеморфан (+-)-3-гідрокси-N-метилморфінан
Суфентаніл N-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тієніл)-етил]-4-
піперидил]пропіонанілід
Тебаїн 3,6-диметокси-N-метил-4,5-епоксиморфінадієн
-6,8
Тебакон ацетилдигідрокодеїнон
Тилідин (+-)-етил-транс-2-(диметиламіно)-1-феніл-3-
циклогексен-1-карбоксилат
Тримеперидин 1,2,5-триметил-4-феніл-4-пропіо-
(промедол) нілоксипіперидин
Фенадоксон 6-морфоліно-4,4-дифеніл-3-гептанон
Феназоцин 2'-гідрокси-5,9-диметил-2-фенетил-6,7-
бензоморфан
Фенампромід N-(1-метил-2-піперидилетил)-пропіонанілід
Феноморфан 3-гідрокси-N-фенетилморфінан
Феноперидин етиловий ефір 1-(3-гідрокси-3-фенілпропіл)-
4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Фентаніл 1-фенетил-4-N-пропіоніланілінопіпередин
Фолькодин морфолінілетилморфін
Фуретидин етиловий ефір 1-(2-тетрагідрофурфурил-
оксиетил) 4-фенілпіперидин-4-карбонової
кислоти _____________ До цього списку також включаються:
ізомери перелічених у ньому наркотичних засобів, якщо
існування таких ізомерів можливе і вони свідомо не вилучені;
складні та прості ефіри перелічених у ньому наркотичних
засобів, в усіх випадках, якщо існування таких ефірів можливе і
вони свідомо не включені до інших списків;
солі всіх перелічених у ньому наркотичних засобів, їх
складних та простих ефірів, ізомерів, в усіх випадках, якщо
існування таких солей можливе.

Список N 2
Психотропні речовини
------------------------------------------------------------------ Міжнародна | Хімічна назва незареєстрована | назва | ------------------------------------------------------------------ Амфетамін (+-)-а-метилфенетиламін
Глютетимід 2-етил-2-фенілглютарімід
Дексамфетамін (+)-a-метилфенетиламін
Левамфетамін (-)-(R)-a-метилфенетиламін
Левометамфетамін (-)-N, a-диметилфенетиламін
Меклоквалон 3-(o-хлорфеніл)-2-метил-4(3H)-хіназолінон
Метаквалон 2-метил-3-(o-толіл)-4(3H)-хіназолінон
Метамфетамін (+)-(S)-N, a-диметилфенетиламін
Метамфетамін-рацемат (+-)-N, a-диметилфенетиламін
Метилфенідат метил- a-феніл-2-піперидинацетат
Секобарбітал 5-аліл-5-(1-метилбутил)-барбітурова кислота
Тетрагідроканабінол, 7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил
наступні ізомери та -6H-дибензо[b,d]піран-1-ол;
їх стереохімічні (9R, 10aR)-8,9,10,10a
варіанти -тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-
дибензо[b, d]піран-1-ол;
(6aR, 9R, 10aR)-6a,9,10, 10a
-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-
дибензо[b, d] піран-1-ол;
(6aR, 10аR)-6a,7,10,10а
-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-
дибензо[b, d] піран-1-ол;
6а,7,8,9-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил
-6H-дибензо[b, d]піран-1-ол;
(6aR, 10аR)-6а,7,8,9,10,10а
-гексагідро-6,6-диметил-9-метилен-3-пентил-
6H-дибензо-[b, d]піран-1-ол
Фенетилін 7-[2-[(a-метилфенетил)-аміно]етил]теофілін
Фенметразин 3-метил-2-фенілморфолін
Ціпепрол альфа-(a-метоксибензил)-4-(B
-метоксифенетил)-1-піперазинетанол
____________ До цього списку також включаються солі всіх перелічених у
ньому речовин, якщо існування таких солей можливе.

Таблиця III
Речовини і препарати, які використовуються у медичних
цілях
Список N 1
Наркотиковмісні препарати
1. Препарати ацетилдигідрокодеїну, дигідрокодеїну,
етилморфіну, кодеїну, нікодикодину, нікокодину, норкодеїну,
фолькодину за умови, що вони поєднані з одним або кількома
інгредієнтами і містять не більш як 100 мг наркотичного засобу на
одиницю дози концентрацією не більш як 2,5 відсотка у нерозділених
препаратах.
2. Препарати пропіраму, що містять не більш як 100 мг
пропіраму на одиницю дози, поєднані щонайменше з такою ж кількістю
метилцелюлози.
3. Препарати декстропропоксифену для орального застосування,
що містять не більш як 135 мг декстропропоксифену на одиницю дози,
або з його концентрацією не більш як 2,5 відсотка у нерозділених
препаратах, за умови, що такі препарати не містять будь-яких
речовин, що знаходяться під контролем відповідно до Конвенції 1971
року про психотропні речовини.
4. Препарати кокаїну, що містять не більш як 0,1 відсотка
кокаїну в перерахунку на кокаїн-основу, та препарати опію або
морфіну, що містять не більш як 0,2 відсотка морфіну в перерахунку
на безводну морфін-основу і поєднані з одним або кількома
інгредієнтами таким чином, що наркотичний засіб не може бути
вилучений з даного препарату легкодоступними способами, або в
кількості, яка може становити небезпеку для здоров'я людини.
5. Препарати дифеноксину, що містять не більш як 0,5 мг
дифеноксину на одиницю дози і не менш як 5 відсотків атропіну
сульфату на одиницю дози дифеноксину.
6. Препарати дифеноксилату, що містять не більш як 2,5 мг
дифеноксилату на одиницю дози в перерахунку на основу і кількість
атропіну сульфату, еквівалентну не менш як 1 відсотку на одиницю
дози дифеноксилату.
7. Порошок кореня іпекакуани та опію, що містить 10 відсотків
опію в порошку, 10 відсотків кореня іпекакуани в порошку, добре
змішаних з 80 відсотками будь-якого іншого інгредієнта в порошку,
що не містить будь-яких наркотичних засобів.
8. Препарати, виготовлені за будь-якою формулою, наведеною у
цьому списку, а також суміш таких препаратів з будь-якою
речовиною, що не містить наркотичних засобів.

Список N 2
Психотропні речовини
------------------------------------------------------------------ Міжнародна | Хімічна назва незареєстрована назва | ------------------------------------------------------------------ Алобарбітал 5,5-діалілбарбітурова кислота
Альпразолам 8-хлор-1-метил-6-феніл-4H-s-тріазоло[4,3
-a]-1,4-бензодіазепін
Амінорекс 2-аміно-5-феніл-2-оксазолін
Амобарбітал 5-етил-5-(3-метилбутил)-барбітурова
кислота
Амфепрамон 1-феніл-2-діетиламіно-1-пропанон
Барбітал 5,5-діетилбарбітурова кислота
Бензфетамін N-бензил-N, a-диметилфенетиламін
Бромазепам 7-бром-1,3-дигідро-5-(2-піридил)-2H-1,4
-бензодіазепін-2-он
Бротізолам 2-бром-4-(o-хлорофеніл)-9-метил-6H-тієно
[3,2-f]-s-триазоло[4,3-a]-1,4-діазепін
Буталбітал 5-аліл-5-ізобутилбарбітурова кислота
Бутобарбітал 5-бутил-5-етилбарбітурова кислота
Вінілбітал 5-(1-метилбутил)-5-вінілбарбітурова
кислота
Галазепам 7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-1-1(2,2,2-
трифторетил)-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Галоксазолам 10-бром-11b-(o-фторфеніл)-2,3,7,11b-
тетрагідрооксазоло[3,2-d]-1,4-
бензодіазепін-6(5H)-он
Тофізопам (грандоксин) 1-(3,4-диметоксифеніл)-4-метил-5-етил-
7,8-диметокси-5H-2,3-бензодіазепін
Делоразепам 7-хлор-5-(o-хлорфеніл)-1,3-дигідро-2H-
1,4-бензодіазепін-2-он
Діазепам 7-хлор-1,3-дигідро-1-метил-5-феніл-2H-
1,4-бензодіазепін-2-он
Естазолам 8-хлор-6-феніл-4H-s-триазоло[4,3-a]-1,4-
бензодіазепін
Етил лофлазепат етил-7-хлор-5(o-фторфеніл)-2,3-дигідро-2-
оксо-1H-1,4-бензодіазепін-3-карбоксилат
Етиламфетамін N-етил-a-метилфенілетиламін
Етинамат 1-етинилциклогексанол карбамат
Етхлорвінол 1-хлор-3-етил-1-пентен-4-ін-3-ол
Камазепам 7-хлор-1,3-дигідрокси-3-гідрокси-1-метил-
5-феніл-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
диметилкарбамат (ефір)
Катин (+)-(R)-a-[(R)-1-аміноетил]бензиловий
((+)-норпсевдоефедрин) спирт
Кетазолам 11-хлор-8,12b-дигідро-2,8-диметил-12b-
феніл-4H-[1,3]-оксазино-[3,2-d]-1,4-
бензодіазепін-4,7(6H)-діон
Клобазам 7-хлор-1-метил-5-феніл-1H-1,5-
бензодіазепін-2,4(3H,5H)-діон
Клоксазолам 10-хлор-11b-(o-хлорфеніл)-2,3,7,11b-
тетрагідрооксазоло-[3,2-d]-1,4-
бензодіазепін-6(5H)-он
Клоназепам 5-(o-хлорфеніл)-1,3-дигідро-7-нітро-2H-
1,4-бензодіазепін-2-он
Клоразепат 7-хлор-2,3-дигідро-2-оксо-5-феніл-1H-1,4-
бензодіазепін-3-карбонова кислота
Клотіазепам 5-(o-хлорфеніл)-7-етил-1,3-дигідро-1-
метил-2H-тієно[2,3-e]-1,4-діазепін-2-он
Лефетамін (-)-N, N-диметил-1,2-дифенілетиламін
Лопразолам 6-(o-хлорфеніл)-2,4-дигідро-2[(4-метил-1-
піперазиніл)-метилен]-8-нітро-1H-імідазо-
[1,2-a]-1,4-бензодіазепін-1-он
Лоразепам 7-хлор-5-(o-хлорфеніл)-1,3-дигідро-3-
гідрокси-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Лорметазепам 7-хлор-5-(o-хлорфеніл)-1,3-дигідро-3-
гідрокси-1-метил-2H-1,4-бензодіазепін-2-
он
Мазиндол 5-(n-хлорфеніл)-2,5-дигідро-3H-імідазо-
[2,1-a]-ізоіндол-5-ол
Медазепам 7-хлор-2,3-дигідро-1-метил-5-феніл-1H-1,4
-бензодіазепін
Мезокарб 3-(2-толіл)-N-(фенілкарбамоїл)-сиднонімін
Мепробамат 2-метил-2-пропіл-1,3-пропандіол
дикарбамат
Метилприлон 3,3-діетил-5-метил-2,4-піперидиндіон
Метилфенобарбітал 5-етил-1-метил-5-фенілбарбітурова кислота
Мефенорекс N-(3-хлорпропіл)-a-метилфенетиламін
Мідазолам 8-хлор-6-(o-фторфеніл)-1-метил-4H-імідазо
-[1,5-a]-1,4-бензодіазепін
Німетазепам 1,3-дигідро-1-метил-7-нітро-5-феніл-2H-
1,4-бензодіазепін-2-он
Нітразепам 1,3-дигідро-7-нітро-5-феніл-2H-1,4-
бензодіазепін-2-он
Нордазепам 7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-2H-1,4-
бензодіазепін-2-он
Оксазепам 7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-5-феніл-2H-
1,4-бензодіазепін-2-он
Оксазолам 10-хлор-2,3,7,11b-тетрагідро-2-метил-11b-
фенілоксазоло-[3,2-d] [1,4]-бензодіазепін
-6(5H)-он
Пемолін 2-аміно-5-феніл-2-оксазолін-4-он
Пентобарбітал (етамінал 5-етил-5-(1-метилбутил) барбітурова
натрію) кислота
Піназепам 7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-1-(2-пропініл)
-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Піпрадрол 1,1-дифеніл-1-(2-піперидил)-метанол
Піровалерон 4-метил-2-(1-піролідиніл)-валерофенон
Празепам 7-хлор-1-(циклопропілметил)-1,3-дигідро-5
-феніл-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Секбутабарбітал 5-sec-бутил-5-етилбарбітурова кислота
Темазепам 7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-1-метил-5-
феніл-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Тетразепам 7-хлор-5-(циклогексен-1-іл)-1,3-дигідро-1
-метил-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Тріазолам 8-хлор-6-(o-хлорфеніл)-1-метил-4H-s-
триазоло-[4,3-а]-1,4-бензодіазепін
Феназепам 7-бром-5-(2-хлорфеніл)-2,3-дигідро-1H-l,4
-бензодіазепін-2-он
Фендиметразин (+)-(2S,3S)-3,4-диметил-2-фенілморфолін
Фенкамфамін N-етил-3-феніл-2-норборнанамін
Фенобарбітал 5-етил-5-фенілбарбітурова кислота
Фенпропорекс (+-)-N-2-ціанетиламфетамін
Фентермін a, a-диметилфенілетиламін
Флудіазепам 7-хлор-5-(o-фторфеніл)-1,3-дигідро-1-
метил-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Флунітразепам 5-(o-фторфеніл)-1,3-дигідро-1-метил-7-
нітро-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Флуразепам 7-хлор-1-[2-(діетиламіно)-етил]-5-(o
-фторфеніл)-1,3-дигідро-2H-1,4-
бензодіазепін-2-он
Хлордіазепоксид 7-хлор-2-(метиламіно)-5-феніл-3H-1,4-
бензодіазепін-4-оксид
Циклобарбітал 5-(1-циклогексен-1-іл)-5-етилбарбітурова
кислота
____________ До цього списку також включаються солі всіх перелічених у
ньому речовин, в усіх випадках, якщо існування таких солей
можливе.

Таблиця IV
Прекурсори
Список N 1
Хімічні речовини та їх солі
------------------------------------------------------------------ Міжнародна | Хімічна назва незареєстрована назва | ------------------------------------------------------------------ N-ацетилантранілова кислота 2-ацетиламінобензойна кислота
Ергометрин бета-пропаноламід лізергінової
кислоти малеат;
9,10-дидегідро-N-[(S)-2-
гідрокси-1-метилетил]-6-
метилерголін-8 B-карбоксіамід
малеат
Ерготамін ерготаман-3' ,6', 18-трион,
12'-гідрокси-2'-метил-5'-
(фенілметил)-(5'a), [R-(R*,
R*)]-2,3-дигідрокси-бутандіоат
Ефедрин [R-(R*, S*)]-a-[1-(метиламіно)-
етил]фенілметанол;
1-феніл-2-(метиламіно)-пропанол
Ізосафрол 3,4-метилендіокси-(1'-пропеніл)
-бензол
Лізергінова кислота 9,10-дидегідро-6-метилерголін-
8B-карбонова кислота
3,4-метилендіоксифеніл-2-пропанон 3,4-метилендіокси-(пропіл-2-он)
(3,4-МДФ-2П) -бензол
Піперональ 3,4-метилендіоксибензальдегід;
геліотропін
Псевдоефедрин [S-(R*, R*)]-a-[1-(метиламіно)
-етил]-фунілметанол;
1-феніл-2-(метиламіно)-пропанол
Сафрол 3,4-метилендіоксиалілбензол
Фенілацетон 1-феніл-2-пропанон;
метилбензилкетон
____________ До цього списку також включаються солі всіх перелічених у
ньому речовин, якщо існування таких солей можливе.
Список N 2
Розчинники, окислювачі та інші хімікати промислового
або побутового призначення
---------------------------------------------------------------- Міжнародна | Хімічна назва незареєстрована назва | ---------------------------------------------------------------- Ангідрид оцтової оцтовий ангідрид
кислоти
Антранілова кислота 2-амінобензойна кислота
Ацетон 2-пропанон
Етиловий ефір діетиловий ефір
Калію перманганат калій марганцевокислий
Метилетилкетон 2-бутанон
Піперидин гексагідропіридин; пентаметиленімін
Сірчана кислота сульфатна кислота
Соляна кислота хлористоводнева кислота
Толуол метилбензол
Фенілоцтова кислота a-толуїлова кислота
_____________ До цього списку також включаються солі всіх перелічених у
ньому речовин, якщо існування таких солей можливе, за винятком
солей сірчаної та соляної кислот.вгору