Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. N 8
Постанова Кабінету Міністрів України; Коефіцієнти, Норми від 20.07.2011786
Документ 786-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.07.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.10.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 липня 2011 р. N 786
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2006 р. N 8

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11
січня 2006 р. N 8 ( 8-2006-п ) "Деякі питання відшкодування витрат
в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у
довготермінове відрядження" (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 3, ст. 87; 2010 р., N 80, ст. 2825) такі зміни:
1) пункт 1 постанови після абзацу другого доповнити новим
абзацом такого змісту:
"коефіцієнт складності проходження дипломатичної служби
згідно з додатком 1-1;".
У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно
абзацами четвертим - шостим;
2) доповнити постанову додатком 1-1, що додається;
3) додатки 2 і 4 до постанови викласти у редакції, що
додається.
2. Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони
привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією
постановою.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

Додаток 1-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2006 р. N 8 ( 8-2006-п )
(Для службового користування)

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2006 р. N 8 ( 8-2006-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 липня 2011 р. N 786)
(Для службового користування)

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2006 р. N 8 ( 8-2006-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 липня 2011 р. N 786)
РОЗМІР
надбавок до норми відшкодування витрат
в іноземній валюті на місяць працівникам
дипломатичної служби

------------------------------------------------------------------ | Найменування | Найменування посади | Розмір надбавки, | | надбавки | | відсотків | |---------------------+---------------------+--------------------| |1. За виконання |посол України, який | 10 | |додаткових доручень в|за сумісництвом є | | |інших державах та в |послом в одній | | |міжнародних |державі або главою | | |організаціях |місії, представником,| | | |постійним | | | |представником при | | | |міжнародній | | | |організації | | | |---------------------+--------------------| | |головний спеціаліст | | | |(з фінансових | | | |питань), провідний | | | |спеціаліст (з | | | |фінансових питань), | | | |спеціаліст | | | |I категорії (з | | | |фінансових питань), | | | |спеціаліст II | | | |категорії (з | | | |фінансових питань), | | | |спеціаліст (з | | | |фінансових питань), | | | |який додатково за | | | |сумісництвом виконує | | | |обов'язки в одній | | | |закордонній | | | |дипломатичній | | | |установі України | | | |---------------------+--------------------| | |посол України, який | 12,5 | | |за сумісництвом є | | | |послом або главою | | | |місії, представником,| | | |постійним | | | |представником при | | | |міжнародній | | | |організації у двох | | | |або трьох державах чи| | | |міжнародних | | | |організаціях | | | |---------------------+--------------------| | |головний спеціаліст | | | |(з фінансових | | | |питань), провідний | | | |спеціаліст (з | | | |фінансових питань), | | | |спеціаліст | | | |I категорії (з | | | |фінансових питань), | | | |спеціаліст II | | | |категорії (з | | | |фінансових питань), | | | |спеціаліст (з | | | |фінансових питань), | | | |який додатково за | | | |сумісництвом виконує | | | |обов'язки у двох | | | |закордонних | | | |дипломатичних | | | |установах України | | | |---------------------+--------------------| | |посол України, який | 15 | | |за сумісництвом є | | | |послом або главою | | | |місії, представником,| | | |постійним | | | |представником при | | | |міжнародній | | | |організації в | | | |чотирьох та більше | | | |державах чи | | | |міжнародних | | | |організаціях | | | |---------------------+--------------------| | |аташе з питань | 5 | | |оборони, який за | | | |сумісництвом виконує | | | |обов'язки в одній | | | |державі | | | |---------------------+--------------------| | |аташе з питань | 7,5 | | |оборони, який за | | | |сумісництвом виконує | | | |обов'язки у двох та | | | |більше державах | | |---------------------+---------------------+--------------------| |2. На відшкодування |посол України, глава | 30 | |витрат на утримання |місії, представник, | | |непрацюючих дружин |постійний | | |(чоловіків) на час їх|представник при | | |перебування за |міжнародних | | |кордоном у зв'язку з |організаціях | | |відрядженням за |---------------------+--------------------| |місцем роботи |генеральний консул | 15 | |чоловіка (дружини) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |3. На кожну дитину |посада відповідно до | 5 | |віком до 18 років, |штатного розпису | | |яка знаходиться за |закордонної | | |кордоном і перебуває |дипломатичної | | |на утриманні |установи України | | |працівника | | | |закордонної | | | |дипломатичної | | | |установи України | | | ------------------------------------------------------------------вгору