Документ 784_011, чинний, поточна редакція — Підписання від 26.11.2012

МЕМОРАНДУМ
між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством вищої освіти і наукових досліджень Об'єднаних Арабських Еміратів про співробітництво в галузі вищої освіти і наукових досліджень

Дата підписання:

26.11.2012

Дата набрання чинності для України:

26.11.2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та міністерство вищої освіти і наукових досліджень Об'єднаних Арабських Еміратів, далі - "Сторони",

прагнучи розвивати співробітництво та поглиблювати взаєморозуміння між двома країнами; виходячи з переконання, що співпраця в галузі вищої освіти і наукових досліджень сприятиме розвитку відносин між двома країнами; бажаючи зміцнювати зв'язки в усіх галузях освіти та наукових досліджень,

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони співпрацюватимуть в галузі вищої освіти і наукових досліджень, дотримуючись принципів паритетності і взаємної вигоди та відповідно до чинного законодавства обох Сторін.

Стаття 2

Сторони розвиватимуть співробітництво в галузі вищої освіти і наукових досліджень за такими напрямками:

- обмін досвідом у сфері реалізації освітньої політики та забезпечення якості освіти; впровадження сучасних наукових методів; обмін стажистами відповідно до програм, попередньо узгоджених компетентними органами обох Сторін;

- сприяння викладанню української та арабської мов відповідно в Об'єднаних Арабських Еміратах та Україні, включаючи обмін досвідом з мовознавства;

- обмін досвідом в сфері педагогіки і викладання, підготовка спільних видань спеціалізованих навчальних матеріалів;

- сприяння обміну між вищими навчальними та науково-дослідними установами відповідно до узгоджених програм;

- сприяння співробітництву у сфері акредитації вищих навчальних закладів та забезпечення якості освіти.

Стаття 3

Співпраця між Сторонами в сфері науки та технології здійснюватиметься шляхом:

- обміну вченими і дослідниками;

- обміну інформацією, науковими та технічними документами;

- організації наукових, технічних програм та курсів, що матимуть обопільну зацікавленість

- підготовки та реалізація спільних науково-дослідних програм та впровадження їх результатів у промисловість, сільське господарство та інші галузі;

- заснування сайтів, проектів, лабораторій та технологічних центрів тощо.

Стаття 4

Сторони сприятимуть спільним прямим зв'язкам між їх освітніми і науковими установами. Задля досягнення цієї мети Сторони здійснюватимуть обмін представниками (довіреними особами) цих установ для визначення та подальшої реалізації напрямів співробітництва.

Стаття 5

Сторони здійснюватимуть обмін освітніми, науковими та статистичними виданнями та, щонайменше один раз у період дії цієї Угоди, організовуватимуть спільну виставку таких видань.

Стаття 6

Сторони обмінюватимуться інформацією щодо наукових та освітніх ступенів, академічних звань, в частині, що стосується процедури і стандартів акредитації таких документів. Сторони повідомлятимуть одна одну про будь-які зміни в їх освітніх системах або присвоєнні ступенів і звань задля підготовки угоди щодо взаємного визнання документів про освітні та наукові ступені і звання.

Стаття 7

Сторони заохочуватимуть свої вищі навчальні заклади щодо обміну студентами, стажистами для повного та часткового навчання. Сторони щорічно визначатимуть та узгоджуватимуть дипломатичними каналами кількість студентів, необхідний рівень та спеціалізацію кандидатів.

Стаття 8

Сторони заохочуватимуть викладачів вищих навчальних закладів держав Сторін до обміну досвідом своєї навчальної діяльності.

Стаття 9

Сторони сприятимуть студентським обмінам шляхом отримання освіти у вищих навчальних закладах держави іншої Сторони відповідно до її національного законодавства.

Стаття 10

Зміни і доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін та оформлюються протоколами, що становитимуть невід'ємну частину цього Меморандуму.

Стаття 11

Всі спори щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом консультацій та переговорів між Сторонами.

Стаття 12

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання і буде чинним протягом п'яти років.

Цей Меморандум автоматично продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди, якщо одна Сторона за шість місяців не повідомить іншу Сторону про свій намір не продовжувати дію цього Меморандуму.

Кожна Сторона у будь-який час може припинити дію цього Меморандуму шляхом надання за шість місяців іншій Стороні письмового повідомлення дипломатичними каналами.

Учинено в м. Абу-Дабі 26 листопада 2012 року, у двох примірниках, кожний українською, арабською і англійською мовою, при цьому всі тексти є автентичними. У випадку розбіжностей при тлумаченні, перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

За Міністерство освіти
і науки, молоді та спорту
України


(підпис)


За Міністерство вищої
освіти і наукових
досліджень Об'єднаних
Арабських Єміратів

(підпис)вгору