Документ 784_005, чинний, поточна редакція — Підписання від 10.07.2012

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Підрозділом протидії відмиванню коштів та підозрілих випадків Центрального банку Об'єднаних Арабських Еміратів (ПФР ОАЕ) та Державною службою фінансового моніторингу України (ПФР УКРАЇНИ) щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

Дата підписання:

10.07.2012

Дата набрання чинності для України:

10.07.2012

Підрозділ протидії відмиванню коштів та підозрілих випадків Центрального банку Об'єднаних Арабських Еміратів (Підрозділ фінансової розвідки Об'єднаних Арабських Еміратів - ПФР ОАЕ) та Державна служба-фінансового моніторингу України (Підрозділ фінансової розвідки України - ПФР України), далі - Сторони, прагнуть, виходячи із взаємної зацікавленості у співробітництві, сприяти процесу розслідування та переслідування відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та злочинної діяльності, пов'язаної з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму.

З цією метою Сторони домовилися про таке:

1) Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи злочинною діяльністю, пов'язаною з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. З цією метою, Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит будь-якою наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму. Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів.

2) Запити щодо інформаційного обміну по операціям, зазначених у цьому Меморандумі, повинні здійснюватися компетентними органами Держав, а саме:

a - Для Об'єднаних Арабських Еміратів - Підрозділ протидії відмиванню коштів та підозрілих випадків Центрального банку ОАЕ (ПФР ОАЕ). Усі інформаційні запити повинні бути підписані Виконавчим директором, Головою Підрозділу протидії відмиванню коштів та підозрілих випадків ОАЕ; та

b - Для України - Державна служба фінансового моніторингу України (ПФР України). Усі інформаційні запити повинні бути підписані Головою Держфінмоніторингу України.

3) Інформації, одержана від відповідної Сторони, не буде ні розголошена будь-якій третій стороні, ні використана у адміністративних, слідчих або судових цілях, без попередньої письмової згоди Сторони, що надала інформацію. У разі згоди процедура передачі повинна відповідати вимогам національного законодавства держав Сторін.

4) Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації, одержаної від відповідної Сторони, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої письмової згоди Сторони, що надала таку інформацію.

5) Інформація, одержана на основі цього Меморандуму, є конфіденційною, і на неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому національним законодавством держави одержуючої Сторони для подібної інформації, одержаної з національних джерел.

6) У випадку, коли одна із компетентних Сторін надсилає запит до іншої сторони щодо фізичної чи юридичної особи, інша Сторона не повинна передавати цю інформацію правоохоронним або іншим органам у своїй юрисдикції без письмової згоди Сторони, що надіслала запит. У разі згоди процедура передачі повинна відповідати національному законодавству держав Сторін.

7) Сторонам заборонено здійснювати передачу фінансової інформації фінансовим установам, що діють на території іншої сторони, поза рамками цього Меморандуму.

8) Будь-які спори щодо цього Меморандуму про взаєморозуміння повинні вирішуватися шляхом двосторонніх переговорів.

9) Як тільки одній зі Сторін стає відомо про підозрілі операції, що здійснюються на території іншої компетентної Сторони, ця Сторона повинна повідомити іншу компетентну Сторону.

10) Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством своїх держав, прийнятні процедури співробітництва, в тому числі обміну інформацією, та консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.

11) Обмін інформацією між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.

12) Сторони не зобов'язані надавати допомогу за умови порушення судового провадження щодо фактів, яких стосується запит.

13) За взаємною письмовою згодою Сторін у будь-який час до цього Меморандуму можуть вноситися зміни та доповнення, які оформлюються окремими угодами, що складатимуть його невід'ємну частину.

14) Дія цього Меморандуму може бути припинена кожною із Сторін шляхом письмового повідомлення іншої Сторони відповідними каналами зв'язку.

Дія цього Меморандуму припиняється через три (3) місяці з дати одержання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання

Вчинено в 10/07/2012 року у трьох примірниках, кожний арабською, українською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

(підпис)

(підпис)

Абдулрахім Мохамед Аль Аваді,
Виконавчий директор та Голова
Підрозділу протидії відмиванню
коштів та підозрілих випадків
Центрального банку
Об'єднаних Арабських Еміратів

Сергій Гуржій,
Голова Державної служби фінансового
моніторингу України

За та від імені

За та від імені

Підрозділу протидії відмивання
коштів та підозрілих випадків
Центрального банку
Об'єднаних Арабських Еміратів
(ПФР ОАЕ)

Державної служби фінансового
моніторингу України
(ПФР України)вгору