Документ 784_004, чинний, поточна редакція — Підписання від 20.03.1995
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.04.1995. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Урядом України та Урядом Об'єднаних
Арабських Еміратів про економічне,
торговельне і технічне
співробітництво

Дата підписання: 20.03.1995 Дта набуття чинності: 12.04.1995
Уряд України та Уряд Об'єднаних Арабських Еміратів, які
надалі іменуються "Договірні Сторони",
бажаючи зміцнювати дружні зв'язки і розширювати двостороннє
економічне, торговельне і технічне співробітництво між ними на
основі принципів рівності та взаємної вигоди,
домовились про наступне:
Стаття I
Договірні Сторони надаватимуть підтримку і розвиватимуть
економічне, торговельне і технічне співробітництво та товарообмін
між двома країнами у відповідності до своїх законів та правил.
Стаття II
Економічне, торговельне та технічне співробітництво, про яке
йде мова в цій Угоді, буде поширене на інші галузі, включаючи
промисловість, енергетику, сільське господарство, транспорт,
зв'язок і будівництво, а також інші сфери, про які буде домовлено
в майбутньому.
Стаття III
Бажаючи розширювати економічні і торговельні зв'язки, а також
заохочувати взаємні інвестиції, Договірні Сторони сприятимуть
укладенню окремих Угод про сприяння і взаємний захист інвестицій
та про уникнення подвійного оподаткування між ними.
Стаття IV
Договірні Сторони вживатимуть усіх необхідних заходів для
сприяння технічному співробітництву між ними шляхом обміну
науковими і технологічними даними, експертами, технічними
спеціалістами, викладачами для підтримки всіх аспектів технічного
співробітництва між спеціалізованими установами двох країн.
Стаття V
Кожна з Договірних Сторін заохочуватиме участь у міжнародних
виставках і торгових ярмарках, що проходитимуть на території іншої
Договірної Сторони.
Кожна з Договірних Сторін дозволятиме іншій організовувати
торгові ярмарки на своїй території і створюватиме одна одній
необхідні умови для їх проведення в рамках вимог законів та
правил, що діють в обох країнах.
Стаття VI
Кожна з Договірних Сторін заохочуватиме співробітництво між
усіма урядовими і приватними установами обох країн у сфері
торговельного обміну та обміну делегаціями торгово-промислових
палат та інших аналогічних органів обох країн.
Стаття VII
Договірні Сторони заохочуватимуть між собою вільний експорт
та імпорт продукції сільського господарства і промисловості, а
також природних ресурсів місцевого походження, за винятком
продукції, забороненої для цих цілей в обох країнах.
Стаття VIII
Будь-яке фінансове зобов'язання, що випливає із застосування
цієї Угоди, вирішуватиметься шляхом спільних домовленостей, які
будуть досягнуті двома Договірними Сторонами.
Стаття IX
З метою належного застосування цієї Угоди і надання
відповідних рекомендацій і пропозицій щодо неї, Договірні Сторони
створять спільну комісію, яку очолять Міністр зовнішніх
економічних зв'язків України та Міністр закордонних справ
Об'єднаних Арабських Еміратів або їх уповноважені представники.
До компетенції цієї Комісії входитиме:
1. Обговорення шляхів і засобів практичної реалізації
вищенаведених цілей і забезпечення належної координації та
виконання рішень і/або рекомендацій Комісії.
2. Підготовка детальних протоколів співробітництва в усіх
галузях, щодо яких буде досягнуто домовленостей.
3. Визначення правил і процедурних питань та створення
комітетів або підкомітетів для вирішення окремих питань, винесених
на розгляд Комісії.
Стаття X
Ця Угода не заторкує прав та обов'язків Договірних Сторін в
рамках меморандумів про взаєморозуміння, двосторонніх,
регіональних або багатосторонніх угод, укладених Договірними
Сторонами.
Стаття XI
Будь-які спори між Договірними Сторонами щодо тлумачення або
застосування положень цієї Угоди вирішуватимуться за взаємною
згодою Договірних Сторін по дипломатичних каналах.
Стаття XII
Кожна з Договірних Сторін може письмово звернутися із запитом
щодо перегляду або внесення змін до Угоди, які мають бути
погоджені обома Сторонами. Запропоновані до перегляду положення
або зміни до тексту Угоди набувають чинності після їх ухвалення
згідно із законодавчими процедурами.
Стаття XIII
Закінчення дії цієї Угоди не впливатиме на чинність і термін
дії будь-яких інших угод і/або контрактів, укладених у
відповідності з цією Угодою, до остаточного виконання таких угод
і/або контрактів.
Стаття XIV
Ця Угода підлягає ратифікації або схваленню у відповідності
до чинного внутрішнього законодавства в обох країнах і діятиме
протягом п'яти років, починаючи з дати обміну інструментами
ратифікації або схвалення.
Дія цієї Угоди буде автоматично продовжуватись на наступні
п'ятирічні періоди, якщо жодна з Сторін не припинить її дію,
надіславши іншій Стороні письмове повідомлення про свій намір
припинити її дію щонайменше за шість місяців до терміну закінчення
дії цієї Угоди.
Вчинено в м. Абу Дабі 20 березня 1995 р. у двох оригінальних
примірниках українською, арабською і англійською мовами, причому
всі тексти є автентичні. В разі розбіжностей у тлумаченні перевага
надаватиметься тексту англійською мовою.
За Уряд України За Уряд Об'єднаних
Арабських Еміратів
(підпис) (підпис)
В. М. Петров Хамдан Бій Заїд Аль Нагаян
Міністр машинобудування, Державний Міністр
військово-промислового закордонних справ
комплексу і конверсіївгору