Документ 784_001-19, чинний, поточна редакція — Підписання від 20.02.2019

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством з питань зміни клімату та захисту навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів щодо співробітництва у сфері сільського господарства та безпечності харчових продуктів

Дата вчинення:

20.02.2019

Дата набрання чинності для України:

20.02.2019

Міністерство аграрної політики та продовольства України та Міністерство з питань зміни клімату та захисту навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів (далі - Сторони),

в рамках взаємного бажання Сторін зміцнювати та розширювати співробітництво в галузях сільського господарства, тваринництва та безпеки харчових продуктів відповідно до національного законодавства своїх держав та на основі взаємної поваги та вигоди,

домовилися про таке:

Стаття 1

Метою цього Меморандуму є розвиток двостороннього співробітництва між Сторонами в галузях сільського господарства, тваринництва та продовольчої безпеки шляхом створення найбільш сприятливих умов для ведення бізнесу та інвестиційної діяльності, а також сприяння двосторонній торгівлі сільськогосподарськими продуктами та продуктами рослинного та тваринного походження між державами Сторін.

Стаття 2

Сторони співпрацюватимуть в таких областях:

1. Обмін досвідом, інформацією, кращими практиками та сучасними технологіями у сфері сільського господарства, тваринництва та безпечності харчових продуктів.

2. Сприяння інвестиціям між двома державами в агропромисловий комплекс, зокрема, в тваринницьку галузь.

3. Стимулювання розвитку торгівлі сільськогосподарською, тваринницькою продукцією та продукцією харчової промисловості відповідно до санітарних та фітосанітарних заходів, прийнятих Сторонами.

4. Технічне співробітництво, зокрема, з питань селекції тварин, добрив, іригації, меліорації та управління земельними ресурсами.

5. Дослідження в галузі сільського господарства, з метою пошуку інноваційних рішень проблем, пов’язаних із сільськогосподарським сектором.

6. Сприяння розширенню можливостей співпраці у приватному секторі держав Сторін у сфері агропромислового комплексу, у тому числі, тваринництва.

7. Проведення навчання для спеціалістів з питань сільського господарства, тваринництва та безпеки харчових продуктів.

8. Будь-яка інша сфера, про яку Сторони домовляться додатково у письмовій формі.

Стаття 3

Для досягнення цілей цього Меморандуму Сторони створюють Спільний Комітет, який буде проводити регулярні засідання щонайменше один раз на рік або за необхідності. Спільний Комітет буде подавати, щорічні звіти про досягнення його роботи, визначати пріоритети та розробляти плани дій для цільових проектів.

Стаття 4

Сторони докладатимуть усіх зусиль, щоб сприяти започаткуванню спільних проектів та заходів у галузях співробітництва, визначених цим Меморандумом.

Стаття 5

Право власності та право інтелектуальної власності на будь-які об’єкти, надані однією Стороною іншій Стороні відповідно до цього Меморандуму, залишається за Стороною, що надала об’єкт, водночас Сторона, що отримала об’єкт, має дотримуватися та захищати права власності іншої Сторони у будь-який час, незважаючи на припинення дії цього Меморандуму.

Стаття 6

Вся діяльність, що здійснюється в рамках цього Меморандуму, буде здійснюватися відповідно до національного законодавства держав Сторін та не впливатиме на права та обов’язки Сторін, що випливають із двосторонніх та багатосторонніх договорів, учасниками яких вони є, а також на права та обов’язки Сторін, що випливають з їх членства в організаціях.

Стаття 7

Будь-які розбіжності між Сторонами щодо тлумачення цього Меморандуму будуть вирішуватися Сторонами мирно у рамках дружніх консультацій.

Стаття 8

Кожна із Сторін самостійно несе витрати по реалізації цього Меморандуму, якщо про інше не буде домовлено додатково.

Стаття 9

Цей Меморандум може бути змінений за взаємною письмовою згодою Сторін.

Стаття 10

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Сторонами. Термін дії цього Меморандуму становить п’ять років та автоматично поновлюється на аналогічні п’ятирічні періоди, якщо одна із Сторін не повідомить іншу в письмовій формі дипломатичними каналами про намір не поновлювати дію Меморандуму. Таке повідомлення має бути направлене не менше, ніж за шість місяців до дати припинення його дії.

Стаття 11

Припинення дії цього Меморандуму не впливає на реалізацію започаткованих програм і проектів, або угод, укладених у рамках цього Меморандуму, але не завершених на дату припинення його дії.

Вчинено у м. Дубай 20 лютого 2019 року у двох примірниках, кожний українською, арабською та англійською мовами, всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.


За Міністерство аграрної політики
та продовольства України

За Міністерство з питань зміни клімату
та захисту навколишнього середовища
Об’єднаних Арабських Еміратів


(підпис)

(підпис)


Ольга Трофімцева
Виконуюча обов’язки
Міністра аграрної політики
та продовольства України

Тані бін Ахмед Аль Зеюді
Міністр з питань зміни клімату
та захисту навколишнього середовища
Об’єднаних Арабських Еміратів
вгору