Документ 784_001-15, чинний, поточна редакція — Затвердження від 08.02.2017, підстава - 62-2017-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 06.02.2018, підстава - v-369321-18. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів про військово-технічне співробітництво

{Угоду затверджено Постановою КМ № 62 від 08.02.2017}


Дата підписання:

24.02.2015


Дата затвердження Україною:

08.02.2017


Дата набрання чинності для України:

06.02.2018

Кабінет Міністрів України та Уряд Об’єднаних Арабських Еміратів (далі - Сторони),

прагнучи встановити взаємовигідне співробітництво на засадах взаємоповаги та довіри з урахуванням інтересів держав Сторін,

висловлюючи свою заінтересованість в організації співробітництва на засадах поліпшення використання досліджень і технічних досягнень в оборонно-промисловій галузі,

ураховуючи спільні цілі та принципи рівності й суверенітету, невтручання у внутрішні справи, а також мирного врегулювання спірних питань,

підтверджуючи свої зобов’язання відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй та міжнародних зобов’язань держав Сторін,

домовилися про таке:

Стаття 1
Мета

Метою цієї Угоди є розвиток та організація військово-технічного співробітництва між Сторонами у сфері технології та оборонної промисловості, включаючи підготовку, розвиток, розроблення, визнання якості та створення напрямів співробітництва між державними та приватними підприємствами, установами, організаціями держав Сторін.

Стаття 2
Напрями співробітництва

Сторони здійснюють співробітництво за такими напрямами:

1) оборонна промисловість;

2) озброєння та військова техніка;

3) співпраця в питаннях, що стосуються навколишнього природного середовища та забруднення внаслідок діяльності військових об’єктів;

4) надання освітніх послуг та забезпечення військової підготовки відповідно до потреб і можливостей Сторін;

5) розроблення, створення, модернізація, ремонт та надання інших послуг у військово-технічній сфері;

6) технології, надання технічної допомоги у налагодженні виробництва озброєння та військової техніки;

7) обмін інформацією та досвідом з питань стандартизації, сертифікації, а також контролю якості продукції оборонного призначення для виконання спільних проектів;

8) охорона прав інтелектуальної власності на результати та об’єкти інтелектуальної власності, пов’язані з розробленням та виробництвом озброєння, боєприпасів та військової техніки;

9) інші напрями у військово-технічній сфері, які можуть представляти спільний інтерес.

Стаття 3
Форми співробітництва

Сторони здійснюють співробітництво в таких формах:

1) офіційні візити, двосторонні зустрічі та консультації;

2) обмін досвідом у військово-технічній сфері;

3) розроблення та виконання спільних проектів та програм;

4) участь в офіційних заходах, які організовуються Сторонами;

5) участь у форумах, зустрічах, конференціях та військових виставках;

6) інші форми співробітництва за взаємною згодою Сторін.

Стаття 4
Спільна комісія з військово-технічного співробітництва

1. Сторони створять Спільну комісію з військово-технічного співробітництва (далі - Спільна комісія) за участю представників кожної зі Сторін. Спільна комісія пропонуватиме прийнятні механізми для застосування цієї Угоди та координуватиме виконання протоколів або домовленостей, досягнутих у рамках цієї Угоди. Спільна комісія проводитиме засідання на постійній основі почергово у кожній державі або відповідно до домовленостей, досягнутих Сторонами під час проведення чергового засідання цієї комісії.

2. Кожна Сторона визначить голову своїх представників Спільної комісії, рішення якої прийматимуться Сторонами спільно. Обидва голови представників кожної зі Сторін спільно проводитимуть засідання Спільної комісії. Протокол засідання реєструватиметься Стороною, яка приймає, і підписуватиметься головами представників обох Сторін.

3. Спеціалізовані підкомісії можуть створюватися у рамках Спільної комісії, які відповідатимуть за розвиток співробітництва із визначеного кола питань або обговорюватимуть визначені заходи. Висновки за результатами засідання підкомісій повинні розглядатися під час засідання Спільної комісії.

Стаття 5
Уповноважені органи

1. Виконання цієї Угоди покладається на уповноважені органи:

від Української Сторони - на Міністерство оборони України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державний концерн "Укроборонпром";

від Еміратської Сторони - на Генеральний штаб Збройних сил Об’єднаних Арабських Еміратів.

2. Уповноважений орган кожної зі Сторін відповідно до свого національного законодавства несе виключну відповідальність щодо надання попередньої згоди державним та приватним підприємствам, установам, організаціям обох держав, у тому числі надання погоджень та дозволів на участь в спільних проектах, пошук нових та реалізацію спільних проектів в рамках цієї Угоди.

Стаття 6
Угоди та контракти

1. З метою практичної реалізації співробітництва, передбаченого цією Угодою, уповноважені органи, організації та підприємства держав Сторін укладають додаткові договори/контракти, в яких домовляються про їх права, обов’язки та інші умови співробітництва.

2. Контракти, укладені між підприємствами, установами, організаціями державного/приватного сектору, будуть виконуватися відповідно до умов та положень кожного контракту.

Стаття 7
Захист інформації з обмеженим доступом

1. Сторони вживають необхідних заходів щодо взаємного захисту інформації з обмеженим доступом, яка передається за цією Угодою, відповідно до законодавства обох держав.

2. Здійснення обміну інформацією з обмеженим доступом відбуватиметься після набрання чинності Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом, підписаної 26 листопада 2012 року.

Стаття 8
Права інтелектуальної власності

1. Кожна Сторона у межах території своєї держави та відповідно до її законодавства зобов’язується забезпечувати охорону прав інтелектуальної власності, що стосуються іншої Сторони.

2. У разі виконання спільних проектів у рамках цієї Угоди права інтелектуальної власності належатимуть обом Сторонам, якщо не буде домовлено про інше.

3. Повноваження на продаж, передачу, позику, оприлюднення, розповсюдження та користування розподіленими між Сторонами правами інтелектуальної власності повинно бути схваленим іншою Стороною, якщо не буде домовлено про інше.

4. Обидві Сторони вживають заходів щодо захисту інформації з обмеженим доступом стосовно інтелектуальної власності в рамках виконання цієї Угоди та відповідно до законодавства держав кожної зі Сторін.

Стаття 9
Фінансові питання

1. Питання фінансування спільних проектів з виробництва озброєння та військової техніки здійснюється шляхом укладення відповідних договорів (контрактів) між господарюючими суб’єктами держав Сторін.

2. Стосовно проведення інших заходів співробітництва, зазначених у цій Угоді, чи будь-яких інших заходів, пов’язаних з виконанням положень цієї Угоди, якщо інше не передбачено окремими домовленостями між Сторонами, кожна Сторона покриватиме всі витрати, пов’язані з перебуванням на території держави іншої Сторони своїх уповноважених представників за рахунок власних коштів. Стосовно довгострокових програм співробітництва Сторони можуть пізніше домовитися про розподіл фінансування, якщо це буде необхідно.

Стаття 10
Підготовка військового персоналу

Усі питання, пов’язані з підготовкою військового персоналу у вищих військових навчальних закладах, які мають відношення до оборонно-промислової галузі, передбаченою цією Угодою, та збройних сил держав Сторін, регулюються окремими договорами або контрактами, укладеними між уповноваженими органами Сторін.

Стаття 11
Реалізація Угоди

1. Без попередньої письмової згоди іншої Сторони жодна зі Сторін не може продати чи передати озброєння, військове обладнання, технологічні і технічні документи стосовно цього озброєння та військового обладнання разом з іншою інформацією та матеріалами, отриманими в ході виконання цієї Угоди.

2. У разі письмової згоди Сторін третя сторона може бути залученою до реалізації спільних проектів шляхом підписання відповідної угоди між Сторонами цієї Угоди та такою третьою стороною.

Стаття 12
Вирішення спорів

1. Будь-які спори стосовно тлумачення чи виконання положень цієї Угоди повинні вирішуватися Сторонами у найкоротший термін шляхом безпосередніх переговорів між Сторонами на рівні спільної комісії, створеної відповідно до статті 4 цієї Угоди, або, у разі необхідності, дипломатичними каналами.

2. Будь-який процес вирішення спору розглядатиметься Сторонами на засадах конфіденційності.

Стаття 13
Внесення змін

1. За взаємною письмовою згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни та/або доповнення, які оформляються окремими протоколами та становлять невід’ємну частину цієї Угоди.

2. Зазначені протоколи набиратимуть чинності в порядку, передбаченому пунктом 1 статті 15 цієї Угоди.

Стаття 14
Інші питання

1. Обидві сторони домовились підписати Угоду про військове співробітництво між Генеральним Штабом Збройних Сил Об’єднаних Арабських Еміратів та Міністерством оборони України протягом 12 місяців з моменту підписання цієї Угоди;

2. У разі, якщо Угоду про військове співробітництво між Генеральним Штабом Збройних Сил Об’єднаних Арабських Еміратів та Міністерством оборони України не буде підписана, ця Угода вважатиметься такою, що втратила чинність;

3. Відповідні внутрішньодержавні процедури з набрання чинності цієї Угоди будуть розпочаті лише після підписання Угоди, зазначеної в пункті 1 цієї статті.

Стаття 15
Набрання чинності, термін дії та припинення

1. Ця Угода набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності, а також з урахуванням вимог пункту 3 статті 14.

2. Ця Угода діє п’ять (5) років з автоматичною пролонгацією на наступні п’ятирічні (5) періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить дипломатичними каналами іншій Стороні не пізніше ніж за шість (6) місяців до закінчення чергового періоду про свій намір припинити її дію.

3. Кожна зі Сторін має право будь-коли припинити дію цієї Угоди, письмово повідомивши про це іншій Стороні. Дія цієї Угоди припиняється через (90) днів з дати отримання повідомлення.

4. У разі якщо ця Угода втрачає чинність або її дію не буде продовжено, кожна Сторона зобов’язується виконувати зобов’язання за цією Угодою до їх завершення.

Учинено в м. Абу Дабі 24 лютого 2015 року у двох примірниках, кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення спорів перевага надається текстові англійською мовою.

На посвідчення чого представники, що підписалися нижче, належним чином уповноважені відповідними урядами підписати цю Угоду.


(підпис)

(підпис)


За Кабінет Міністрів України

За Уряд
Об’єднаних Арабських Еміратів
вгору