Документ 784-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.08.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.08.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2019 р. № 784
Київ

Про внесення змін до Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. № 45 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 12, ст. 301; 2009 р., № 11, ст. 319, № 99, ст. 3427; 2012 р., № 7, ст. 249; 2013 р., № 41, ст. 1477; 2018 р., № 20, ст. 662, № 52, ст. 1839), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 784

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”

1. Абзац перший пункту 2 після слова “ДСНС” доповнити словами “, Службі судової охорони”.

2. У пункті 3:

1) в абзаці дев’ятому слова “зазначеними органами, установами, організаціями і підприємствами” замінити словами “державними органами, згідно з наказами яких особи відряджалися для виконання службових обов’язків”;

2) абзац десятий викласти в такій редакції:

“У разі ліквідації зазначених державних органів довідки видаються правонаступниками таких органів, а в разі їх відсутності - державними органами, визначеними відповідними актами Кабінету Міністрів України.”;

3) абзац одинадцятий виключити.

3. Пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

“Особам, що відряджалися для виконання службових обов’язків до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств та були звільнені із служби у зв’язку з виходом на пенсію безпосередньо із займаних посад у зазначених органах, установах, до яких вони були відряджені, грошове забезпечення враховується у розмірі, встановленому за аналогічними або відповідними посадами в органі, з якого вони були відряджені. За бажанням особи грошове забезпечення враховується за посадою, яку особа займала до відрядження для виконання службових обов’язків до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств.”.вгору