Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. N 111
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2000784
Документ 784-2000-п, поточна редакція — Прийняття від 12.05.2000

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 травня 2000 р. N 784
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 29 січня 1999 р. N 111

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня
1999 р. N 111 ( 111-99-п ) "Про розмежування джерел фінансування
виплати пенсій та грошової допомоги, призначених за різними
пенсійними програмами" такі зміни:
на часткову зміну пункту 1 графік розмежування джерел
фінансування виплат з Пенсійного фонду викласти в редакції, що
додається;
пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Жулинського М.Г."

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 січня 1999 р. N 111
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2000 р. N 784)
ГРАФІК
розмежування джерел фінансування
виплат і Пенсійного фонду
(тис. гривень) ------------------------------------------------------------------ | Сума видатків, які | передаються на | фінансування Перелік видатків | Державного бюджету | України |------------------------- | 2000 рік | 2001 рік ------------------------------------------------------------------
На виплату пенсій згідно із Законом 44 392 х
України "Про зайнятість населення"
( 803-12 )
На виплату пенсій згідно із Законом 29 869 х
України "Про наукову і
науково-технічну діяльність"
( 1977-12 )
На виплату пенсій згідно із Законом х 569 088
України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 )
На виплату державної допомоги деяким 35 038 х
категоріям пенсіонерів
На виплату соціальних пенсій 187 920 х
На виплату пенсій згідно із Законом
України "Про державну службу" 72 108 х
( 3723-12 )

На виплату пенсій згідно із Законом х 3 936
України "Про прокуратуру"
( 1789-12 )
На виплату пенсій згідно із Законом х 1 440
України "Про статус народного
депутата України" ( 2790-12 )
На виплату пенсій згідно із Законами х 231
України "Про статус суддів" ( 2862-12 ),
"Про судову експертизу" ( 4038-12 )
На виплату пенсій згідно із Законом 991 х
України "Про донорство крові
та її компонентів" ( 239/95-ВР )
На виплату допомоги малозабезпеченим х 535 250
пенсіонерам
На виплату пенсій згідно із х 8 591
Законом України "Про реабілітацію жертв
політичних репресій на Україні" ( 962-12 )
На виплату пенсій згідно із Законом 16 219 х
України "Про статус гірських населених
пунктів в Україні" ( 56/95-ВР )
На виплату допомоги пенсіонерам 43 662 х
(надбавка на дітей)
На виплату допомоги по догляду за х 36 012
одинокими та інвалідами
Усього 430 199 1 154 548
З наростаючим підсумком 1 584 747вгору