Документ 783-95-п, попередня редакція — Редакція від 09.03.2006, підстава - 268-2006-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 жовтня 1995 р. N 783
Київ
{ Постанова втратила чинність стосовно працівників, схеми
посадових окладів яких затверджені Постановою КМ N 268
( 268-2006-п ) від 09.03.2006 на підставі Постанови КМ
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }
Про надбавки до посадових окладів за особливий
характер роботи та інтенсивність праці
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 739 ( 739-2001-п ) від 27.06.2001
N 1211 ( 1211-2005-п ) від 15.12.2005 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Поширити чинність пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 4 липня 1995 р. N 488 ( 488-95-п ) "Про деякі зміни
щодо матеріального забезпечення працівників прокуратури, судів,
податкової служби, органів державної виконавчої влади та інших
органів" на:
віце-прем'єрів і Керуючого справами Уряду Автономної
Республіки Крим, керівників і заступників керівників міністерств,
державних комітетів та інших центральних органів державної
виконавчої влади Автономної Республіки Крим;
Голову Верховної Ради Автономної Республіки Крим та
заступників Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
голів постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
керівника Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
керуючого справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим та заступників
Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Міністра Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, керівників і заступників
керівників міністерств, республіканських комітетів та інших
республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки
Крим. ( Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 739
( 739-2001-п ) від 27.06.2001 )
2. Установити надбавки за інтенсивність праці та особливий
характер роботи у розмірі до 70 відсотків посадового окладу з
урахуванням доплати за ранг:
головам і заступникам голів районних, районних у мм. Києві
та Севастополі державних адміністрацій, керівникам і заступникам
керівників самостійних управлінь, відділів та інших служб
зазначених адміністрацій, відповідних підрозділів обласних,
Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій;
керівникам і заступникам керівників інших місцевих органів,
державної виконавчої влади, які перебувають у віданні міністерств
та інших центральних органів державної виконавчої влади.
2-1. Установити керівникам і заступникам керівників
територіальних органів урядових органів державного управління
надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у
розмірі до 60 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки
за ранг. ( Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ
N 1211 ( 1211-2005-п ) від 15.12.2005 )
3. Конкретні розміри надбавок керівникам і заступникам
керівників зазначених органів встановлюються:
Голові Верховної Ради Автономної Республіки Крим - Верховною
Радою Автономної Республіки Крим, Голові Ради міністрів Автономної
Республіки Крим - віце-прем'єр-міністром України, іншим керівним
працівникам Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради
міністрів Автономної Республіки Крим - відповідно Головою
Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Головою Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, головам і заступникам голів
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій - віце-прем'єр-міністром України; ( Абзац другий
пункту 3 в редакції Постанови КМ N 739 ( 739-2001-п ) від
27.06.2001 )
керівникам і заступникам керівників міністерств,
республіканських комітетів та інших республіканських органів
виконавчої влади Автономної Республіки Крим - заступником Голови
Ради міністрів Автономної Республіки Крим; ( Абзац третій пункту 3
в редакції Постанови КМ N 739 ( 739-2001-п ) від 27.06.2001 )
іншим керівникам та заступникам керівників - керівниками
відповідних вищестоящих органів.
4. Видатки, пов'язані з установленням надбавок зазначеним
працівникам, здійснювати в межах асигнувань, передбачених у
Державному бюджеті України, бюджетах Автономної Республіки Крим,
областей, мм. Києва та Севастополя на утримання відповідних
органів.
5. Ця постанова вводиться в дію з 1 вересня 1995 року.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.26вгору