Про внесення змін до Положення про Пенсійний фонд України
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.2017783
Документ 783-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.10.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.10.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 жовтня 2017 р. № 783
Київ

Про внесення змін до Положення про Пенсійний фонд України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 р. № 280 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 60, ст. 1652; 2017 р., № 41, ст. 1278), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 жовтня 2017 р. № 783

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Пенсійний фонд України

1. У підпункті 2 пункту 5 слова “, формує кадровий резерв на відповідні посади” виключити.

2. Абзац перший пункту 10 доповнити реченням такого змісту: “Голова правління Пенсійного фонду України та його заступники входять до складу правління Пенсійного фонду України за посадою.”.

3. У пункті 11:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“11. Голова правління Пенсійного фонду України призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби.”;

2) підпункт 4 виключити;

3) підпункт 5 викласти в такій редакції:

“5) затверджує за погодженням з Міністром соціальної політики структуру апарату Пенсійного фонду України;”;

4) доповнити пункт підпунктом 5-1 такого змісту:

“5-1) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Пенсійного фонду України;”;

5) підпункт 6 викласти в такій редакції:

“6) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром соціальної політики керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Пенсійного фонду України; призначає на посаду та звільняє з посади інших державних службовців апарату Пенсійного фонду України у порядку, передбаченому законодавством про державну службу;”;

6) доповнити пункт підпунктами 6-1 і 6-2 такого змісту:

“6-1) присвоює ранги державним службовцям апарату Пенсійного фонду України, вирішує в установленому порядку питання щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

6-2) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Пенсійного фонду України, вирішує в установленому порядку питання щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;”;

7) підпункт 7 викласти в такій редакції:

“7) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром соціальної політики керівників та заступників керівників територіальних органів Пенсійного фонду України відповідно до законодавства про державну службу;”.

4. Пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. Голова правління Пенсійного фонду України має двох заступників, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

Заступники Голови правління Пенсійного фонду України звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.”.вгору