Про внесення змін до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2009783
Документ 783-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.07.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.08.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 липня 2009 р. N 783
Київ
Про внесення змін до Порядку використання коштів
резервного фонду бюджету

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку використання коштів резервного фонду
бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2002 р. N 415 ( 415-2002-п ) (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 14, ст. 734; 2005 р., N 30, ст. 1826), зміни,
що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 р. N 783
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів
резервного фонду бюджету ( 415-2002-п )

1. Доповнити пункт 6 підпунктом "а-1" такого змісту:
"а-1) заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, на
основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо
можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у
надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру або
пом'якшення її можливих наслідків;".
2. Доповнити абзац четвертий пункту 7 після слів
"надзвичайних ситуацій" словами "та проведенням заходів,
пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру".
3. У пункті 15 доповнити:
абзац третій після слів "надзвичайних ситуацій" словами
", заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру,";
абзац п'ятий після слів "кваліфікаційних ознак надзвичайних
ситуацій" словами ", проведення заходів, пов'язаних із
запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру,".
4. Доповнити пункт 28 після слів "надзвичайних ситуацій"
словами ", заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,".
5. У пункті 31-1 слова "протягом одного бюджетного періоду"
виключити.вгору