Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. N 256
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2007782
Документ 782-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.05.2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 травня 2007 р. N 782
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2002 р. N 256

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня
2002 р. N 256 ( 256-2002-п ) "Про затвердження Порядку
фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з
виконання державних програм соціального захисту населення за
рахунок субвенцій з державного бюджету" (Офіційний вісник України,
2002 р., N 10, ст. 482; 2003 р., N 44, ст. 2309; 2004 р., N 11,
ст. 662, N 36, ст. 2409; 2005 р., N 37, ст. 2285; 2006 р., N 22,
ст. 1613) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 травня 2007 р. N 782
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2002 р. N 256 ( 256-2002-п )

1. Абзац другий пункту 2 постанови викласти у такій редакції:
"ведуть персоніфікований облік отримувачів за видами пільг
ветеранам війни і праці, особам, на яких поширюється дія Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 3551-12 ), особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських
переслідувань, ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації,
вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної
охорони та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації, а також звільненим із служби за віком,
хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки,
працівникам міліції, особам начальницького складу податкової
міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої
системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих
прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції,
осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням
службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували
на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали
інвалідами під час проходження військової служби, батькам та
членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або
пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та
членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і
підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації, які загинули (померли), пропали
безвісти або стали інвалідами під час проходження служби,
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій
або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих
громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою,
дітям війни; пенсіонерам, які раніше працювали медичними та
фармацевтичними працівниками в селах та селищах і проживають у
них, пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками
у сільській місцевості і селищах міського типу та у них
проживають; допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та
інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам; тимчасової державної
допомоги дітям; житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг з тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття і
рідких нечистот та на придбання твердого і рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу, пільг особам, які мають
право на забезпечення вугіллям на побутові потреби згідно із
статтею 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ); компенсаційних
виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян; послуг
зв'язку та інших передбачених законодавством послуг (крім пільг на
отримання ліків, зубопротезування);".
2. У Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на
здійснення заходів з виконання державних програм соціального
захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету,
затвердженому зазначеною постановою:
1) в абзаці четвертому пунктів 5 і 6, в абзаці другому пункту
8 та пунктах 9 і 10:
слова "а також звільненим із служби за віком, хворобою або
вислугою років військовослужбовцям СБУ, працівникам міліції,
особам начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників
міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням
службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували
на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали
інвалідами під час проходження військової служби, батькам та
членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або
пропали безвісти під час проходження військової служби" замінити
словами "а також звільненим із служби за віком, хворобою або
вислугою років військовослужбовцям СБУ, працівникам міліції,
особам начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям
(до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб
начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням
службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували
на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали
інвалідами під час проходження військової служби, батькам та
членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або
пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та
членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і
підрозділів цивільного захисту, Держспецзв'язку, які загинули
(померли), пропали безвісти або стали інвалідами під час
проходження служби";
2) у пункті 5:
абзац другий викласти у такій редакції:
"до 3 числа поточного місяця - щодо допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, тимчасової державної допомоги дітям,
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;";
в абзаці третьому слова "допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям; тимчасової державної допомоги дітям"
виключити;
в абзаці четвертому цифри "25" замінити цифрами "22";
3) у пункті 6:
абзац другий викласти у такій редакції:
"до 5 числа поточного місяця - щодо допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, тимчасової державної допомоги дітям,
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;";
в абзаці третьому слова "допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям; тимчасової державної допомоги дітям"
виключити;
в абзаці четвертому цифри "28" замінити цифрами "25";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"Державне казначейство перераховує до 10 числа поточного
місяця субвенцію на виплату допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та
тимчасової державної допомоги дітям.
У разі виникнення додаткових зобов'язань головні розпорядники
коштів місцевих бюджетів надсилають щомісяця до 18 числа
фінансовим органам райдержадміністрацій, виконкомів міських рад
(міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення) уточнену інформацію про фактично нараховані у поточному
місяці суми. Зазначені фінансові органи готують уточнені реєстри
нарахованих у поточному місяці сум та подають їх до 20 числа
Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим
органам обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій, управлінням Державного казначейства в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.
Державне казначейство перераховує щомісяця до 25 числа
субвенцію на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим
сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової
державної допомоги дітям згідно з уточненою інформацією про
фактично нараховані у поточному місяці суми допомоги.";
4) у тексті Порядку:
слова "ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам
(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони"
замінити словами "ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам
Держспецзв'язку, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів
державної пожежної охорони та ветеранів Держспецзв'язку".вгору