Документ 781-2010-п, попередня редакція — Редакція від 03.09.2015, підстава - 629-2015-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 2010 р. N 781
Київ
 
Деякі питання забезпечення підручниками
та навчальними посібниками студентів вищих
навчальних закладів, учнів загальноосвітніх
і професійно-технічних навчальних закладів
та вихованців дошкільних навчальних закладів
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 629 ( 629-2015-п ) від 26.08.2015 }

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Міністерству освіти і науки:
 
     1) разом з Міністерством фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на 2011 рік та наступні роки передбачати видатки на виконання бюджетної програми "Видання, придбання, зберігання і доставка підручників та посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів";
 
     2) забезпечити:
 
     своєчасне розроблення, видання, придбання та доставку навчальної літератури для вихованців і вихователів дошкільних навчальних закладів, забезпечення потреб методичних кабінетів та заявок вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації, що здійснюють підготовку педагогічних кадрів;
 
     видання один раз на три роки букварів для учнів 1-го класу, вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, а також для забезпечення потреб методичних кабінетів та виконання заявок вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації, що здійснюють підготовку педагогічних кадрів, з розрахунку 100 відсотків прогнозованої кількості учнів 1-го класу; { Абзац третій підпункту 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 629 ( 629-2015-п ) від 26.08.2015 }
 
     розроблення і видання навчальної літератури рідною мовою, в тому числі словників, для загальноосвітніх навчальних закладів з мовами навчання національних меншин, а також її доставку;
 
     видання один раз на п'ять років підручників і навчальних посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності, учнів професійно-технічних навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, що використовують у навчальному процесі підручники для загальноосвітніх навчальних закладів, з розрахунку 100 відсотків прогнозованої кількості учнів; { Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 629 ( 629-2015-п ) від 26.08.2015 }
 
     видання навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека української та світової літератури";
 
     використання у навчальному процесі декількох варіативних підручників, визначених на конкурсних засадах, з метою впровадження сучасних педагогічних технологій, поглибленого вивчення предметів у початковій та основній школі, профільного навчання в старшій школі та з урахуванням потреб навчальних закладів;
 
     3) затверджувати починаючи з 2011 року державний комплект навчальної літератури для відповідних класів загальноосвітніх навчальних закладів, що включає навчальну програму, підручник, навчальний посібник (хрестоматія, збірник задач, лабораторний практикум, методичний посібник для вчителя, електронні навчальні засоби);
 
     4) першочергово забезпечувати навчальною літературою дітей з особливими потребами з розрахунку 100 відсотків прогнозованої кількості учнів;
{ Підпункт 4 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 629 ( 629-2015-п ) від 26.08.2015 }

 
     5) продовжити проведення комплексу робіт із створення системи централізованого комп'ютерного обліку підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, виданих за державним замовленням.
 
     2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 р. N 1378 ( 1378-2003-п ) "Про вдосконалення роботи із забезпечення учнів і студентів навчальних закладів підручниками та посібниками" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 36, ст. 1945) та від 17 липня 2006 р. N 982 ( 982-2006-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 р. N 1378" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 29, ст. 2090).

 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 
     Інд. 28вгору