Документ 778-2011-п, перша редакція — Прийняття від 29.06.2011
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 червня 2011 р. N 778
Київ
Деякі питання надання молодіжним
та дитячим громадським організаціям
державної підтримки для виконання
загальнодержавних програм і заходів
стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї

Відповідно до підпункту "ґ" пункту 9 частини першої статті 87
Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік загальнодержавних програм і заходів
стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, для виконання яких
молодіжним та дитячим громадським організаціям надається державна
підтримка, згідно з додатком.
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
25 липня 2002 р. N 1062 ( 1062-2002-п ) "Про затвердження Порядку
проведення конкурсу проектів програм, розроблених молодіжними,
дитячими громадськими організаціями та їх спілками, стосовно
дітей, молоді, жінок та сім'ї" (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 31, ст. 1468; 2009 р., N 33, ст. 1158) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2011 р. N 778
ПЕРЕЛІК
загальнодержавних програм і заходів
стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, для
виконання яких молодіжним та дитячим громадським
організаціям надається державна підтримка

1. Загальнодержавна програма забезпечення профілактики
ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД на 2009-2013 роки, затверджена Законом України від
19 лютого 2009 р. N 1026-VI ( 1026-17 ).
2. Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року,
затверджена Законом України від 5 березня 2009 р. N 1065-VI
( 1065-17 ).
3. Заходи, передбачені Державною цільовою соціальною
програмою "Молодь України" на 2009-2015 роки, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. N 41
( 41-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 7, ст. 217)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2011 р. N 778
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2002 р. N 1062
( 1062-2002-п )

1. У пункті 2 постанови слова "Міністерству у справах сім'ї,
молоді та спорту" замінити словами "Державній службі молоді та
спорту за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та
спорту".
2. У Порядку проведення конкурсу проектів програм,
розроблених молодіжними, дитячими громадськими організаціями та їх
спілками, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї ( 1062-2002-п ),
затвердженому зазначеною постановою:
1) абзац другий пункту 5 викласти у такій редакції:
"пріоритетні завдання на поточний рік згідно з переліком
загальнодержавних програм і заходів, затвердженим Кабінетом
Міністрів України;";
2) пункт 7 викласти у такій редакції:
"7. До складу конкурсної комісії включаються представники
МОНмолодьспорту, Держмолодьспорту, інших центральних органів
виконавчої влади, а також науковці, незалежні експерти,
представники міжнародних організацій, фондів, громадських
організацій та народні депутати України (за згодою).";
3) пункт 8 після слів "громадська організація, яка є
юридичною особою" доповнити словами ", має всеукраїнський статус";
4) у тексті Порядку ( 1062-2002-п ) слово
"Мінсім'ямолодьспорт" в усіх відмінках замінити словом
"Держмолодьспорт" у відповідному відмінку.вгору