Документ 777-2008-п, попередня редакція — Редакція від 13.11.2015, підстава - 917-2015-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 вересня 2008 р. № 777
Київ

Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 246 від 11.03.2009
№ 293 від 07.04.2010
№ 347 від 19.05.2010
№ 622 від 12.07.2010
№ 53 від 14.01.2015
№ 396 від 15.06.2015
№ 493 від 22.07.2015
№ 545 від 03.08.2015
№ 623 від 19.08.2015
№ 917 від 04.11.2015}

Відповідно до підпункту "г" пункту 18 частини другої статті 5 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що додається.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

1-1. Установити, що затверджений цією постановою Порядок проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки не застосовується для відбору кандидатів (кандидатур) на посаду голови виконавчого органу (керівника) господарського товариства, більш як 50 відсотків корпоративних прав (акцій, часток) якого належить Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України”, голови виконавчого органу (керівника) суб’єкта господарювання державного сектору економіки, який здійснює повноваження державного оператора телерадіомовлення, радіорелейного та супутникового зв’язку, керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу, в тому числі казенних підприємств, які входять до складу Державного концерну “Укроборонпром”.

{Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ № 396 від 15.06.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 493 від 22.07.2015, № 917 від 04.11.2015}

1-2. Установити, що рішення про необхідність проведення конкурсного відбору для призначення керівника суб’єкта господарювання державного сектору економіки, який включений до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, затвердженого Кабінетом Міністрів України, приймається міністерством, Фондом державного майна, іншим органом, що здійснює управління об’єктами державної власності.

Контракт з керівником суб’єкта господарювання державного сектору економіки, зазначеного в абзаці першому цього пункту, укладається міністерством, Фондом державного майна, іншим органом, що здійснює управління об’єктами державної власності, у порядку, передбаченому постановами Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203 “Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності” (ЗП України, 1993 p., № 6, ст. 121; Офіційний вісник України, 1999 p., № 13, ст. 514) і від 2 серпня 1995 р. № 597 “Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності” (ЗП України, 1995 p., № 11, ст. 264; Офіційний вісник України, 1999 p., № 29, ст. 1474), статутом зазначеного суб’єкта.

{Постанову доповнено пунктом 1-2 згідно з Постановою КМ № 545 від 03.08.2015}

2. Суб’єктам управління об’єктами державної власності забезпечити:

призначення керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки виключно за результатами конкурсного відбору;

приведення власних нормативно-правових актів і статутів суб’єктів господарювання державного сектору економіки у відповідність із цією постановою.

{Пункт 2 в редакції Постанов КМ № 622 від 12.07.2010, № 53 від 14.01.2015}

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 622 від 12.07.2010}

4. Суб'єктам управління об'єктами державної власності, зазначеним у пункті 2 цієї постанови, щокварталу подавати Міністерству економічного розвитку і торгівлі звіт про призначення керівників суб'єктів господарювання згідно із затвердженою ним формою.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 622 від 12.07.2010, № 53 від 14.01.2015}

5. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2005 р. № 234 "Про конкурсний відбір керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави" (Офіційний вісник України, 2005 р., № 14, ст. 710);

постанову Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. № 423 "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 14, ст. 988).

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2008 р. № 777

ПОРЯДОК
проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки (далі - підприємства).

Вимоги цього Порядку поширюються на відбір кандидатур на посаду голови виконавчого органу господарських товариств, які належать до державного сектору економіки.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

2.  Підставою для оголошення конкурсного відбору керівника підприємства (далі - конкурсний відбір) є рішення (наказ) міністерства, Фонду державного майна або іншого органу, який виконує функцію з управління підприємством (далі - суб’єкт управління), із зазначенням строку приймання заяв і проведення конкурсного відбору, яке приймається не пізніше ніж через 20 днів після відкриття вакансії керівника підприємства (для підприємств, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, - рішення Кабінету Міністрів України).

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 545 від 03.08.2015}

До оголошення конкурсного відбору або на період проведення конкурсного відбору суб’єкт управління на строк, який не може перевищувати трьох місяців, тимчасово покладає виконання обов’язків або призначає виконуючого обов’язки керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, та/або керівника особливо важливого для економіки підприємства (підприємства, вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу якого перевищує 1,5 млрд. гривень, банку, у статутному капіталі якого держава володіє часткою понад 75 відсотків). Кандидатури осіб, на яких тимчасово покладається виконання обов’язків керівників зазначених підприємств, або осіб, які призначаються виконуючими обов’язки керівників зазначених підприємств, погоджуються Кабінетом Міністрів України. До проекту рішення Кабінету Міністрів України про погодження кандидатури додаються біографічна довідка з кольоровою фотокарткою, що засвідчуються підписом керівника кадрової служби суб’єкта управління, скріпленим печаткою; згода кандидата на посаду щодо покладення на нього виконання обов’язків або призначення його виконуючим обов’язки керівника підприємства; копії документа про повну вищу освіту; копії паспорта та трудової книжки, що засвідчуються підписом керівника кадрової служби суб’єкта управління і скріплюються печаткою; згода на обробку персональних даних. У разі непогодження Кабінетом Міністрів України зазначених кандидатур суб’єкти управління у тижневий строк з дня прийняття відповідного рішення подають Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо інших кандидатур.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 493 від 22.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 545 від 03.08.2015}

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

3. Для проведення конкурсного відбору суб’єкт управління утворює постійно діючу комісію або комісії для конкурсного відбору керівників окремих підприємств (далі - комісія).

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

Склад комісії затверджується відповідним актом суб’єкта управління.

{Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

Члени комісії розглядають документи і пропозиції, внесені особами, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі (далі - претенденти), та його учасниками.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

4. Комісія:

оприлюднює на офіційному сайті суб’єкта управління не пізніше ніж протягом 10 днів після прийняття рішення (наказу), зазначеного у пункті 2 цього Порядку, а в разі проведення конкурсного відбору на посаду керівників особливо важливих для економіки підприємств, визначених пунктом 22 цього Порядку (далі - особливо важливі для економіки підприємства), - не пізніше ніж протягом 10 днів після затвердження вимог до претендентів комітетом з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємства (далі - комітет з призначення), що утворюється відповідно до зазначеного пункту, оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду керівника підприємства, яка стала вакантною (далі - оголошення), та результати конкурсного відбору не пізніше ніж протягом трьох днів з дати його завершення;

{Абзац другий пункту 4 в редакції Постанов КМ № 53 від 14.01.2015, № 545 від 03.08.2015}

приймає, реєструє та перевіряє на відповідність вимогам цього Порядку документи, подані претендентами;

ухвалює рішення про допуск претендентів до конкурсного відбору або відхилення їх кандидатур;

приймає і реєструє пропозиції, внесені учасниками конкурсного відбору;

забезпечує відкритість конкурсного відбору та за результатами розгляду зазначених пропозицій визначає його переможця;

розробляє та затверджує вимоги до претендентів, а в разі проведення конкурсного відбору на посаду керівників особливо важливих для економіки підприємств, розробляє та подає такі вимоги на затвердження до комітету з призначення.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 53 від 14.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 545 від 03.08.2015}

5. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів і оформляється протоколом.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні комісії.

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 545 від 03.08.2015}

6. Тривалість конкурсного відбору не може перевищувати 30 календарних днів. Початком відбору вважається дата, на яку призначено засідання комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 545 від 03.08.2015}

7. Конкурсний відбір вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення комісією рішення про затвердження його результатів.

Підготовка до проведення конкурсного відбору

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

9. В оголошенні зазначаються такі відомості:

найменування та місцезнаходження підприємства, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом;

строк і місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі (далі - заяви) та номер телефону для довідок;

перелік документів, що подаються претендентом, та вимоги щодо їх оформлення;

дата і місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів;

вимоги до претендента та конкурсної пропозиції;

{Абзац шостий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, - відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма № 5);

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 545 від 03.08.2015}

адреса електронної пошти, на яку претендент надсилає заяву для участі в конкурсному відборі та документи, зазначені у пункті 10 цього Порядку.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 545 від 03.08.2015}

10. Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою комісії разом із заявою:

належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;

біографічну довідку (резюме);

конкурсну пропозицію;

довідку про відсутність в особи судимості;

рекомендації та інші документи на його розсуд.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

У разі неподання разом із заявою довідки про відсутність в особи судимості конкурсна комісія зобов’язана прийняти довідку під час заслуховування конкурсних пропозицій учасника конкурсного відбору.

У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

11. Заяви приймаються у строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення і реєструються в журналі, до якого вносяться такі відомості:

{Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

номер заяви;

прізвище, ім'я та по батькові претендента, відомості про місце його проживання (реєстрації);

дата запису;

{Абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 545 від 03.08.2015}

прізвище, ім'я та по батькові особи, що зробила запис.

12. Зміст заяви та інших документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання комісії, на якому проводиться їх розгляд.

Проведення конкурсного відбору

13. Обов'язковою умовою проведення конкурсного відбору є його відкритість.

Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на засіданнях комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду та оголошення переможця.

14. За рішенням комісії претендент не допускається до участі в конкурсному відборі в разі:

неподання ним одного із зазначених у пункті 10 цього Порядку документів;

невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

наявності у претендента не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

{Пункт 14 в редакції Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

15. Претенденти, допущені до участі в конкурсному відборі, є його учасниками.

16. Учасники конкурсного відбору подають пропозиції з управління підприємством - конкурсні пропозиції.

{Абзац другий пункту 16 виключено на підставі Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

{Абзац третій пункту 16 виключено на підставі Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

{Пункт 17 виключено на підставі Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

18. Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

обсяг надходження коштів до бюджетів;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

{Пункт 18 в редакції Постанови КМ № 53 від 14.01.2015}

19. Комісія заслуховує на закритому засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсного відбору та враховує відповідність учасника та його конкурсної пропозиції встановленим вимогам. За рішенням комісії на її засіданні під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників можуть бути присутніми представники засобів масової інформації та громадськості за умови згоди всіх учасників конкурсного відбору, які подали пропозиції з управління підприємством.

Переможцем конкурсного відбору визнається учасник, пропозиція якого визнана комісією найкращою. Комісія має право прийняти вмотивоване рішення про відхилення всіх пропозицій учасників та про повторне проведення конкурсного відбору.

{Пункт 19 в редакції Постанови КМ № 545 від 03.08.2015}

20. Переможець конкурсного відбору оголошується на засіданні комісії з дотриманням вимог пункту 13 цього Порядку.

Кандидатура, відібрана за результатами конкурсного відбору на посаду керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, погоджується Кабінетом Міністрів України за поданням керівника суб’єкта управління (крім випадків, визначених абзацом третім цього пункту).

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 53 від 14.01.2015}

У разі проведення конкурсного відбору на посаду керівників особливо важливих для економіки підприємств оголошується від двох до п’яти кандидатур для подання їх до комітету з призначення.

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 53 від 14.01.2015}

Результати відбору оприлюднюються на офіційному сайті суб’єкта управління.

{Абзац четвертий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 53 від 14.01.2015, № 545 від 03.08.2015}

Рішення комісії (а у випадках, визначених абзацами другим і третім цього пункту, - рішення Кабінету Міністрів України) є підставою для укладення контракту між суб’єктом управління (господарською структурою) та переможцем конкурсного відбору.

{Абзац п'ятий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 53 від 14.01.2015}

Погодження призначення керівника підприємства головою місцевої держадміністрації проводиться в установленому порядку. У разі вмотивованої відмови голови облдержадміністрації (підтримки головою облдержадміністрації вмотивованої відмови голови райдержадміністрації) у погодженні призначення керівника підприємства суб’єкт управління вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо надання згоди на призначення такого керівника.

{Абзац пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 53 від 14.01.2015}

21. У разі відсутності претендентів на участь у конкурсному відборі, визнання комісією конкурсних пропозицій такими, що не відповідають вимогам пункту 18 цього Порядку або реалізація яких не забезпечує належну ефективність управління підприємством, чи непогодження Кабінетом Міністрів України призначення керівника приймається рішення про повторне проведення конкурсного відбору.

Проведення відбору та укладення контракту з керівниками особливо важливих для економіки підприємств

22. Для визначення претендентів на посаду керівників особливо важливих для економіки підприємств (підприємства, вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу якого перевищує 1,5 млрд. гривень, банку, у статутному капіталі якого держава володіє часткою понад 75 відсотків) з числа кандидатур, оголошених відповідно до абзацу третього пункту 20 цього Порядку, Мінекономрозвитку утворює комітет з призначення.

До складу комітету з призначення включаються Міністр економічного розвитку і торгівлі, Міністр фінансів, Міністр інфраструктури, Міністр енергетики та вугільної промисловості, Міністр аграрної політики та продовольства або їх заступники та п’ять незалежних недержавних експертів, кандидатури яких погоджуються Кабінетом Міністрів України.

До участі у засіданні комітету з призначення запрошується представник відповідного суб’єкта управління та Фонду державного майна.

Положення про комітет з призначення затверджується Мінекономрозвитку.

23. Комітет з призначення за пропозиціями суб’єкта управління розглядає на своєму засіданні кандидатури, оголошені відповідно до абзацу третього пункту 20 цього Порядку, та подану ними конкурсну документацію.

Рішення комітету з призначення оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні.

24. Міністр економічного розвитку і торгівлі на підставі рішення комітету з призначення вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо погодження кандидатури претендента на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства.

25. До подання щодо погодження кандидатури на посаду керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, або пропозиції щодо погодження кандидатури претендента на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства додаються:

1) проект рішення Кабінету Міністрів України про погодження кандидатури, завізований керівником суб’єкта управління;

2) протокол засідання комісії та/або комітету з призначення;

3) біографічна довідка з кольоровою фотокарткою, що засвідчується підписом керівника кадрової служби суб’єкта управління, скріпленим печаткою;

4) згода на обробку персональних даних;

5) копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби суб’єкта управління, скріпленим печаткою:

заяви кандидата про прийняття на посаду;

документа про погодження кандидатури з головою відповідної місцевої держадміністрації (відповідно до статті 36 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”);

статуту підприємства.

{Порядок доповнено пунктом 25 згідно з Постановою КМ № 623 від 19.08.2015}

{Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 53 від 14.01.2015}вгору