Документ 776-95-п, поточна редакція — Редакція від 19.03.1996, підстава - 342-96-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 жовтня 1995 р. N 776
Київ

Про підвищення розмірів пенсій та
збільшення компенсаційних виплат
деяким категоріям пенсіонерів
( Додатково див. Постанову КМ
N 32 ( 32-96-п ) від 10.01.96 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 342 ( 342-96-п ) від 19.03.96 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Збільшити з 1 жовтня 1995 р. в 1,22 раза пенсії,
призначені органами соціального захисту населення відповідно до
Законів України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) і "Про
пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) з
урахуванням установлених чинним законодавством надбавок
(підвищень), додаткової пенсії, щомісячних компенсаційних виплат
у розмірі до 170 тис. карбованців та підвищені відповідно до
постанов Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1994 р. N 869
( 869-94-п ) та від 20 січня 1995 р. N 41 ( 41-95-п ).
2. Розмір пенсій, що призначатимуться з 1 жовтня 1995 р.,
обчислювати в такому порядку:
а) із заробітку до 1992 року розмір пенсій підвищується
відповідно до абзацу другого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 20 жовтня 1994 р. N 721 ( 721-94-п ), постанови
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1994 р. N 869
( 869-94-п ), пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від
20 січня 1995 р. N 41 та пункту 1 цієї постанови;
б) із заробітку починаючи з 1 січня 1992 р. розмір пенсій,
обчислений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
8 серпня 1995 р. N 612 ( 612-95-п ) з урахуванням передбачених
чинним законодавством надбавок (підвищень), додаткової пенсії та
щомісячних компенсаційних виплат у розмірі до 170 тис.
карбованців, підвищується в 1,404 раза відповідно до підпункту "б"
пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1995 р.
N 41 та пункту 1 цієї постанови.
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 342
( 342-96-п ) від 19.03.96 )
4. Установити, що компенсаційні виплати в розмірах,
передбачених цією постановою, виплачуються: 537 тис. карбованців -
разом з пенсією; решта - окремо.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.26вгору