Документ 775-V, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.02.2019, підстава - 2675-VIII

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови ВР № 2675-VIII від 05.02.2019, ВВР, 2019, № 8, ст.45 - застосовується для конкурсного відбору робіт на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік і наступні роки}

Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 17, ст.258)

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
№ 871-VI від 15.01.2009, ВВР, 2009, № 26, ст.341
№ 4898-VI від 05.06.2012, ВВР, 2013, № 19-20, ст.198}

{Визначити, що вручення Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік здійснюється відповідно до Положення, затвердженого цією Постановою згідно з Постановою ВР № 2675-VIII від 05.02.2019}

З метою сприяння розвитку вітчизняної науки і техніки, активізації участі талановитих молодих учених у проведенні міждисциплінарних фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок, інноваційному розвитку держави, підвищенню престижу наукового працівника та його ролі у суспільстві Верховна Рада України постановляє:

1. Заснувати з 1 січня 2008 року 20 Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі - Премія).

2. Встановити, що Премія присуджується щороку, а її розмір становить 20 тис. гривень кожна.

3. Затвердити Положення про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, опис диплома та опис нагрудного знака лауреата Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (додатки 1, 2, 3).

{Пункт 3 в редакції Постанов ВР № 871-VI від 15.01.2009, № 4898-VI від 05.06.2012}

4. Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти забезпечувати до 1 листопада кожного року внесення до Верховної Ради України кандидатур на присудження Премії.

5. Кабінету Міністрів України щорічно при розробці проекту закону про Державний бюджет України передбачати бюджетні призначення, необхідні для виплати Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

Голова Верховної Ради України

О.МОРОЗ

м. Київ
16 березня 2007 року
№ 775-V

Додаток 1
до Постанови Верховної Ради України
від 16 березня 2007 року № 775-V

ПОЛОЖЕННЯ
про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

1. Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі - Премія) запроваджується для молодих вчених, які отримали вагомі наукові здобутки при проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень, при цьому:

відкрито раніше невідомі закономірності, отримано принципово нові наукові результати, розроблено нові наукові теорії і концепції, що одержали практичне підтвердження і (або) визнання в Україні та (або) за її межами;

розроблено нові засоби, пристрої, речовини, створено нові штами мікроорганізмів, сорти рослин, породи тварин, докорінно їх удосконалено або використано за новим призначенням, що підтверджується відповідними патентами, та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних та соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

створено нові об'єкти техніки (засоби, пристрої, технологічні процеси), що за більшістю технічних параметрів відповідають світовому рівню або перевищують його (підтверджується патентами про винахід), та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

створено нові ефективні засоби навчання і підготовки спеціалістів.

2. Висунення кандидатур на присудження Премії проводиться вченими (науковими, науково-технічними, технічними) радами наукових установ із залученням наукової громадськості, забезпеченням широкого обговорення, гласності та відкритості.

На присудження Премії не висуваються кандидатури, відповідні праці яких були відзначені державними нагородами України.

Колектив претендентів на присудження однієї Премії не може перевищувати 4-х осіб.

Премія може присуджуватися авторові (колективу претендентів або співавторів) один раз.

У разі присудження Премії колективу авторів її грошова частина ділиться між ними порівну і виплачується кожному відповідно.

Претендентам на присудження Премії станом на 1 квітня року проведення конкурсу має бути менше 35 років.

Наукові установи за рішенням відповідних вчених рад подають за підпорядкуванням пропозиції про присудження Премій до центральних органів виконавчої влади чи Національній, галузевим академіям наук України. Зазначені пропозиції можуть також подаватися відповідно до Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад.

3. Клопотання про присудження Премії подається до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти центральними органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами, Національною та галузевими академіями наук України до 1 квітня щорічно.

4. Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти для розгляду та конкурсного відбору претендентів на присудження Премії утворюється Конкурсна комісія з призначення Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі - Конкурсна комісія).

Конкурсну комісію очолює голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. До складу Конкурсної комісії обов'язково залучаються провідні вчені з відповідних наукових напрямів. Склад Конкурсної комісії затверджує голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Члени Конкурсної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Періодичність проведення засідань Конкурсної комісії визначається її головою.

5. Для широкого ознайомлення громадськості з претендентами на присудження Премії та їх працями відповідна інформація публікується в установленому порядку в газеті Верховної Ради України "Голос України".

Рецензії, відгуки, зауваження, що надходять до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, на матеріали щодо робіт претендентів на присудження Премії враховуються під час прийняття рішення Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти про присудження Премії.

6. Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти за поданням Конкурсної комісії щорічно до 1 листопада вносить до Верховної Ради України подання про присудження Премії.

7. Верховна Рада України до 1 грудня щорічно приймає рішення про присудження Премії.

8. Особам, яким присуджено Премію, в урочистій обстановці вручаються диплом і нагрудний знак установленого зразка. Вручення диплома лауреата Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок і нагрудного знака до нього здійснюється до Дня науки в урочистій обстановці у приміщенні Верховної Ради України Головою Верховної Ради України або Першим заступником чи заступником Голови Верховної Ради України.

{Пункт 8 в редакції Постанови ВР № 4898-VI від 05.06.2012}

9. Оформлення дипломів лауреатів Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, їх облік та реєстрація здійснюються Управлінням кадрів Апарату Верховної Ради України.

{Положення доповнено новим пунктом згідно з Постановою ВР № 4898-VI від 05.06.2012}

10. Виплата Премій здійснюється за рахунок коштів, передбачених кошторисом Верховної Ради України.Додаток 2
до Постанови Верховної Ради України
від 16 березня 2007 року № 775-V

ОПИС
Диплома лауреата Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Диплом лауреата Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі - Диплом) складається з обкладинки і вкладного листка.

Обкладинка Диплома має форму прямокутника розміром 320х440 мм, складеного в один згин по лінії довгої сторони.

На лицьовому боці обкладинки вгорі міститься тиснене фарбою золотистого кольору зображення фасаду будинку Верховної Ради України, в центрі - слова "Диплом лауреата Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок".

Обкладинка виготовляється з твердого картону, зовнішній бік якого обтягнутий шкірімітом синього кольору. Всередині обкладинки у місці її згину закріплюється синьо-жовта муарова стрічка кольорів Державного Прапора України (співвідношення синього кольору до жовтого - 1:1) для вкладного листка.

Вкладний листок виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і має форму прямокутника розміром 297х420 мм, складеного в один згин по лінії довгої сторони. Ліва внутрішня частина вкладки представляє собою площину пастельно-жовтого кольору, обрамлену рамкою, що утворена бордюром із графічного зображення гілок калини золотистого кольору.

У нижній площині лівої внутрішньої частини вкладного листка розташовано кольорове фотографічне зображення будинку Верховної Ради України, у верхній - написи фарбою золотистого кольору: "Диплом"; "лауреата Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок".

У написанні слова "Диплом" використовується давньослов'янський шрифт "Іжиця".

Права внутрішня частина вкладного листка представляє собою площину пастельно-жовтого кольору із світло-блакитним зображенням малого Державного Герба України по всьому її полю і рамки з гілок калини.

На полі правої внутрішньої частини вкладного листка фарбою золотистого кольору друкується текст: "Лауреату Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок", прізвище, ім'я та по батькові, посада лауреата та якою Постановою Верховної Ради України присуджено Премію.

Диплом скріплюється підписом Голови Верховної Ради України та гербовою печаткою Верховної Ради України.

{Постанову доповнено додатком 2 згідно з Постановою ВР № 871-VI від 15.01.2009}Додаток 3
до Постанови Верховної Ради України
від 16 березня 2007 року № 775-V

ОПИС
нагрудного знака лауреата Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Нагрудний знак лауреата Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі - нагрудний знак) має форму кола діаметром 30 міліметрів з опуклим бортиком уздовж зовнішнього краю і увінчаний спадаючими фалдами стрічки у верхній частині.

У центрі лицьового боку нагрудного знака розміщено силуетне зображення фасаду будинку Верховної Ради України на тлі сонця. Фасад будинку Верховної Ради України композиційно розміщено в центрі кола, утвореного розташованим унизу написом "Україна" і розбіжними від нього догори двома лавровими гілками. Усі зображення рельєфні.

На зворотному боці нагрудного знака розміщено напис рельєфними літерами: "Премія Верховної Ради України молодим ученим". Над написом розташовано зображення малого Державного Герба України.

Нагрудний знак за допомогою прямокутного вушка з’єднується з фігурною колодкою, обтягнутою синьо-жовтою муаровою стрічкою кольорів Державного Прапора України (співвідношення кольорів 1:1).

Нагрудний знак виготовлено з латуні з подальшими позолотою та електрополіруванням.

Знак прикріплюється до одягу шпилькою, закріпленою горизонтально на зворотному боці колодки.

{Постанову доповнено додатком 3 згідно з Постановою ВР № 4898-VI від 05.06.2012}вгору