Документ 774-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.01.2016, підстава - 1171-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 травня 2006 р. N 774
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1171 ( 1171-2015-п ) від 30.12.2015 }
Про затвердження тарифів на проведення органом
державного пожежного нагляду експертизи (обстеження)
протипожежного стану підприємства, об'єкта, приміщення
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 606 ( 606-2011-п ) від 01.06.2011 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 606 ( 606-2011-п ) від 01.06.2011
N 1102 ( 1102-2011-п ) від 26.10.2011 }

{ У тексті Постанови слова "оцінки (експертизи)" в усіх
відмінках замінено словами "експертизи (обстеження)"
у відповідному відмінку, а слова "та проектно-кошторисної
документації, затвердження якої не потребує висновку
комплексної державної експертизи" виключено згідно з
Постановою КМ N 606 ( 606-2011-п ) від 01.06.2011 }

Відповідно до частини другої статті 4-1 Закону України "Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 606 ( 606-2011-п ) від 01.06.2011 }
1. Затвердити тарифи на проведення органом державного
пожежного нагляду експертизи (обстеження) протипожежного стану
підприємства, об'єкта, приміщення згідно з додатком 1.
2. Установити, що експертиза (обстеження) протипожежного
стану підприємства, об'єкта, приміщення органом державного
пожежного нагляду може проводитися виключно на добровільних
засадах за заявою юридичних або фізичних осіб, що оформляється
згідно з додатком 2.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1102
( 1102-2011-п ) від 26.10.2011 }

4. Міністерству надзвичайних ситуацій разом з Міністерством
економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів і
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства розробити та затвердити методику
розрахунку витрат часу та вартості проведення органом державного
пожежного нагляду експертизи (обстеження) протипожежного стану
підприємства, об'єкта, приміщення. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 606
( 606-2011-п ) від 01.06.2011 }

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 33
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2006 р. N 774
ТАРИФИ
на проведення органом державного пожежного нагляду
експертизи (обстеження) протипожежного стану
підприємства, об'єкта, приміщення
------------------------------------------------------------------ | Вид експертизи (обстеження) |Тарифи (з урахуванням ПДВ), | | | гривень за 1 людино-годину | |-----------------------------------+----------------------------| |1. |Експертиза (обстеження) | 31,5 | | |протипожежного стану | | | |вибухопожежонебезпечного | | | |об'єкта | | |---+-------------------------------+----------------------------| |2. |Експертиза (обстеження) | 24,25 | | |протипожежного стану об'єкта з | | | |масовим перебуванням людей | | |---+-------------------------------+----------------------------| |3. |Експертиза (обстеження) | 16,99 | | |протипожежного стану | | | |підприємства, об'єкта, | | | |приміщення | | |---+-------------------------------+----------------------------| { Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 606 ( 606-2011-п )
від 01.06.2011 }
------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 606
( 606-2011-п ) від 01.06.2011 }
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2006 р. N 774
ЗАЯВА
на проведення органом державного пожежного нагляду
експертизи (обстеження) протипожежного стану
підприємства, об'єкта, приміщення

__________________________________________________________________
(найменування підприємства та прізвище, ім'я, по батькові
__________________________________________________________________
керівника (власника) або уповноваженої ним особи)
просить укласти договір та провести експертизу____________________
__________________________________________________________________
(вид експертизи)
__________________________________________________________________
(найменування об'єкта, його місцезнаходження)
_________________________________ до "____" _______________200_ р.

__________________________________________________________________
(характеристика підприємства, об'єкта, приміщення
__________________________________________________________________
- конструктивні елементи будівлі,
__________________________________________________________________
загальна площа, ступінь пожежної небезпеки
__________________________________________________________________
об'єкта або його призначення, поверховість, наявність
__________________________________________________________________
підвальних та горищних приміщень, систем електроосвітлення,
__________________________________________________________________
опалення, розрахункова кількість робочих місць,
__________________________________________________________________
мінімальна відстань до пожежного депо, потреба у витратах води
__________________________________________________________________
на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння)
Телефон _________________ Телефакс ______________________

Заявник _________________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.
"____"__________ 200__ р.

Заяву зареєстровано в ____________________ _________________
(найменування органу (дата реєстрації)
державного пожежного
нагляду)
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 606
( 606-2011-п ) від 01.06.2011 }вгору