Документ 773-2005-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.12.2006, підстава - 1744-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 серпня 2005 р. N 773
Київ
Про затвердження Порядку використання
коштів державного бюджету на здешевлення кредитів
для здійснення природоохоронних заходів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1744 ( 1744-2006-п ) від 13.12.2006 }

Відповідно до статті 27 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2005 рік" ( 2285-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету
на здешевлення кредитів для здійснення природоохоронних заходів,
що додається.
2. В абзаці другому пункту 4 Положення про Державний фонд
охорони навколишнього природного середовища, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 634
( 634-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 692;
2002 р., N 8, ст. 357; 2004 р., N 24, ст. 1588, N 51, ст. 3347),
слова "на поворотній основі" замінити словами "на безповоротній
основі".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2005 р. N 773
ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету на здешевлення
кредитів для здійснення природоохоронних заходів

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмою "Фінансова
підтримка природоохоронної діяльності через механізм здешевлення
кредитів комерційних банків" ( 2285-15 ) (далі - бюджетна
програма), які виділяються Мінприроди з метою компенсації
відсоткової ставки за залученими у банку кредитами для здійснення
природоохоронних заходів (далі - компенсація).
2. Компенсація проводиться в межах бюджетної програми згідно
з планом природоохоронних заходів (далі - план заходів), що
формується та затверджується Мінприроди за погодженням з
Віце-прем'єр-міністром України відповідно до розподілу
функціональних повноважень.
3. Відбір природоохоронних заходів та юридичних осіб усіх
форм власності, які планують здійснити природоохоронні заходи
(далі - юридичні особи), для формування проекту плану заходів
здійснюється на конкурсній основі у порядку, що визначається
Мінприроди, за умови відповідності таких заходів переліку видів
діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р.
N 1147 ( 1147-96-п ), за погодженням з Мінфіном і Мінекономіки.
Перевага надається юридичним особам, які здійснюють
природоохоронні заходи загальнодержавного значення.
4. У двотижневий строк після погодження плану заходів
Мінприроди інформує юридичних осіб про результати конкурсу.
5. Після затвердження Мінфіном паспорта бюджетної програми
Мінприроди укладає з юридичною особою договір на здешевлення
кредитів для здійснення природоохоронних заходів, форма якого
розробляється та затверджується Мінприроди.
6. Компенсація відсоткової ставки проводиться у розмірах:
за короткостроковими кредитами - 10 відсотків річних у
національній валюті та 7 відсотків річних в іноземній валюті;
за середньостроковими і довгостроковими кредитами -
14 відсотків річних у національній валюті та 9 відсотків річних в
іноземній валюті.
Короткостроковим вважається кредит, залучений на період до
одного року, середньостроковим - до трьох років, довгостроковим -
до п'яти років.
Компенсація проводиться за умови, що відсоткова ставка за
кредитами банків не перевищує 20 відсотків річних для
короткострокових та 21 відсотка для середньострокових і
довгострокових кредитів у національній валюті.
У разі залучення кредитів в іноземній валюті розмір
компенсації визначається виходячи з офіційного курсу гривні,
встановленого Національним банком на дату нарахування плати за
кредити. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1744 ( 1744-2006-п ) від
13.12.2006 }
7. Щокварталу 7 числа місяця, що настає за звітним періодом,
юридична особа подає до Мінприроди документи, визначені укладеним
згідно з пунктом 5 цього Порядку договором, що підтверджують
погашення кредитів та відсотків за користування ними.
8. Видатки, пов'язані з компенсацією, проводяться Мінприроди
на підставі платіжного доручення, а також нотаріально засвідченої
копії кредитного договору, укладеного з банком, копії
довідки-розрахунку банку про суму відсотків за користування
кредитом у відповідний період, довідки про надання кредиту та
виконаний банком розрахунок суми компенсації за залученим
кредитом.
9. Складення та подання фінансової звітності про використання
коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання бюджетної
програми, а також контроль за їх цільовим і ефективним
використанням здійснюється в установленому законодавством порядку.вгору