Документ 773-2004-п, попередня редакція — Редакція від 06.10.2010, підстава - 890-2010-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 червня 2004 р. N 773
Київ
Про розміри та порядок зарахування плати
за видачу, переоформлення, видачу дубліката,
копії ліцензії на провадження діяльності у сфері
телекомунікацій і продовження строку її дії
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 890 ( 890-2010-п ) від 29.09.2010 }

Відповідно до статті 53 Закону України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити розміри плати за видачу ліцензії на провадження
діяльності у сфері телекомунікацій, що справляється у межах
території Автономної Республіки Крим, однієї області, мм. Києва і
Севастополя, а також за переоформлення, видачу дубліката, копії
зазначеної ліцензії і продовження строку її дії згідно з додатками
1 і 2.
2. Установити, що плата за видачу, переоформлення, видачу
дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері
телекомунікацій і продовження строку її дії зараховується на
рахунки з обліку надходжень державного бюджету, відкриті у
відповідних органах Державного казначейства.
3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29
листопада 2000 р. N 1755 ( 1755-2000-п ) "Про термін дії ліцензії
на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і
порядок зарахування плати за її видачу" (Офіційний вісник України,
2000 р., N 48, ст. 2093) такі зміни:
пункт 2 постанови виключити;
додаток 1 до постанови виключити.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 16 травня 2001 р. N 515 ( 515-2001-п ) "Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29
листопада 2000 р. N 1755" (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 20, ст. 889).
5. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2004 р. N 773
РОЗМІР
плати за видачу ліцензій на провадження діяльності
в сфері телекомунікацій, що справляється у межах
території Автономної Республіки Крим, однієї області,
мм. Києва і Севастополя

------------------------------------------------------------------ Вид діяльності |Розмір плати, | гривень ------------------------------------------------------------------ 1. Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з
правом технічного обслуговування та експлуатації
телекомунікаційних мереж і надання в користування
каналів електрозв'язку (відповідно до виду
діяльності, на який видається ліцензія):
міжнародного (на всю територію України) 8 993 000
міжміського (не менше ніж на два регіони), 340000
місцевого:
з ємністю мережі до 1 тис. номерів 1 700
з ємністю мережі до 10 тис. номерів 8 500
з ємністю мережі понад 10 тис. номерів 51 000
з використанням безпроводового доступу 102 000
з використанням безпроводового доступу із 5 800
застосуванням технології DECT
у сільській місцевості 340
2. Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного 340 000
зв'язку з правом технічного обслуговування та
експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в
користування каналів електрозв'язку
3. Надання послуг з технічного обслуговування і
експлуатації телекомунікаційних мереж ефірного
теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення
та телемереж:
ефірного телемовлення 1 700
ефірного радіомовлення 1 700
проводового радіомовлення 340
телемереж (на територію окремого населеного 4 250
пункту)
4. Надання в користування каналів електрозв'язку:
міжнародного (на всю територію України) 918000
міжміського 34000
місцевого 34000
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 890
( 890-2010-п ) від 29.09.2010 }

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2004 р. N 773
РОЗМІР
плати за переоформлення, видачу дубліката,
копії ліцензії на провадження діяльності у сфері
телекомунікацій та продовження строку її дії

------------------------------------------------------------------ Назва процедури | Розмір плати, | гривень ------------------------------------------------------------------ Переоформлення ліцензії 170
Видача дубліката ліцензії 170
Видача копії ліцензії 170
Продовження строку дії ліцензії 30 відсотків розміру
плати за видачу
відповідної ліцензіївгору