Документ 772-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.09.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.09.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 вересня 2018 р. № 772
Київ

Про затвердження Порядку забезпечення Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, розвідувальних органів, військової прокуратури, Державної служби з надзвичайних ситуацій, працівників закладів охорони здоров’я необхідними засобами та ресурсами під час їх залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок забезпечення Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, розвідувальних органів, військової прокуратури, Державної служби з надзвичайних ситуацій, працівників закладів охорони здоров’я необхідними засобами та ресурсами під час їх залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2018 р. № 772

ПОРЯДОК
забезпечення Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, розвідувальних органів, військової прокуратури, Державної служби з надзвичайних ситуацій, працівників закладів охорони здоров’я необхідними засобами та ресурсами під час їх залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення військових частин, підрозділів, загонів Збройних Сил, інших військових формувань (Національної гвардії, Держспецтрансслужби), правоохоронних (МВС, Держприкордонслужби, СБУ, Національної поліції, військової прокуратури, Управління державної охорони) та розвідувальних органів, Держспецзв’язку, ДСНС (далі - об’єднані сили), а також працівників закладів охорони здоров’я необхідними засобами, послугами та ресурсами під час їх залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі - спільне завдання).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

засоби - боєприпаси, озброєння, бойова (військова та спеціальна) техніка, спеціальні і транспортні засоби, паливо, пальне, продовольство, речове та медичне майно, матеріали, спеціальні рідини та інше майно, крім нерухомого, які необхідні для забезпечення виконання спільного завдання;

ресурси - видатки, які призначені для фінансування заходів із забезпечення засобами та послугами військових частин, підрозділів, загонів Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, Держспецзв’язку, ДСНС, а також працівників закладів охорони здоров’я під час їх залучення до виконання спільного завдання;

підрозділи забезпечення - підрозділи військових частин, загонів об’єднаних сил, які призначені для зберігання, приймання (видачі), технічного обслуговування, ремонту та транспортування засобів;

послуги - заходи, спрямовані на забезпечення об’єднаних сил продовольством, створення належних побутових умов для їх особового складу під час розміщення в районі виконання спільного завдання.

Терміни “господарська операція” та “первинний документ” вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

3. Забезпечення військових частин, підрозділів, загонів (далі - військові частини (підрозділи) об’єднаних сил засобами та ресурсами під час виконання спільного завдання здійснюється відповідно до законодавства, цього Порядку з метою:

своєчасного відновлення витрачених (втрачених) об’єднаними силами засобів у ході виконання спільного завдання;

технічного обслуговування і ремонту озброєння, бойової (військової та спеціальної) техніки, спеціальних і транспортних засобів об’єднаних сил, які зазнали бойових (експлуатаційних) пошкоджень;

створення необхідних житлово-побутових умов для особового складу об’єднаних сил у районі виконання спільного завдання, а також працівників закладів охорони здоров’я, залучених до його виконання.

4. Потреба в засобах та послугах, необхідних для виконання спільного завдання, визначається Об’єднаним оперативним штабом Збройних Сил (далі - Об’єднаний оперативний штаб).

Під час визначення потреби в таких засобах ураховуються:

стан укомплектованості (забезпеченості) об’єднаних сил засобами;

прогнозні показники витрат (втрат) засобів протягом визначеного строку залежно від особливостей виконання спільного завдання;

строки поновлення витрат (втрат) засобів;

обсяги та строки надання послуг.

Потреба в ресурсах, необхідних для забезпечення засобами та послугами, визначається центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами та ураховується під час складання бюджетних запитів на наступний бюджетний період.

5. Забезпечення об’єднаних сил під час виконання спільного завдання засобами (крім боєприпасів) та послугами здійснюється:

військових частин (підрозділів) Збройних Сил - Міноборони за рахунок та в межах видатків, передбачених Міністерству в державному бюджеті на зазначені цілі;

військових частин (підрозділів) інших військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, Держспецзв’язку, ДСНС - відповідними центральними органами виконавчої влади, іншими військовими формуваннями, правоохоронними та розвідувальними органами за рахунок та в межах видатків, передбачених для них у державному бюджеті на зазначені цілі.

Забезпечення відповідними засобами та послугами працівників закладів охорони здоров’я, які залучаються до виконання спільного завдання, здійснюється відповідно до законодавства, нормативно-правових актів МОЗ та цього Порядку.

6. Центральні органи виконавчої влади, Збройні Сили, інші військові формування, правоохоронні та розвідувальні органи, Держспецзв’язку, ДСНС, військові частини (підрозділи) яких залучаються до виконання спільного завдання, за наявності відповідних запасів у районі виконання спільного завдання можуть забезпечувати засобами (крім боєприпасів, озброєння, бойової (військової та спеціальної) техніки, спеціальних і транспортних засобів) та послугами інші військові частини (підрозділи) об’єднаних сил, а також працівників закладів охорони здоров’я, які залучені до виконання спільного завдання, з подальшим відшкодуванням фактичних витрат.

Відшкодування зазначених витрат здійснюється центральними органами виконавчої влади, військовими формуваннями, правоохоронними та розвідувальними органами, Держспецзв’язку, ДСНС, військові частини (підрозділи), працівники закладів охорони здоров’я яких отримали такі засоби та послуги, в межах видатків, передбачених для них у державному бюджеті на відповідний рік.

Проведення фінансових розрахунків здійснюється щокварталу на підставі договорів про відшкодування коштів за товари (послуги) (далі - договори) та актів розрахунків за отримані (надані) засоби (послуги) (далі - акти розрахунків).

Договори укладаються між центральними органами виконавчої влади, військовими формуваннями, правоохоронними та розвідувальними органами, Адміністрацією Держспецзв’язку, ДСНС, що забезпечують засобами та послугами інші військові частини (підрозділи) об’єднаних сил, а також працівників закладів охорони здоров’я, залучених до виконання спільного завдання, і центральними органами виконавчої влади, іншими військовими формуваннями, правоохоронними та розвідувальними органами, Адміністрацією Держспецзв’язку, ДСНС, військові частини (підрозділи), працівники закладів охорони здоров’я яких їх отримують.

Укладення договорів між військовими частинами (підрозділами) об’єднаних сил, а також між військовими частинами (підрозділами) об’єднаних сил та відповідними закладами охорони здоров’я, працівники яких залучені до виконання спільного завдання, здійснюється відповідно до законодавства.

Для документального підтвердження проведення господарських операцій щодо фактичної кількості виданих (отриманих) засобів та наданих (отриманих) послуг між військовими частинами (підрозділами) об’єднаних сил, військовими частинами (підрозділами) об’єднаних сил та відповідними закладами охорони здоров’я, працівники яких залучені до виконання спільного завдання, здійснюється звірка з оформленням акта звірки фактичної кількості виданих (отриманих) засобів та наданих (отриманих) послуг (далі - акт звірки).

Особа, уповноважена здійснювати такі звірки (далі - уповноважена особа), визначається наказами командирів таких військових частин (підрозділів), керівників відповідних закладів охорони здоров’я.

Акти звірки складаються щомісяця станом на останній день місяця, підписуються командирами військових частин (підрозділів), керівниками відповідних закладів охорони здоров’я та уповноваженими особами і подаються до Об’єднаного оперативного штабу для затвердження.

В актах звірки зазначаються найменування виданих (отриманих) засобів та наданих (отриманих) послуг, їх кількісні, якісні та вартісні показники.

До актів звірки додаються завірені копії первинних документів, згідно з якими видавалися (отримувалися) засоби та надавалися (отримувалися) послуги.

Акти звірки є підставою для складення актів розрахунків.

Акти розрахунків складаються центральними органами виконавчої влади, органами управління Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, Держспецзв’язку, ДСНС, які забезпечують засобами та послугами військові частини (підрозділи) об’єднаних сил, а також працівників закладів охорони здоров’я, залучених до виконання спільного завдання.

Акти розрахунків складаються щокварталу до 10 числа наступного місяця і є підставою для укладення договорів.

В актах розрахунків зазначаються найменування виданих (отриманих) засобів та наданих (отриманих) послуг, їх кількісні, якісні та вартісні показники.

Проведення фінансових розрахунків за останній місяць (квартал) бюджетного періоду здійснюється в установленому порядку в наступному бюджетному періоді за рахунок та в межах видатків, передбачених у державному бюджеті центральним органам виконавчої влади, іншим військовим формуванням, правоохоронним та розвідувальним органами, Держспецзв’язку, ДСНС, військові частини (підрозділи) та працівники закладів охорони здоров’я яких залучаються до виконання спільного завдання.

Сума відшкодованих витрат зараховується до спеціального фонду державного бюджету і використовується відповідно до кошторису Міноборони, інших державних органів, військові частини (підрозділи) та працівники закладів охорони здоров’я яких залучаються до виконання спільного завдання, на закупівлю використаних засобів та оплату послуг.

7. Забезпечення об’єднаних сил озброєнням, бойовою (військовою та спеціальною) технікою, спеціальними і транспортними засобами здійснюється відповідно до пункту 5 цього Порядку.

У разі потреби забезпечення військових частин (підрозділів) об’єднаних сил озброєнням, бойовою (військовою та спеціальною) технікою, спеціальними і транспортними засобами, іншим окремо індивідуально визначеним рухомим майном здійснюється шляхом їх передачі із сфери управління одних центральних органів виконавчої влади, інших військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, Держспецзв’язку, ДСНС, військові частини (підрозділи) яких залучаються до виконання спільного завдання, до інших органів, формувань.

Передача всіх видів озброєння, бойової (військової та спеціальної) техніки, спеціальних і транспортних засобів та іншого окремо індивідуально визначеного рухомого майна до сфери управління центральних органів виконавчої влади, які провадять діяльність в інтересах національної безпеки і оборони, інших військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, Держспецзв’язку, ДСНС, військові частини (підрозділи) яких залучаються до виконання спільного завдання, здійснюється відповідно до Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1282 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1690), та Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 38, ст. 1405).

8. Забезпечення об’єднаних сил боєприпасами під час їх залучення до виконання спільного завдання здійснюється:

військових частин (підрозділів) Збройних Сил, Держспецтрансслужби - Міноборони за рахунок та в межах видатків, передбачених Міністерству в державному бюджеті на зазначені цілі;

військових частин (підрозділів) інших військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, Держспецзв’язку, ДСНС - Міноборони шляхом безоплатної передачі боєприпасів із сфери управління Міністерства до сфери управління інших центральних органів виконавчої влади, які провадять діяльність в інтересах національної безпеки і оборони, інших військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, Держспецзв’язку, ДСНС відповідно до Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил на підставі заявок, які надійшли до Генерального штабу Збройних Сил від центральних органів виконавчої влади, інших військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, Держспецзв’язку, ДСНС, військові частини (підрозділи) яких залучаються до виконання спільного завдання, за підписом їх керівників (заступників керівників).

9. Забезпечення послугами для здійснення військових перевезень військових пасажирів та військових вантажів в інтересах об’єднаних сил здійснюється шляхом їх закупівлі відповідно до законодавства за рахунок та в межах видатків, передбачених для центральних органів виконавчої влади, інших військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, Держспецзв’язку, ДСНС у державному бюджеті на зазначені цілі.

10. Організація, ведення обліку засобів, ресурсів та послуг, визначення порядку їх прийняття, видачі, витрачання, передачі та списання здійснюються відповідно до законодавства.

11. Для забезпечення об’єднаних сил засобами та послугами залучаються об’єднані центри (центри) забезпечення, арсенали, бази, склади Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, Держспецзв’язку, ДСНС.

Управління забезпеченням об’єднаних сил засобами та послугами під час виконання спільного завдання здійснюється відповідно до Положення про Об’єднаний оперативний штаб Збройних Сил.

12. Для ефективного виконання завдань із забезпечення об’єднаних сил засобами та послугами під час їх залучення до виконання спільного завдання організовується взаємодія:

1) між військовими частинами (підрозділами) об’єднаних сил - з питань організації їх забезпечення засобами та послугами;

2) між об’єднаними силами та центральними (місцевими) органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами оборонно-промислового комплексу, іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності - з питань використання місцевої промислової бази для проведення технічного обслуговування та ремонту зразків бойової та іншої техніки, створення необхідних побутових умов, організації медичного забезпечення тощо.

13. Фінансування заходів із забезпечення об’єднаних сил засобами та послугами під час їх залучення до виконання спільного завдання здійснюється за рахунок та в межах видатків, передбачених для центральних органів виконавчої влади, інших військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, Держспецзв’язку, ДСНС, військові частини (підрозділи) та працівники закладів охорони здоров’я яких залучаються до виконання спільного завдання, у державному бюджеті на зазначені цілі.вгору