Документ 772-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.08.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.08.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 серпня 2012 р. № 772
Київ

Про внесення змін до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 343 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 33, ст. 1229, № 41, ст. 1576, № 50, ст. 1976), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 2012 р. № 772

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

1. У пункті 1 цифри “2009” замінити цифрами “2007”.

2. У пункті 4:

1) абзац перший доповнити реченням такого змісту: “Форми документів, які подаються замовниками (управителями) на розгляд міжвідомчої комісії, затверджує Мінрегіон.”;

2) в абзаці другому цифри “2009” замінити цифрами “2007”.

3. У пункті 5:

1) в абзаці четвертому слова “на момент видачі кредиту” виключити;

2) в абзаці сьомому слова “та який проживатиме разом з позичальником” виключити;

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Платоспроможність позичальника може визначатися з урахуванням доходів його поручителів.”.

4. Пункт 6 доповнити абзацами такого змісту:

“Відповідно до цього Порядку до таких, що потребують поліпшення житлових умов, належать:

громадяни, які на підставі статті 34 Житлового кодексу Української РСР перебувають на квартирному обліку;

громадяни, які забезпечені за місцем проживання, зареєстрованим в установленому порядку, житловою площею, що не перевищує 9 кв. метрів на одного члена сім'ї, або проживають (зареєстровані в установленому порядку) у гуртожитку, що підтверджується довідкою про склад сім'ї, виданою за місцем проживання.”.

5. У пункті 7:

1) абзац другий після слів “з урахуванням” доповнити словами “зареєстрованого в установленому порядку”;

2) абзац восьмий виключити.

6. У пункті 9:

1) абзац п'ятий після слова “сім'ї” доповнити словами “, видану за місцем проживання”;

2) абзац дев'ятий викласти у такій редакції:

“довідку про перебування на квартирному обліку (за наявності).”;

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Позичальник, що є замовником будівництва індивідуального житлового будинку, подає також копії документа, що посвідчує право на земельну ділянку, та відповідної проектно-кошторисної документації.”.вгору