Про затвердження Водного кодексу Української РСР
Закон Української РСР від 09.06.1972771-VIII
Документ 771-08, поточна редакція — Прийняття від 09.06.1972

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Про затвердження Водного кодексу Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1972, N 24, ст. 200 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Водний кодекс Української РСР ( 771а-08 ) і
ввести його в дію з 1 листопада 1972 року.
2. Доручити Президії Верховної Ради Української РСР
встановити порядок введення в дію Водного кодексу Української РСР
( 771а-08 ) та привести законодавство Української РСР у
відповідність з Кодексом.

Перший заступник Голови Президії
Верховної Ради Української РСР С.СТЕЦЕНКО
Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 9 червня 1972 року
N 771-VIIIвгору