Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 2010 р. N 770
Київ
Про внесення змін до Порядку надання
робочих місць для проходження учнями,
слухачами професійно-технічних навчальних
закладів виробничого навчання
та виробничої практики

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку надання робочих місць для проходження
учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів
виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. N 992
( 992-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 23, ст. 1057),
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. N 770
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання робочих місць для
проходження учнями, слухачами професійно-технічних
навчальних закладів виробничого навчання
та виробничої практики
( 992-99-п )

1. У пункті 2:
абзац четвертий після слів "виробничої практики" доповнити
словами ", в тому числі з наступним працевлаштуванням";
абзац п'ятий викласти у такій редакції:
"Виробниче навчання та виробнича практика учнів, слухачів
можуть проводитися, як виняток, з дозволу Міністерства освіти і
науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
у навчально-виробничих майстернях, на дільницях, полігонах,
будівельних об'єктах, полях, фермах, навчальних господарствах,
ділянках та інших підрозділах професійно-технічних навчальних
закладів (в тому числі у формі стажування на виробництві, у сфері
послуг) за умови забезпечення ними виконання у повному обсязі
робочих навчальних планів і програм.".
2. У пункті 5 слова ", Положення про виробничу практику та
працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних
закладів" виключити.
3. У пункті 7:
абзац перший після слова "(списку)" доповнити словами "і
штатного розпису";
абзац другий після слова "визначеному" доповнити словом
"робочими".
4. У першому реченні абзацу першого пункту 8 слово "місяця"
замінити словами "двох тижнів".
5. Пункт 9 після слів "до змісту" доповнити словом "робочих",
а після слів "оплати праці учнів, слухачів" - словами "за фактично
виконаний обсяг робіт відповідно до встановлених норм праці (норми
часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки)".
6. У першому реченні пункту 10 слова "поширюються обов'язки"
замінити словами "відповідно до законодавства про охорону праці
поширюються права та обов'язки".
7. У пункті 11:
в абзаці другому слова "нормативів безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища, нормативно-правових актів і
навчально-методичних документів з професійно-технічної освіти,
наукової організації праці" замінити словами "законодавства про
працю, у тому числі про охорону праці, та нормативно-правових
актів у сфері професійно-технічної освіти";
абзац сьомий після слів "оплату їх праці" доповнити словами
"за фактично виконаний обсяг робіт відповідно до встановлених норм
праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові
обов'язки)".
8. У пункті 13 слова "умов праці" замінити словами "умов та
оплати праці".
9. У пункті 15:
в абзаці другому слова "за два тижні" замінити словами "за
один тиждень";
абзац четвертий після слів "відповідно до" доповнити словом
"робочих".


Публікації документа