Документ 77/94, поточна редакція — Редакція від 28.09.1994, підстава - 555/94

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про затвердження Положення про пам'ятний знак
"50 років визволення України" та Опису пам'ятного
знака "50 років визволення України"
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 555/94 ( 555/94 ) від 28.09.94 )

У зв'язку з Указом Президента України від 22 березня
1993 року N 92 ( 92/93 ) "Про всенародне відзначення 50-річчя
визволення України від фашистських загарбників"
п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Положення про пам'ятний знак "50 років
визволення України" (додається).
2. Затвердити Опис пам'ятного знака "50 років визволення
України" (додається).
3. Доручити Кабінету Міністрів України організувати
виготовлення пам'ятного знака та посвідчення до нього.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 10 березня 1994 року
N 77/94

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 10 березня 1994 року N 77/94
ПОЛОЖЕННЯ
про пам'ятний знак "50 років визволення України"
1. Пам'ятним знаком "50 років визволення України"
нагороджуються учасники війни, які проживають в Україні, а саме:
військовослужбовці, які проходили військову службу у Збройних
Силах колишнього СРСР в період Великої Вітчизняної війни
1941-1945 рр., партизани і підпільники Великої Вітчизняної війни;
військовослужбовці, а також особи начальницького і рядового
складу органів Міністерства внутрішніх справ і Комітету державної
безпеки колишнього СРСР, які проходили службу в період Великої
Вітчизняної війни;
особи вільнонайманого складу, які працювали або проходили
службу у Збройних Силах, військах і органах Міністерства
внутрішніх справ і Комітету Державної безпеки колишнього СРСР у
період Великої Вітчизняної війни;
військовослужбовці, особи вільнонайманого складу, а також
бійці винищувальних батальйонів, взводів і загонів захисту народу
та інших формувань, що брали безпосередню участь у бойових
операціях по ліквідації диверсійно-терористичних груп фашистської
Німеччини на території колишнього СРСР;
члени груп самозахисту об'єктових і аварійних команд місцевої
протиповітряної оборони, народного ополчення, що діяли у період
Великої Вітчизняної війни;
особи, які були залучені командуванням військових частин до
розмінування полів та об'єктів народного господарства, та особи,
які на мінних тральщиках брали участь у траленні бойових мін у
воєнний і повоєнний час;
особи, які в період Великої Вітчизняної війни перебували у
складі армії і флоту як сини полків і юнги до досягнення ними
повноліття;
вояки Української повстанчої армії, які брали участь у
бойових діях проти німецько-фашистських загарбників на тимчасово
окупованій ними території України в 1941-1944 роках, які не
вчинили злочинів проти миру і людства, та ті, що реабілітовані
відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних
репресій на Україні" ( 962-12 );
колишні в'язні концтаборів, гетто, інших місць примусового
тримання в період другої світової війни та особи, які були
насильно вивезені з території колишнього СРСР в період Великої
Вітчизняної війни на території держав, що були в стані війни з
СРСР, або окуповані фашистською Німеччиною, якщо вони не вчинили в
цей період злочинів проти Батьківщини;
особи, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших
ушкоджень здоров'я, одержаних у районах бойових дій у період
Великої Вітчизняної війни та від вибухових речовин у повоєнний
період, а також при виконанні робіт по розмінуванню;
особи, які в період з 8 вересня 1941 року по 27 січня
1944 року працювали на підприємствах, в установах і організаціях
міста Ленінграда і нагороджені медаллю "За оборону Ленінграда",
та особи, нагороджені знаком "Жителю блокадного Ленінграда";
працівники сфери культурного обслуговування фронтів, які
виступали перед воїнами діючої армії (флоту) в період Великої
Вітчизняної війни;
особи, які працювали в період Великої Вітчизняної війни в
тилу - на підприємствах, в установах, організаціях, колгоспах, за
винятком періоду роботи на тимчасово окупованій території;
працівники спеціальних формувань Народного комісаріату
шляхів, Народного комісаріату зв'язку, Народного комісаріату
охорони здоров'я, плаваючого складу промислових і транспортних
суден і льотно-підйомного складу авіації Народного комісаріату
рибної промисловості колишнього СРСР, морського і річкового флоту,
льотно-підйомного складу авіації Головного управління Північного
морського шляху, переведені у період Великої Вітчизняної війни на
становище осіб, що перебували у лавах Червоної Армії та виконували
завдання в інтересах армії та флоту в межах тилових кордонів
діючих фронтів або оперативних зон діючих флотів, а також члени
екіпажів суден транспортного флоту, які були захоплені в портах
фашистської Німеччини 22 червня 1941 року на порушення Конвенції
про становище ворожих торгових суден на початку воєнних дій
(Гаага - 1907 р.);
особи, які нагороджені орденами і медалями колишнього СРСР за
бойові і трудові заслуги в роки Великої Вітчизняної війни.
2. Пам'ятним знаком "50 років визволення України"
нагороджуються особи, які проживають за межами України і брали
участь у визволені України від фашистських загарбників у складі
діючої армії (флоту), партизанських загонах, підпіллі, та вояки
Української повстанчої армії, які не вчинили злочинів проти миру і
людства.
3. Пам'ятний знак "50 років визволення України" від імені
Президента України вручають:
особам, які вибули із Збройних Сил колишнього СРСР та
Збройних Сил України, - військові комісаріати за місцем
проживання;
особам, які вибули з військ і органів Міністерства внутрішніх
справ та Комітету державної безпеки колишнього СРСР, - військові
комісаріати за місцем проживання або відповідні міністерства та
інші центральні органи державної виконавчої влади України;
трудівникам тилу, колишнім партизанам і учасникам підпілля -
органи місцевого самоврядування;
визволителям України, які проживають за межами України, -
дипломатичні представництва та консульські установи України за
кордоном відповідно до пункту 2 цього Положення.
4. Разом з пам'ятним знаком нагородженому вручається
посвідчення встановленого зразка.
5. Пам'ятний знак "50 років визволення України" носять на
грудях з правого боку.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 10 березня 1994 року N 77/94
ОПИС
пам'ятного знака "50 років визволення України"
Пам'ятний знак "50 років визволення України" має фігурну
овальну форму. У центрі пам'ятного знака - картуш, обрамлений
вінком з дубового та лаврового листя і увінчаний трьома пучками
розбіжних променів, з написом у чотири рядки: "50 років визволення
України". Цифра "50" та поле картуша покриті червоною емаллю. У
нижній частині пам'ятного знака - зображення військової зброї:
танк на схрещенні гармат і ракет. ( Абзац перший із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 555/94 ( 555/94 ) від
28.09.94 )
Усі зображення і написи випуклі. Композиція пам'ятного знака
оповита стрічкою, яка покрита емаллю синього та жовтого кольору.
Розмір пам'ятного знака: висота - 44 мм, ширина - 35 мм, зворотний
бік пам'ятного знака плоский. Пам'ятний знак виготовляють з
томпаку і прикріплюють до одягу за допомогою шпильки.вгору