Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Голови Верховної Ради України

м. Київ

№ 77

29 січня 2015 р.

Про деякі питання висвітлення діяльності комітетів Верховної Ради України та народних депутатів України

З метою забезпечення відкритості інформації щодо діяльності комітетів Верховної Ради України і народних депутатів України та на період до внесення змін до Регламенту Верховної Ради України та законів України «Про комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», відповідно до статті 88 Конституції України:

1. Керівнику Апарату Верховної Ради України забезпечити:

оприлюднення відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру народних депутатів України, на відповідних веб-сторінках народних депутатів України на офіційному веб-сайті Верховної Ради України з урахуванням вимог, визначених частиною другою статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та частиною шостою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

оприлюднення та щомісячне оновлення на веб-сторінках народних депутатів України на офіційному веб-сайті Верховної Ради України списків їх помічників-консультантів із зазначенням прізвища, імені та по батькові кожного з помічників-консультантів, а також їх правового статусу (абзаци перший - четвертий частини третьої статті 34 Закону України «Про статус народного депутата України»).

2. Пункт 3 Положення про Веб-сайт Верховної Ради України у глобальній інформаційній мережі Інтернет, затвердженого Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 24 травня 2001 року № 462, після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:

«- інформацію про роботу комітетів Верховної Ради України:

проект розкладу засідань комітету, складений головою відповідного комітету (розміщується упродовж одного робочого дня після його складення);

затверджений на засіданні комітету розклад його засідань на двотижневий термін (розміщується упродовж одного робочого дня після його затвердження);

зміни до розкладу засідань комітету (розміщуються не пізніш як за чотири дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання);

протокол і стенограма, а також аудіозапис засідання комітету (розміщуються упродовж п'яти робочих днів з дня проведення відповідного засідання, у разі розгляду проектів кодексів і законопроектів, які містять понад 100 статей, пунктів - не пізніш як за два дні до дня розгляду відповідного законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України);

прийняті комітетом акти (розміщуються упродовж трьох робочих днів з дня їх підписання);

протокол та стенограма слухання в комітеті (розміщуються упродовж, як правило, десяти, але не пізніше двадцяти днів з дня проведення слухання)».

Голова Верховної Ради України

В.ГРОЙСМАН