Про орден Данила Галицького
Указ Президента України; Статут, Опис від 30.07.2003769/2003
Документ 769/2003, поточна редакція — Прийняття від 30.07.2003

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про орден Данила Галицького

Відповідно до статей 4 та 7 Закону України "Про державні
нагороди України" ( 1549-14 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Статут ордена Данила Галицького (додається).
2. Затвердити опис та малюнок знака ордена Данила Галицького
(додаються).
3. Кабінету Міністрів України здійснити фінансове і
матеріальне забезпечення виготовлення знаків ордена Данила
Галицького, орденських книжок та футлярів.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 30 липня 2003 року
N 769/2003

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 липня 2003 року N 769/2003
СТАТУТ
ордена Данила Галицького

1. Орден Данила Галицького встановлено для нагородження
військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових
формувань, утворених відповідно до законів України, а також
державних службовців за значний особистий внесок у розбудову
України, сумлінне та бездоганне служіння Українському народу.
2. Нагородження орденом Данила Галицького провадиться указом
Президента України.
3. Орденом Данила Галицького можуть бути нагороджені виключно
громадяни України.
4. Нагородження орденом Данила Галицького вдруге не
провадиться.
5. Нагородження орденом Данила Галицького може бути проведено
посмертно.
6. Нагороджений орденом Данила Галицького іменується
кавалером ордена Данила Галицького.
7. Девіз ордена Данила Галицького - "Батьківщина і честь".
8. Порядок представлення до нагородження орденом Данила
Галицького провадиться відповідно до пунктів 2-11 Порядку
представлення до нагородження та вручення державних нагород
України, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого
2003 року N 138 ( 138/2003 ).
9. Особі, нагородженій орденом Данила Галицького, вручається
знак ордена та орденська книжка встановленого зразка.
10. Порядок вручення ордена Данила Галицького провадиться
відповідно до пунктів 13-19 Порядку представлення до нагородження
та вручення державних нагород України, затвердженого Указом
Президента України від 19 лютого 2003 року N 138 ( 138/2003 ).
11. Орден Данила Галицького носять на грудях зліва і за
наявності у особи інших орденів України знак ордена Данила
Галицького розміщують після них.
12. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших
військових формувань, утворених відповідно до законів України,
нагороджені орденом Данила Галицького, мають на колодці знака
ордена зображення двох схрещених мечів.
13. Особи, нагороджені орденом Данила Галицького, повинні
дбайливо ставитися до схоронності знака ордена та орденської
книжки. У разі втрати (псування) знака ордена та орденської книжки
нагородженому може бути видано їх дублікати, якщо Комісією
державних нагород та геральдики при Президентові України буде
визнано, що втрата знака ордена та орденської книжки сталася
внаслідок стихійного лиха, бойових дій або з інших причин, які не
залежать від нагородженого.
14. Після смерті нагородженого орденом Данила Галицького, за
наявності спадкоємців, знак ордена та орденська книжка залишаються
у сім'ї померлого як пам'ять.
15. За згодою спадкоємців знак ордена Данила Галицького та
орденська книжка можуть бути передані на тимчасове або постійне
зберігання музеям. Знак ордена Данила Галицького та орденська
книжка передаються музеям на підставі рішення Комісії державних
нагород та геральдики при Президентові України за наявності
відповідного клопотання музейного закладу.
16. У разі відсутності у померлого, нагородженого орденом
Данила Галицького, спадкоємців знак ордена та орденська книжка
мають бути передані на зберігання до Комісії державних нагород та
геральдики при Президентові України.

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 липня 2003 року N 769/2003
ОПИС
знака ордена Данила Галицького

Знак ордена Данила Галицького виготовляється зі срібла і має
форму рівностороннього хреста з розширеними сторонами, краї яких
увігнуті всередину. Сторони хреста покрито синьою емаллю. У центрі
хреста - круглий емалевий медальйон світло-червоного кольору, із
позолоченим зображенням профілю Данила Галицького та написом у
нижній частині "Данило Галицький". Пружка медальйона у формі
лаврового вінка. Хрест по периметру обрамлено стилізованим
давньоруським орнаментом. Пружки хреста і медальйона позолочені.
Усі зображення рельєфні.
Зворотний бік ордена плоский з вигравіруваним номером знака
та словами "Батьківщина і честь".
Розмір знака - 45 мм.
Знак ордена за допомогою кільця з вушком сполучається з
прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою. Нижня частина колодки
фігурна, рельєфна. Розмір колодки: висота - 45 мм, ширина - 28 мм.
На зворотному боці колодки розміщено шпильку для прикріплення
знака ордена до одягу.
У нижній частині колодки знака ордена, яким нагороджуються
військовослужбовці, вміщено зображення двох позолочених схрещених
мечів.
Стрічка ордена Данила Галицького шовкова муарова
світло-червоного кольору з поздовжніми смужками: вузькими жовтими
посередині та широкими синіми з боків. Ширина світло-червоної
смужки - 12 мм, жовтих - по 1 мм, синіх - по 7 мм кожна.
Планка ордена Данила Галицького являє собою прямокутну
металеву пластинку, обтягнуту стрічкою. Розмір планки: висота -
12 мм, ширина - 24 мм.

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 липня 2003 року N 769/2003
МАЛЮНОК
знака ордена Данила Галицького
( 769а/2003 )

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвгору