Документ 769-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.09.2014, підстава - 405-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 червня 2004 р. N 769
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань охорони
навколишнього природного середовища
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 788 ( 788-2005-п ) від 20.08.2005
N 832 ( 832-2005-п ) від 31.08.2005
N 874 ( 874-2005-п ) від 08.09.2005
N 145 ( 145-2006-п ) від 15.02.2006
N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010
N 748 ( 748-2013-п ) від 07.08.2013
N 405 ( 405-2014-п ) від 03.09.2014 }

Відповідно до Указу Президента України від 10 лютого 2004 р.
N 176 ( 176/2004 ) "Про Положення про Міністерство охорони
навколишнього природного середовища України" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2004 р. N 769
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 405
( 405-2014-п ) від 03.09.2014 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 832
( 832-2005-п ) від 31.08.2005 }

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 січня
1996 р. N 123 ( 123-96-п ) "Про затвердження Тимчасового порядку
справляння плати за спеціальне використання диких тварин"
(ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 195; Офіційний вісник України,
1998 р., N 34, ст. 1277):
у пункті 3 постанови слова "Міністерству охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" замінити
словами "Міністерству охорони навколишнього природного
середовища";
у тексті Тимчасового порядку, затвердженого зазначеною
постановою, слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінприроди".

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 832
( 832-2005-п ) від 31.08.2005 )

5. У тексті Порядку забезпечення органів, що здійснюють
державний контроль за застосуванням пестицидів і агрохімікатів,
стандартними зразками пестицидів і агрохімікатів, методиками
визначення їх залишкових кількостей, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. N 228
( 228-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 226; Офіційний вісник
України, 2000 р., N 50, ст. 2156), слово "Мінекоресурсів" замінити
словом "Мінприроди".
6. У тексті Порядку надання дозволу на ввезення та
застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів
іноземного виробництва, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 4 березня 1996 р. N 288 ( 288-96-п )
(ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 250; Офіційний вісник України,
2000 р., N 50, ст. 2156), слово "Мінекоресурсів" замінити словом
"Мінприроди".
7. ( Дію пункту 7 відновлено згідно з Постановою КМ N 874
( 874-2005-п ) від 08.09.2005 )( Пункт 7 втратив чинність на
підставі Постанови КМ N 788 ( 788-2005-п ) від 20.08.2005 ) У
Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та
перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів,
дозволених до використання в Україні, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. N 295
( 295-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 253; Офіційний вісник
України, 2000 р., N 50, ст. 2156; 2002 р., N 27, ст. 1260):
в абзаці першому пункту 22 слова "Міністра екології та
природних ресурсів" замінити словами "Міністра охорони
навколишнього природного середовища";
у тексті Порядку слово "Мінекоресурсів" замінити словом
"Мінприроди".

8. У Положенні про Державний фонд охорони навколишнього
природного середовища, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 7 травня 1998 р. N 634 ( 634-98-п ) (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 19, ст. 692; 2002 р., N 8, ст. 357):
у пункті 5 слова "Міністром екології та природних ресурсів"
замінити словами "Міністром охорони навколишнього природного
середовища";
у тексті Положення слово "Мінекоресурсів" замінити словом
"Мінприроди".

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1236
( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 145
( 145-2006-п ) від 15.02.2006 }

11. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня
1999 р. N 1185 ( 1185-99-п ) "Про використання коштів фондів
охорони навколишнього природного середовища" (із змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня
2003 р. N 447 ( 447-2003-п ) слова "Міністерство екології та
природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами
"Міністерство охорони навколишнього природного середовища" у
відповідному відмінку.

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1236
( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }

13. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 жовтня
1999 р. N 1825 ( 1825-99-п ) "Про затвердження Програми поетапного
припинення використання етилованого бензину в Україні" (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 40, ст. 2001; 2002 р., N 16, ст. 873):
в абзаці третьому пункту 2 постанови слова "Міністерство
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки"
замінити словами "Міністерство охорони навколишнього природного
середовища";
у тексті Програми, затвердженої зазначеною постановою, слово
"Мінекоресурсів" замінити словом "Мінприроди".
14. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 листопада
2001 р. N 1603 ( 1603-2001-п ) "Про утворення Координаційної ради
з питань формування національної екологічної мережі" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2192; 2002 р., N 27, ст. 1263):
у пункті 3 постанови слова "Міністерства екології та
природних ресурсів" замінити словами "Міністерства охорони
навколишнього природного середовища";
у складі Координаційної ради, затвердженому зазначеною
постановою, слова "Міністр екології та природних ресурсів" та
"Мінекоресурсів" замінити відповідно словами "Міністр охорони
навколишнього природного середовища" та "Мінприроди";
у Положенні про Координаційну раду, затвердженому зазначеною
постановою:
в абзаці другому пункту 7 слова "Міністр екології та
природних ресурсів" замінити словами "Міністр охорони
навколишнього природного середовища";
в абзаці першому пункту 7 та пункті 12 слово "Мінекоресурсів"
замінити словом "Мінприроди".
15. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2001 р. N 1655 ( 1655-2001-п ) "Про затвердження Порядку ведення
державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2274):
у пункті 2 постанови слова "Міністерству екології та
природних ресурсів" замінити словами "Міністерству охорони
навколишнього природного середовища";
у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово
"Мінекоресурсів" замінити словом "Мінприроди".
16. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2001 р. N 1780 ( 1780-2001-п ) "Про затвердження Порядку
розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів
забруднюючих речовин із стаціонарних джерел" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 1, ст. 9):
у пункті 2 і абзаці першому пункту 3 постанови слова
"Міністерству екології та природних ресурсів" замінити словами
"Міністерству охорони навколишнього природного середовища
України";
у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово
"Мінекоресурсів" замінити словом "Мінприроди".
17. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня
2002 р. N 299 ( 299-2002-п ) "Про затвердження Порядку розроблення
та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного
повітря" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 12, ст. 571):
в абзаці першому пункту 2 постанови слова "Міністерству
екології та природних ресурсів" замінити словами "Міністерству
охорони навколишнього природного середовища";
у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово
"Мінекоресурсів" замінити словом "Мінприроди".
18. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня
2002 р. N 300 ( 300-2002-п ) "Про Порядок розроблення і
затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних
та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан
атмосферного повітря" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 12,
ст. 572):
у пункті 2 постанови слова "Міністерству екології та
природних ресурсів" замінити словами "Міністерству охорони
навколишнього природного середовища";
у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово
"Мінекоресурсів" замінити словом "Мінприроди".
19. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня
2002 р. N 301 ( 301-2002-п ) "Про затвердження Порядку погодження
і видачі дозволів на провадження діяльності, пов'язаної із
штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у
господарських цілях" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 12,
ст. 573):
у пункті 2 постанови слова "Міністерству екології та
природних ресурсів" замінити словами "Міністерству охорони
навколишнього природного середовища";
у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово
"Мінекоресурсів" замінити словом "Мінприроди".
20. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня
2002 р. N 302 ( 302-2002-п ) "Про затвердження Порядку проведення
та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,
обліку підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів
підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи" (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 12, ст. 574):
у постанові:
у назві і тексті слова "громадяни - суб'єкти підприємницької
діяльності" в усіх відмінках замінити словами "громадяни -
підприємці" у відповідному відмінку;
в абзаці першому пункту 2 слова "Міністерству екології та
природних ресурсів" замінити словами "Міністерству охорони
навколишнього природного середовища";
у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:
у назві і тексті слова "громадяни - суб'єкти підприємницької
діяльності" в усіх відмінках замінити словами "громадяни -
підприємці" у відповідному відмінку;
у тексті слово "Мінекоресурсів" замінити словом "Мінприроди".
21. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня
2002 р. N 303 ( 303-2002-п ) "Про затвердження Порядку розроблення
та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у
відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел
забруднення атмосферного повітря" (Офіційний вісник України,
2002 р., N 12, ст. 575):
у пункті 2 постанови слова "Міністерству екології та
природних ресурсів" замінити словами "Міністерству охорони
навколишнього природного середовища";
у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово
"Мінекоресурсів" замінити словом "Мінприроди".

{ Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 748
( 748-2013-п ) від 07.08.2013 }

23. У тексті Порядку надання водно-болотним угіддям статусу
водно-болотних угідь міжнародного значення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1287
( 1287-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36,
ст. 1693), слово "Мінекоресурсів" замінити словом "Мінприроди".вгору