Про присвоєння найменування населеному пункту Володарського району Київської області
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 22.02.1991766-XII
Документ 766-XII, поточна редакція — Прийняття від 22.02.1991

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про присвоєння найменування населеному пункту
Володарського району Київської області
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 12, ст. 136 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Присвоїти населеному пункту Володарського району Київської
області найменування село Дружба.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 22 лютого 1991 року
N 766-XIIвгору